Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

HUBN21094

1.3 Site name

Bujáki Hényeli-erdő és Alsó-rét

1.4 First Compilation date

2010-08

1.5 Update date

2012-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Bükk National Park Directorate
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2010-08
Date site confirmed as SCI: No information provided
Date site designated as SAC:2012-10
National legal reference of SAC designation:275/2004. (X. 8.) Kormányrendelet

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:19.580000
Latitude:47.845278

2.2 Area [ha]

50.2100

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Pannonian (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
6240  info      2.51  0.00       
6250  info      0.6  0.00       
6510  info      10.7  0.00 
91I0  info      7.8  0.00 
91M0  info      10.9  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
I1088Cerambyx cerdo               
F1149Cobitis taenia    30  30         
I1086Cucujus cinnaberinus               
I4032Dioszeghyana schmidtii    500  500   
I1074Eriogaster catax    50  50         
I4048Isophya costata               
I1083Lucanus cervus    100  100         
M1355Lutra lutra           
I1060Lycaena dispar    50  50         
P2120Thlaspi jankae    400  4000   
A1993Triturus dobrogicus               
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Acrocephalus palustris                   
Adonis vernalis                   
Bufo bufo                   
Coronella austriaca                   
Eudia pavonia                   
Hyla arborea                   
Iphiclides podalirius                   
Lacerta viridis                   
Lilium martagon                   
Nyctalus noctula                   
Parnassius mnemosyne                   
Phlomis tuberosa                   
Rana dalmatina                   
Ranunculus illyricus                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N075.00
N083.00
N092.00
N1055.00
N125.00
N145.00
N1625.00

Total Habitat Cover

100

4.2 Quality and importance

Kiemelt fontosságú cél a következő fajok / élőhelyek kedvező természetvédelmi helyzetének fenntartása / helyreállítása: szubpannon sztyeppek (*6240) euro-szibériai erdőssztyepptölgyesek tölgyfajokkal (Quercus spp.) (*91I0) Janka-tarsóka (Thlaspi jankae) magyar tavaszi fésűsbagoly (Dioszeghyana schmidtii) Jó természetességi állapotban megőrződött erdőssztyepp-tölgyes és a környező erdei és füves élőhelyek, egymással jelentős ökológiai kapcsolatban. A terület ökológiai állapotát emeli a területen átfolyó Bujáki-patak is. Több értékes növény- és állatfaj előfordulása ismert a területen.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA02b
MA07b
MB02b
MF3.01.01b
LI01b
LI02b
HJ02.05b
MK01.03b
MK02.01b
MK04.05b
MK04.05b
MM01b
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

Harmos K. – Sramkó G. – Stadler Á. (2001): Adatok a Cserhát edényes flórájához. – Kitaibelia 6(1): 73-86. Korompai T. – Kozma P. (2004): A Dioszeghyana schmidtii (Diószeghy, 1935) újabb adatai Észak-Magyarországról (Lepidoptera: Noctuidae). - Fol. Hist.-nat. Mus. Matr. 28: 209-212.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:


No information provided

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)

Általános célkitűzések: A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon található, a kijelölés alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot és a kedvező természetvédelmi állapottal összhangban lévő gazdálkodás feltételeinek biztosítása. SPECIFIKUS CÉLOK 1. FŐ CÉLKITŰZÉSEK A területen található erdőssztyepptölgyes (91I0) állomány kedvező természetvédelmi helyzetének fenntartása / javítása, különösen a jó természetességi állapotú állományrészek teljes kíméletével, valamint a holt faanyag mennyiségének növelésével, illetve az akácosodás visszaszorításával mechanikai, szükség esetén vegyszeres kezelésekkel; Az erdőtisztásokon, illetve erdőszegélyeken található sztyepprétek (6240 élőhely típus), kedvező természetvédelmi helyzetének fenntartása / elérése, kiemelten a cserjésedés, akácosodásának visszaszorításával mechanikai, szükség esetén vegyszeres kezelésekkel, illetve az erdőgazdálkodási munkák (készletezés, szállítás) során a sztyepprétek kíméletével; A Janka-tarsóka állományának fenntartása, egyedszámának növelése az élőhelyéül szolgáló sztyepprétek (6240 élőhely típus) megőrzésével, a nyílt gyepszerkezet biztosításával (fűavar eltávolítása); A magyar tavaszi fésűsbagoly (Dioszeghyana schmidtii) állományának fenntartása, egyedszámának növelése az élőhelyéül szolgáló tölgyesek (91I0, 91M0) kedvező természetvédelmi helyzetének biztosításával (természetszerű fafajösszetétel, állományszerkezet). 2. TOVÁBBI CÉLOK A prioritások között nem szereplő erdei élőhely: pannon cseres-tölgyesek (91M0) kedvező természetvédelmi helyzetének fenntartása / elérése, különösen az idős állományrészek, faegyedek, valamint holt faanyag mennyiségének növelésével, illetve az akácosodás visszaszorításával mechanikai, szükség esetén vegyszeres kezelésekkel A területen található, a folyóvölgyek Cnidion dubii-hoz tartozó mocsárrétjeihez (6440) tartozó élőhely típusba sorolható gyepek kedvező természetvédelmi helyzetének elérése, elsősorban kaszálással, valamint az élőhely hidrológiai viszonyainak fenntartásával / javításával; Gyepkezelések során a szegélycserjések, cserjés sávok és foltok részleges kímélete (különösen az Eriogaster catax állományai érdekében), valamint hagyásfák, ligetes facsoportok megtartása; A magyar tarsza (Isophya costata) védelme érdekében a rétkaszálások során a szegélyek visszahagyásával búvóhely biztosítandó; A Bujáki-patak ökológiai állapotának fenntartása/javítása, különös tekintettel az előforduló jelölő fajok (vágócsík /Cobitis taenia/, vidra /Lutra lutra/) kedvező természetvédelmi helyzetének biztosítására.

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No information provided

SITE DISPLAY