Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

HUDD20012

1.3 Site name

Geresdi-dombvidék

1.4 First Compilation date

2004-01

1.5 Update date

2012-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Duna-Dráva National Park Directorate
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2004-05
Date site confirmed as SCI: No information provided
Date site designated as SAC:2010-02
National legal reference of SAC designation:275/2004. (X. 8.) Kormányrendelet

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:18.568611
Latitude:46.190556

2.2 Area [ha]

6567.4000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
HU23Dél-Dunántúl
HU23Dél-Dunántúl

2.6 Biogeographical Region(s)

Pannonian (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
6210  info      179.26  0.00 
6240  info      328.37  0.00 
6430  info      65.67  0.00 
6440  info      197.02  0.00       
6510  info      36.83  0.00       
9110  info      65.67  0.00 
9180  info      65.67  0.00 
91H0  info      131.35  0.00       
91K0  info      656.74  0.00 
91L0  info      2298.59  0.00 
91L0  info      60.59  0.00       
91M0  info      1970.22  0.00       
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
M1308Barbastella barbastellus         
A1188Bombina bombina         
A1193Bombina variegata         
I1088Cerambyx cerdo         
I4046Cordulegaster heros         
I1074Eriogaster catax          DD       
I1052Hypodryas maturna          DD       
I4048Isophya costata          DD       
I1083Lucanus cervus         
I1060Lycaena dispar          DD       
I1089Morimus funereus         
M1323Myotis bechsteinii         
M1324Myotis myotis         
P2093Pulsatilla grandis  X          
I1087Rosalia alpina         
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Parnassius mnemosyne                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N095.00
N1010.00
N1680.00
N205.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

The Geresdi-dombság is a loess-hill landscape which is mostly forested but on the lower parts the agriculture has been existing for a long time. In the large and continuous forests the seminatural stand are predominant, most of them illyrian types. The forest monocultures play secondary role but with invasive species. Beyond forests a few grasslands occur typically on the hillfoot area and vallyes.

4.2 Quality and importance

Kiemelt fontosságú cél a következő élőhelytípusok/fajok kedvező természetvédelmi helyzetének fenntartása: 91K0 Illír bükk (Fagus sylvatica)-erdők (Aremonio-Fagion) 91L0 Illír gyertyános-tölgyesek (Erythronion-Carpinion) 9180 *Lejtők és sziklatörmelékek Tilio-Acerion-erdői Kiemelt fontosságú cél a következő élőhelytípusok/fajok kedvező természetvédelmi helyzetének helyreállítása: 6240 *Szubpannon sztyeppek 9110 Mészkerülő bükkösök (Luzulo-Fagetum) Semi natural forest on a large area with high regional importance. Presence of protected plants with continental and mediterranean distribution and their habitats constitute the main value of the territory. At the non-forested areas the isolated population of Pulsatilla grandis on the steppic grassland is very valuable.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HBi
LG01.02i
LG01.03i
HI01i
LK02.01i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)


No information provided

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
HU00100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:


No information provided

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)

Általános célkitűzések: A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon található, a kijelölés alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot és a kedvező természetvédelmi állapottal összhangban lévő gazdálkodás feltételeinek biztosítása. Fő célkitűzések: A jelölő közösségi jelentőségű élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése a rájuk jellemző, ritka és védett növény- és állatfajok életfeltételeinek biztosításával, állományuk és populációik életképességének növelésével. Az erdőgazdálkodási gyakorlatban természetközeli módszerek meghonosítása és általánossá tétele, őshonos fafajok egyedeiből visszahagyott holt fa jelenlétének folyamatos biztosítása, mennyiségének növelése. Erdőrészlet szinten a termőhelynek megfelelő elegyes, lehetőleg változatos korú, többszintű faállományt eredményező gazdálkodás bevezetése. A sztyeprétek megőrzése, fenntartása a cserjésedés visszaszorításával, valamint a legeltetés feltételeinek megteremtésével. További célok és célkitűzések: A vizes, illetve vízi élőhelyek természetes állapotát veszélyeztető antropogén hatások mérséklése, különösen a mezőgazdálkodás kedvezőtlen hatásainak csökkentése. A vizes, illetve vízi élőhelyek (patak menti társulások) megfelelő, a természetes folyamatokon alapuló vízellátásának és vízjárásának biztosítása. A vízfolyásokat kísérő éger-és egyéb puhafás társulások megőrzése. A homogén fafajösszetételű faültetvények, elsősorban az elegyetlen cseresek, természetközeli erdőtípusokká történő átalakítása. Inváziós fajok (pl. bálványfa, fehér akác) állományainak visszaszorítása, szerkezet átalakítása az erdőterületeken. A gyepek, irtásrétek fennmaradását veszélyeztető kedvezőtlen szukcessziós folyamatok visszaszorítása, megelőzése tisztítókaszálásokkal, legeltetéssel. A területet érintő részletes felmérések elkészítése, kiemelt figyelemmel a terület jelölő és egyéb közösségi jelentőségű fajaira és élőhelyeire.

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No information provided

SITE DISPLAY