Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

HUDD20011

1.3 Site name

Szekszárdi-dombvidék

1.4 First Compilation date

2004-01

1.5 Update date

2012-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Duna-Dráva National Park Directorate
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2004-05
Date site confirmed as SCI: No data
Date site designated as SAC:2010-02
National legal reference of SAC designation:275/2004. (X. 8.) Kormányrendelet

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:18.621389
Latitude:46.311389

2.2 Area [ha]

2446.1500

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
HU23Dél-Dunántúl

2.6 Biogeographical Region(s)

Pannonian (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
5130  info      48.92  0.00 
6240  info      24.46  0.00       
6440  info      97.85  0.00       
91E0  info      24.46  0.00       
91H0  info      48.92  0.00 
91K0  info      171.23  0.00 
91L0  info      978.46  0.00 
91M0  info      611.54  0.00       
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
M1308Barbastella barbastellus           
A1188Bombina bombina           
A1193Bombina variegata           
I1088Cerambyx cerdo           
R1220Emys orbicularis           
I4048Isophya costata           
I1083Lucanus cervus           
M1355Lutra lutra           
I1060Lycaena dispar           
M1323Myotis bechsteinii           
M1324Myotis myotis           
P2093Pulsatilla grandis    20  20     
M1335Spermophilus citellus           
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N095.00
N105.00
N1680.00
N2010.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

In this site the near natural illyrian forests predominate but grasslands also exist. On the slopes the steppic grasslands are characteristic and on plain areas the humid grasslands. The bedrock of the hilly and plain area is loess.

4.2 Quality and importance

Kiemelt fontosságú cél a következő élőhelytípusok/fajok kedvező természetvédelmi helyzetének fenntartása: 91K0 Illír bükk (Fagus sylvatica)-erdők (Aremonio-Fagion) Barbastella barbastellus Myotis bechsteini Kiemelt fontosságú cél a következő élőhelytípusok/fajok kedvező természetvédelmi helyzetének helyreállítása: 91L0 Illír gyertyános-tölgyesek (Erythronion-Carpinion) 91M0 Pannon cseres-tölgyesek Widespread semi-natural forest with high regional importance. Presence of protected plants with continental and mediterranean distribution and their habitats constitute the main value of the territory. At the non-forested areas the isolated populations of Pulsatilla grandis on the steppic grassland is very valuable.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HBi
LG01.02i
LG01.03i
HI01i
LK02.01i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
HU00100.00

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)

Általános célkitűzések: A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon található, a kijelölés alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot és a kedvező természetvédelmi állapottal összhangban lévő gazdálkodás feltételeinek biztosítása. Fő célkitűzések: A természetes erdőtársulások állandó erdőborítottságának fenntartása, természetkímélő erdőgazdálkodási gyakorlat meghonosítása. Idős faegyedek kímélete, őshonos fafajokból lábon álló és fekvő holt faanyag folyamatos jelenlétének biztosítása. Az inváziós fa- és cserjefajok visszaszorítása (pl. fehér akác, gyalogakác, bálványfa). További célok és célkitűzések: A területen található vizes élőhelyek megőrzése a hozzájuk kötődő közösségi jelentőségű fajok érdekében. A terület jelölő erdőállományaiban a közösségi jelentőségű (Ruscus aculeatus) és az élőhelyre jellemző fajok (Doronicum hungaricum, Lychnis coronaria, Lilium martagon, Ruscus hypoglossum) megőrzése érdekében a fajok ökológiai igényeihez igazodó szerkezeti jellemzők fenntartása, illetve kialakítása, a fészkelő madárfajok esetében (Haliaeetus albicilla, Aquila pomarina, Ciconia nigra) pufferzóna kijelölése. A mezőgazdasági vagy lakó és ipari területekkel érintkező területeken a pufferként funkcionáló szegélyzónák (cserjések, mezsgyék) megőrzése. A területet érintő részletes felmérések elkészítése, kiemelt figyelemmel a terület jelölő és egyéb közösségi jelentőségű fajaira és élőhelyeire. A terület lejtő-sztyeprétjeinek megőrzése, a cserjésedés megelőzése, illetve a cserjeborítás 20% alá szorítása.

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:HU.MA.HUDD20011
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY