Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

HUDD20029

1.3 Site name

Kisszékelyi-dombság

1.4 First Compilation date

2004-01

1.5 Update date

2012-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Duna-Dráva National Park Directorate
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2004-05
Date site confirmed as SCI: No information provided
Date site designated as SAC:2010-02
National legal reference of SAC designation:275/2004. (X. 8.) Kormányrendelet

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:18.528056
Latitude:46.675833

2.2 Area [ha]

2979.0700

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
HU23Dél-Dunántúl

2.6 Biogeographical Region(s)

Pannonian (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
6210  info      1.5  0.00 
6250  info      48.8  0.00 
6440  info      64.8  0.00       
91E0  info      51.86  0.00       
91H0  info      10.8  0.00 
91I0  info      46.6  0.00 
91L0  info      346.3  0.00 
91M0  info      1460.6  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
M1308Barbastella barbastellus    100  500   
A1188Bombina bombina         
I1088Cerambyx cerdo         
I4045Coenagrion ornatum         
I1083Lucanus cervus         
I1060Lycaena dispar         
M1323Myotis bechsteinii    100  500   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N061.00
N072.00
N0917.00
N105.00
N1670.00
N205.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

The site is formed by two extensive near natural forest patches at the border areas seminatural dry grasslands with numerous protected and rare species. The hills loess-formed topography gives place to some habitats of higher elevations. In the valleys of hillfoots the grasslands are also valuable where a population of Spermophilus citellus lives.

4.2 Quality and importance

Kiemelt fontosságú cél a következő élőhelytípusok/fajok kedvező természetvédelmi helyzetének fenntartása: 91L0 Illír gyertyános-tölgyesek (Erythronion-Carpinion) 6250 *Síksági pannon löszgyepek 91H0 *Pannon molyhos tölgyesek Quercus pubescensszel Barbastella barbastellus, Myotis bechsteini, Kiemelt fontosságú cél a következő élőhelytípusok/fajok kedvező természetvédelmi helyzetének helyreállítása: 91K0 Illír bükk (Fagus sylvatica)-erdők (Aremonio-Fagion) 91I0 *Euro-szibériai erdőssztyepptölgyesek tölgyfajokkal (Quercus spp.) 91M0 Pannon cseres-tölgyesek Rich in species and regionally very important natural habitats in an agricultural landscape. The illyrian types are very important because they are at a border position of the biogeographical region. The small remnants of steppic woodlands are unique.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA02i
HA03.01i
HA04.03i
MA07o
HBi
HB02i
MF03.01i
LG01.03b
HH01.05o
HI01i
LJ02i
MK01.03o
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)


No information provided

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
HU00100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:


No information provided

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)

Általános célkitűzések: A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon található, a kijelölés alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot és a kedvező természetvédelmi állapottal összhangban lévő gazdálkodás feltételeinek biztosítása. Fő célkitűzések: A gyepes területek megfelelő kezelésének biztosítása legeltetéssel vagy kaszálásal, valamint a cserjésedés visszaszorításával. A löszsztyepp és erdősztyepp élőhelyeken időszakos és kíméletes legeltetésének biztosítása. A biogeográfiai szempontból határhelyzetű illír erdei élőhelyek védelmének biztosítása A területen található vizes élőhelyek megőrzése. A természetes erdőterületeken azállandó erdőborítottság fenntartása, természetközeli erdőgazdálkodás bevezetése, megfelelő idős faállomány és holt faanyag megtartása. A bükkös állományok kímélete. Az erdősszytepp élőhelyek kiemelt védelme, a beerdősülő domblábi területeken az élőhely területének növelése. A inváziós növényfajok (pl. fehér akác, bálványfa, selyemkóró, aranyvessző) visszaszorítása. További célok és célkitűzések: Megfelelő vízállapot fenntartása a vizes élőhelyeken. A túlnyomó részt mezőgazdasági, lakó és ipari területekkel övezett természetközeli és féltermészetes élőhelyek védelmének biztosítása, a kedvezőtlen hatások kiküszöbölése A terület jelölő erdőállományaiban a közösségi jelentőségű és az élőhelyre jellemző fajok (Doronicum hungaricum, Lychnis coronaria, Lilium martagon) megőrzése érdekében a fajok ökológiai igényeihez igazodó szerkezeti jellemzők fenntartása, illetve kialakítása, a fészkelő madárfajok esetében (Haliaeetus albicilla, Aquila pomarina, Ciconia nigra) fészek körüli pufferzóna kijelölése. A területet érintő részletes felmérések elkészítése, kiemelt figyelemmel a terület jelölő és egyéb közösségi jelentőségű fajaira és élőhelyeire.

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No information provided

SITE DISPLAY