Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

HUBN20059

1.3 Site name

Szandai Várhegy

1.4 First Compilation date

2004-02

1.5 Update date

2012-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Bükk National Park Directorate
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2004-05
Date site confirmed as SCI: No information provided
Date site designated as SAC:2010-02
National legal reference of SAC designation:275/2004. (X. 8.) Kormányrendelet

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:19.421944
Latitude:47.909722

2.2 Area [ha]

33.7000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
HU31Észak-Magyarország

2.6 Biogeographical Region(s)

Pannonian (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
40A0  info      0.1  0.00       
6190  info      0.31  0.00 
6240  info      0.31  0.00       
8150  info      0.04  0.00       
8220  info      0.02  0.00 
9180  info      2.57  0.00 
91G0  info      7.63  0.00       
91H0  info      5.8  0.00       
91M0  info      20.08  0.00       
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
M1308Barbastella barbastellus               
I1078Callimorpha quadripunctaria    100  100         
I1088Cerambyx cerdo    50  50         
I1086Cucujus cinnaberinus    50  50         
I1079Limoniscus violaceus               
I1083Lucanus cervus    200  200   
M1303Rhinolophus hipposideros               
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Cotoneaster niger                   
Felis silvestris                   
Parnassius mnemosyne                   
Poa pannonica ssp. scabra                   
Salamandra salamandra                   
Scrophularia vernalis                   
Sempervivum marmoreum                   
Strix aluco                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N082.00
N0910.00
N1682.00
N206.00

Total Habitat Cover

100

4.2 Quality and importance

Kiemelt fontosságú cél a következő fajok / élőhelyek kedvező természetvédelmi helyzetének fenntartása / helyreállítása: pannon cseres-tölgyesek (91M0) szubmontán és montán bükkösök (9130) lejtők és sziklatörmelékek Tilio-Acerion-erdői (*9180) szilikátsziklás lejtők sziklanövényzettel (8220) pannon sziklagyepek (Stipo-Festucetalia pallentis) (6190) szarvasbogár (Lucanus cervus) It includes a uniquely developed talus slope woodland and highly valuable fresh and dry deciduous forests and rock plant associations. Scrophularia vernalis and Sempervivum marmoreum are found only here in the Cserhát region.Cotoneaster niger is a protected, biogeographically important species.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MF3.01.01b
LI02b
MK02.01b
MK04.05b
MM01b
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

Selected bibliography: Kollár J. (1989): Várhegy (Szanda). In: Fancsik J. (szerk.): Nógrád megye védett természeti értékei. - Nógrád Megyei Tanács V.B. Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Osztálya, pp.: 116-117.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
HU99100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

The site is entirely a locally protected area.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:


No information provided

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)

Általános célkitűzések: A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon található, a kijelölés alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot és a kedvező természetvédelmi állapottal összhangban lévő gazdálkodás feltételeinek biztosítása. SPECIFIKUS CÉLOK 1. FŐ CÉLKITŰZÉSEK A területen található szubmontán bükkös (9130) és törmeléklejtő-erdő (9180) élőhely típusokba tartozó erdők kedvező természetvédelmi helyzetének fenntartása / helyreállítása, a legjobb természetességi állapotú állományrészek érintetlenségének biztosításával, a kevéssé jó természetességi állapotú állományrészekben folyamatos erdőborítást biztosító erdőgazdálkodással; A területen található pannon cseres-tölgyes (91M0) élőhely típusba tartozó erdők kedvező természetvédelmi helyzetének elérése, különösen a nagy szarvasbogár (Lucanus cervus) számára szükséges idős állományrészek, faegyedek, valamint holt faanyag mennyiségének növelésével; A sziklagyepi élőhelyek (8220 és 6190) állományainak fenntartása / helyreállítása az emberi zavarás megszüntetésével (lekerítés), szükség esetén az akác mechanikai és vegyszeres irtásával. A beerdősülő legelőerdő idős fáinak kímélete teljes életciklusuk során, illetve haláluk után holtfaként történő megtartásuk. A legelőerdő ligetes állapotban tartása, a további záródás megakadályozása erdőgazdálkodási módszerekkel. 2. TOVÁBBI CÉLOK A prioritások között nem szereplő erdei élőhelyek (gyertyános-tölgyes /91G0/, molyhos tölgyes /91H0/), illetve fajok (nagy hőscincér /Cerambyx cerdo/, skarlátbogár /Cucujus cinnaberinus/) és kék pattanóbogár (Limoniscus violaceus) kedvező természetvédelmi helyzetének fenntartása / elérése, különösen az idős állományrészek, faegyedek, az elegyfafajok, valamint holt faanyag mennyiségének növelésével, illetve az akácosodás visszaszorításával mechanikai, szükség esetén vegyszeres kezelésekkel; A területen található, lejtősztyepprétek (6240) élőhely típusba sorolható gyepek kedvező természetvédelmi helyzetének fenntartása / helyreállítása a cserjésedés, akácosodás visszaszorításával mechanikai, szükség esetén vegyszeres kezelésekkel. A kultúrtörténeti és természeti értékek feltárását, megismerését, megőrzését szolgáló kutatási tevékenységek feltételeinek biztosítása

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No information provided

SITE DISPLAY