Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

A

1.2 Site code

HUDD10003

1.3 Site name

Gemenc

1.4 First Compilation date

2004-02

1.5 Update date

2012-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Duna-Dráva National Park Directorate
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:2004-05
National legal reference of SPA designation275/2004. (X. 8.) Kormányrendelet

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:18.872200
Latitude:46.204400

2.2 Area [ha]

19641.1800

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
HU23Dél-Dunántúl
HU33Dél-Alföld

2.6 Biogeographical Region(s)

Pannonian (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them


No habitat types are reported for the site

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA229Alcedo atthis    20  30   
BA229Alcedo atthis    80  90   
BA041Anser albifrons    5000  5000   
BA039Anser fabalis    400  410   
BA255Anthus campestris    10         
BA029Ardea purpurea    15  20         
BA024Ardeola ralloides    10         
BA060Aythya nyroca    40  50   
BA060Aythya nyroca     
BA021Botaurus stellaris           
BA224Caprimulgus europaeus    10  15   
BA196Chlidonias hybridus    10         
BA197Chlidonias niger    100  100   
BA031Ciconia ciconia    100  120   
BA031Ciconia ciconia    31  31   
BA030Ciconia nigra    200  300   
BA030Ciconia nigra    35  38   
BA080Circaetus gallicus          DD       
BA081Circus aeruginosus           
BA082Circus cyaneus    20  30   
BA238Dendrocopos medius    80  90   
BA429Dendrocopos syriacus    10  20   
BA236Dryocopus martius    35  40   
BA027Egretta alba    400  500   
BA026Egretta garzetta    100  150   
BA511Falco cherrug     
BA103Falco peregrinus  X          
BA321Ficedula albicollis    300  400   
BA127Grus grus    800  1000         
BA075Haliaeetus albicilla    60  70   
BA075Haliaeetus albicilla    16  16   
BA022Ixobrychus minutus    10   
BA338Lanius collurio    150  200   
BA068Mergus albellus    20  40   
BA073Milvus migrans    20  25   
BA261Motacilla cinerea         
BA023Nycticorax nycticorax    250  350   
BA094Pandion haliaetus    10   
BA072Pernis apivorus    15  20   
BA393Phalacrocorax pygmeus    50  70   
BA151Philomachus pugnax    50  100         
BA234Picus canus          DD       
BA034Platalea leucorodia    50  100   
BA120Porzana parva               
BA119Porzana porzana               
BA118Rallus aquaticus    10  20   
BA336Remiz pendulinus    10  30   
BA249Riparia riparia    100   
BA193Sterna hirundo    40  50   
BA307Sylvia nisoria    10  12         
BA004Tachybaptus ruficollis    10  50   
BA166Tringa glareola    150  150   
  • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
  • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
  • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
  • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
  • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
  • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N104.50
N153.50
N1687.00
N170.50
N213.50

Total Habitat Cover

99

Other Site Characteristics

Mostly floodplain between tha Danube and the dyke system. The site contains several types of wet habitats: the main course of the Danube, branches, oxbow-lakes, marshes, reedbeds and other backwater bodies. The major part of the site is covered by forest, softwood galery forest on the lower and hardwood galery forest on the higher surfaces. There are several tree plantations, too.

4.2 Quality and importance

Prioritások: Kiemelt fontosságú cél a következő fajok kedvező természetvédelmi helyzetének fenntartása: Nagy kócsag (Egretta alba), Rétisas (Haliaeetus albicilla), Barna kánya (Milvus migrans), Darázsölyv (Pernis apivorus), Közép fakopáncs (Dendrocopos medius), Balkáni fakopáncs (Dendrocopos syriacus), Fekete harkály (Dryocopus martius). Kiemelt fontosságú cél a következő fajok kedvező természetvédelmi helyzetének helyreállítása: Fekete gólya (Ciconia nigra), Kis kócsag (Egretta garzetta). This site contains the biggest active floodplain in Hungary. Almost the whole area is covered by forest (Salix and Populus dominated softwood riparian forest; oak- ash - ulm hardwood galery forest; tree plantation with Salix, Poplar and Juglans nigra species. There are several branches and oxbow-lakes and other types of backwater ensure feeding and breeding places for lot of bird species (Ardeidae and Ciconiidae). The oldest, undisturbed parts of the forest contains the nest of Ciconia nigra, Haliaetus albicilla, Milvus migrans. This site contains the most dense Ciconia nigra population in Hungary. Wintertime the main course of the river is very important wintering place of Anatidae species. The site with the second largest river of Europe is part of the migratory route of several species e. g. Ciconia nigra, Anser spp..

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HF02.03i
MF03.02.01i
MG05i
MI01i
HJ02.03i
MJ02.03o
HJ02.05.02i
HK04.05i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA03i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)


No information provided

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
HU99100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Gemenc Rt. (state forestry company) Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság (Duna-Dráva National Park Directorate)
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)

Általános célkitűzések: A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon található, a kijelölés alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot és a kedvező természetvédelmi állapottal összhangban lévő gazdálkodás feltételeinek biztosítása. Fő célkitűzések: A vizes illetve vízi élőhelyek megfelelő, a természetes folyamatokhoz hasonló vízellátásának és vízjárásának biztosítása. Az értékes és egyedülálló Duna-menti élőhelyek (kemény és puhafás ligeterdők, mocsárrétek, vizes és vízi élőhelyek) megőrzése, valamint az ott élő, védett vagy ritka madárfajok életfeltételeinek biztosítása, állományuk és populációik életképességének növelése. Az erdei élőhelyeken a termőhelyi viszonyoknak megfelelő, természetközeli, a honos társulásoknak megfelelő fafajösszetételű, őshonos fafajokból álló, többkorú, a társulásra jellemző aljnövényzetű erdő kialakulásának elősegítése. Idős faegyedek, állományok kímélete. Megfelelő mennyiségű fekvő és lábon álló holt faanyag biztosítása. A jelenlegi gyepterületek gyepként való fenntartása. A fás legelők megőrzése újbóli hasznosítással, és a szukcessziós folyamatok késleltetésével, visszafordításával. További célok és célkitűzések: A Duna menti holtágak és mellékágak megőrzése. Szakadópartok megőrzése, állapotuk javítása. Kavics- és homokzátonyok megóvása. A természeti értékek felmérése, nyilvántartása, a populációkban, élőhelyekben létrejövő változások nyomon követése, monitorozása és értékelése a jövőbeli kezelési és területhasználati módok minél helyesebb meghatározásához, kiemelt figyelemmel a terület jelölő és egyéb közösségi jelentőségű fajaira és élőhelyeire. A természetvédelmi beavatkozások céljainak és eredményeinek társadalmi bemutatása, elfogadtatása, a természeti és táji értékek széleskörű megismertetése, az ökoturisztikai lehetőségek bővítése, a környezettudatos gondolkodás és a természetvédelmi szemlélet kialakítása, fejlesztése. A nem természetvédelmi célú beruházások visszaszorítása a nemzeti park területén., a természetvédelmi kezelési tervben foglalt korlátozásoknak megfelelően. Hosszútávon a nemzeti park területén lévő szántóterületek természetközeli, a termőhelyi adottságoknak megfelelően gyep vagy erdő művelési ágú élőhelyekké átalakítása. A terület jelölő erdőállományaiban a közösségi jelentőségű és az élőhelyre jellemző fajok megőrzése érdekében a fajok ökológiai igényeihez igazodó szerkezeti jellemzők fenntartása, illetve kialakítása, a fészkelő fokozottan védett madárfajok esetében (pl. Haliaeetus albicilla, Ciconia nigra, Milvus migrans) pufferzóna kijelölése.

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY