Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

HUBF20050

1.3 Site name

Csörnyeberek (Zalakomár)

1.4 First Compilation date

2004-02

1.5 Update date

2012-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Balaton-felvidéki National Park Directorate
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2004-05
Date site confirmed as SCI: No information provided
Date site designated as SAC:2010-02
National legal reference of SAC designation:275/2004. (X. 8.) Kormányrendelet

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:17.170000
Latitude:46.478333

2.2 Area [ha]

2133.5400

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
HU22Nyugat-Dunántúl

2.6 Biogeographical Region(s)

Pannonian (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3150  info      1.25  0.00       
6260  info      6.93  0.00       
6510  info      85.83  0.00 
91E0  info      519.79  0.00 
91F0  info      47.5  0.00 
91G0  info      422.13  0.00 
91G0  info      506.44  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
M1308Barbastella barbastellus          DD       
A1188Bombina bombina    20000  20000   
I1088Cerambyx cerdo         
I1086Cucujus cinnaberinus         
R1220Emys orbicularis    50  50         
I1074Eriogaster catax         
I1052Hypodryas maturna         
I1083Lucanus cervus         
M1355Lutra lutra           
I1060Lycaena dispar         
F1145Misgurnus fossilis          DD       
M1323Myotis bechsteinii          DD       
M1324Myotis myotis               
I4026Rhysodes sulcatus         
A1993Triturus dobrogicus         
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Cyclamen purpurascens                   
Dryopteris carthusiana                   
Dryopteris dilatata                   
Gnorimus variabilis                   
Hottonia palustris                   
Rana dalmatina                   
Rana lessonae                   
Rana ridibunda                   
Ranunculus lingua                   
Thelypteris palustris                   
Urtica kioviensis                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0645.00
N095.00
N155.00
N1645.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Natural forest, alluvial forest type with Alnus glutinosa (fen).

4.2 Quality and importance

Kiemelt fontosságú cél a következő fajok/élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének fenntartása, helyreállítása: Élőhelyek: Enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kőris (Fraxinus excelsior) alkotta ligeterdők (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0 Keményfás ligeterdők nagy folyók mentén Quercus robur, Ulmus laevis és Ulmus minor, Fraxinus excelsior vagy Fraxinus angustifolia fajokkal (Ulmenion minoris) 91F0 Fajok: Békaliliom (Hottonia palustris) Közönséges tarajosgőte (Triturus dobrogicus) Mocsári teknős (Emys orbicularis) Piszedenevér (Barbastella barbastellus) Réti csík (Mysgurnus fossilis) Szarvasbogár (Lucanus cervus) Vöröshasú unka (Bombina bombina) The size of the site and low human impact make the alluvial marshy-woodland unique. Important breeding site for eg. Myotis, Bombina and Halietus species.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MF03.01i
MF06i
LI01i
MJ02.04i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LA03i
HK04.05i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

Management plan for the reserve: Bérces, S., Horváth, J., Óvári, M. 2001. Csörnyeberek erdőrezervátum (Kezelési Terv). Zöld Zala Természetvédő Egyesület, Zalaegerszeg.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
HU0030.00
HU9970.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

70% protected.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Balaton Uplands National Park Zalaerdő Share Company Address: H-8800 Nagykanizsa, Múzeum tér 6 Water management Directorate Address: Szombathely , Vörösmarty tér. 2. Balatoni Halászati Rt., Siófok
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)

Általános célkitűzések: A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon található, a kijelölés alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot és a kedvező természetvédelmi állapottal összhangban lévő gazdálkodás feltételeinek biztosítása. Specifikus célok: A terület fő célkitűzései: A területen élő közösségi jelentőségű fajok által is reprezentált, hazai és közösségi szinten is egyedülálló természetes és természetszerű élőhelyek megőrzése, fenntartása, különös tekintettel a Miháldi-vízfolyást övező pangóvizes területeken megtalálható éger-kőris mocsárerdőre és rétekre. A Miháldi-vízfolyást övező pangóvizes területeken megtalálható éger-kőris mocsárerdők és rétek fennmaradása érdekében a helyes vízgazdálkodás fenntartása (vízvisszatartás). További célok és végrehajtandó feladatok: Az éger-kőris mocsárerdő erdő-dinamikájának monitorozása, mert a mocsárerdő hosszútávú fennmaradása a tartós vízborítottság miatt kérdéses lehet (a pusztuló fák aránya magas). Minden más szempontból azonban a tartós vízborítottság és a magas holtfa arány kedvező hatású. Az eredmények alapján esetleges új prioritások meghatározása, hogy mely folyamatok kaphatnak szabad folyást, ha bebizonyosodik, hogy az erdőkép jelentős átalakulás alatt áll (pl. magassásos, bokorfüzes élőhelyek kialakulása a mocsárerdő helyén természetes úton). A gyepterületeken a megfelelő időben történő szárzúzás és kaszálás ellenőrzése az aranyvessző visszaszorítása érdekében. A gyepterületek kiterjedésének megőrzése, és gyepként történő hasznosítása. A gyepterületek engedélynélküli erdősítése, feltörése kerülendő. A Miháldi-vízfolyás duzzasztásával kialakított Miháldi-halastó működését (vízvisszatartás, halbetelepítések, műtárgyak működtetése) és annak a terület jelölő élőhelyeire és fajaira kifejtett hatásának monitorozása. Az erdők vonatkozásában legalább 5m3/ha holtfát az élőfakészlet 5%-os mértékében lábon hagyandó hagyásfa-csoportokhoz kapcsolódóan vissza kell hagyni. A nem közösségi jelentőségű, de a jelölő társulások karakterét erősen befolyásoló védett fajok fennmaradását a kezelések kialakításakor célszerű figyelembe venni. Ezek a fajok a következők: erdei ciklámen (Cyclamen purpurascens), fekete gólya (Ciconia nigra), rétisas (Haliaetus albicilla), közönséges denevér (Myotis myotis), lápi csalán (Urtica kioviensis), nádi boglárka (Ranunculus lingua), nyolcpettyes virágbogár (Gnorimus variabilis), szálkás pajzsika (Dryopteris carthusiana), széles pajzsika (Dryopteris dilatata), tőzeg páfrány (Thelypteris palustris), vidra (Lutra lutra) There is no complex management plan for the site (only the forest reserve has one). Recommendations: - water management with nature conservation priority. - preserve undisturbed forest regions (Ciconia nigra nesting place) - restricted forestry management - regular surveillance of the reserve

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No information provided

SITE DISPLAY