Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

A

1.2 Site code

HUDD10007

1.3 Site name

Mecsek

1.4 First Compilation date

2004-02

1.5 Update date

2012-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Duna-Dráva National Park Directorate
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:2004-05
National legal reference of SPA designation275/2004. (X. 8.) Kormányrendelet

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:18.369200
Latitude:46.215600

2.2 Area [ha]

20635.3100

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
HU23Dél-Dunántúl
HU23Dél-Dunántúl

2.6 Biogeographical Region(s)

Pannonian (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them


No habitat types are reported for the site

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA089Aquila pomarina     
BA224Caprimulgus europaeus           
BA030Ciconia nigra     
BA082Circus cyaneus           
BA207Columba oenas    150  150   
BA122Crex crex     
BA238Dendrocopos medius    150  150   
BA429Dendrocopos syriacus    10  10   
BA236Dryocopus martius    100  100   
BA321Ficedula albicollis    350  350   
BA320Ficedula parva     
BA075Haliaeetus albicilla     
BA075Haliaeetus albicilla     
BA338Lanius collurio    60  60   
BA246Lullula arborea     
BA261Motacilla cinerea    40  40   
BA214Otus scops           
BA072Pernis apivorus    10  10   
BA234Picus canus    40  40   
BA307Sylvia nisoria           
  • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
  • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
  • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
  • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
  • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
  • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N062.00
N072.00
N084.00
N092.00
N101.00
N1683.00
N205.00
N231.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

The biggest near natural area of Southern Transdanubia is the Mecsek-mountains. The main kind of bedrock is limestone and in the western region there are sandstone-based hills around the Jakab-hill. In the all territory the natural and near natural illyrian forest habitats - beech and oak-hornbeam forests - predominate but with the very various orography and hydrography forms many intrazonal habitat types like bush forests, Luzulo-Fagetum and Tilio-Acerion stands also exist. Mecsek is the most important illyrian forest stand with great species richness and grade of naturalness. Among other protected species here is the whole Hungarian population of Paeonia banatica in turkey oak-sessile oak forests, which is the main population of all. O In the limestone based hills are many interesting caves and petrifying springs. In the caves large population of various bat species live. At the steeper rocky slopes screes and rock surfaces on both bedrock type are present. On limestone some steppic grasslands and scrubs occur. At the foothills dry grassland and forest-bush-grassland mosaics exist with high diversity in habitats and species. Next to the hills in valleys some semi natural brook, lake, water fringed habitat and mesophile grassland can be found. Next by Pécs town there are some fish ponnds with large reedbeds. In the forests only a few alien plantations exist.

4.2 Quality and importance

Kiemelt fontosságú cél a következő fajok kedvező természetvédelmi helyzetének fenntartása: Darázsölyv (Pernis apivorus), Hamvas küllő (Picus canus), Közép fakopáncs (Dendrocopos medius), Fekete harkály (Dryocopus martius), Karvalyposzáta (Sylvia nisoria). Kiemelt fontosságú cél a következő fajok kedvező természetvédelmi helyzetének helyreállítása: Fekete gólya (Ciconia nigra), Haris (Crex crex), Kis légykapó (Ficedula parva), Tövisszúró gébics (Lanius collurio). The major part of the site is a hilly are, the highest point is 682 m high above the see level. The hills have very various geological structure, mostly Mesozoic limestone and sandstone. The western part of Mecsek Hills is a karst surface. The steep southern slopes are covered with brush forest and dry grasslands, on the rest of the hills there are oak and beach forests, ideal breeding places of several passerines. These forests are usually of fairly good quality, the rate of alien tree species is just about 5%. The wet marshlands and meadows around the hills contain a big and stable population of Crex crex. The ponds of Pellérd are breeding and feeding places of some Anatidae and Ardeidae species.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MC01.04.01i
MF01i
MF03.01i
MF03.02.01i
MG01.02i
LG01.04i
LG01.05i
MI01i
HJ02.05.02i
HK04.05i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA03i
HA04i
HC01.04.01i
HF01i
MF03.01i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)


No information provided

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
HU0045.00
HU9955.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Duna-Dráva National Park Directorate Hungary, 7625 Pécs, Tettye tér 9., Mecseki Erdészeti Rt. (state forestry company)
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)

Általános célkitűzések: A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon található, a kijelölés alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot és a kedvező természetvédelmi állapottal összhangban lévő gazdálkodás feltételeinek biztosítása. Fő célkitűzések: Az erdei élőhelyeken a termőhelyi viszonyoknak megfelelő, természetközeli, a honos társulásoknak megfelelő fafajösszetételű, őshonos fafajokból álló, többkorú, a társulásra jellemző aljnövényzetű erdő kialakulásának elősegítése. Idős faegyedek, állományok kímélete. Megfelelő mennyiségű fekvő és lábon álló holt faanyag biztosítása. A jelenlegi gyepterületek gyepként való fenntartása. A fás legelők megőrzése újbóli hasznosítással, és a szukcessziós folyamatok késleltetésével, visszafordításával. További célok és célkitűzések: A természeti értékek felmérése, nyilvántartása, a populációkban, élőhelyekben létrejövő változások nyomon követése, monitorozása és értékelése a jövőbeli kezelési és területhasználati módok minél helyesebb meghatározásához, kiemelt figyelemmel a terület jelölő és egyéb közösségi jelentőségű fajaira és élőhelyeire. A természetvédelmi beavatkozások céljainak és eredményeinek társadalmi bemutatása, elfogadtatása, a természeti és táji értékek széleskörű megismertetése, az ökoturisztikai lehetőségek bővítése, a környezettudatos gondolkodás és a természetvédelmi szemlélet kialakítása, fejlesztése. A gyepek, irtásrétek fennmaradását veszélyeztető kedvezőtlen szukcessziós folyamatok visszaszorítása, megelőzése tisztítókaszálásokkal, legeltetéssel. Legeltetéses állattartás, mint hasznosítási és kezelési tevékenység támogatása, feltételeinek megteremtése. Természetes erdőszegélyek kialakítása  A terület jelölő erdőállományaiban a közösségi jelentőségű és az élőhelyre jellemző fajok megőrzése érdekében a fajok ökológiai igényeihez igazodó szerkezeti jellemzők fenntartása, illetve kialakítása, a fokozottan védett fészkelő madárfajok esetében (pl. fekete gólya) pufferzóna kijelölése.

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY