Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

HUDD20041

1.3 Site name

Dél-balatoni berkek

1.4 First Compilation date

2004-01

1.5 Update date

2012-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Balaton-felvidéki National Park Directorate
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2004-05
Date site confirmed as SCI: No data
Date site designated as SAC:2010-02
National legal reference of SAC designation:275/2004. (X. 8.) Kormányrendelet

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:17.895000
Latitude:46.839400

2.2 Area [ha]

488.5500

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
HU23Dél-Dunántúl

2.6 Biogeographical Region(s)

Pannonian (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
6410  info      4.89  0.00 
6440  info      97.71  0.00 
6510  info      4.89  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
A1188Bombina bombina         
P4081Cirsium brachycephalum         
I1086Cucujus cinnaberinus         
R1220Emys orbicularis         
I1042Leucorrhinia pectoralis               
M1355Lutra lutra           
I1060Lycaena dispar         
I1061Maculinea nausithous         
I1059Maculinea teleius         
M4004Microtus oeconomus mehelyi         
F1145Misgurnus fossilis               
A1993Triturus dobrogicus               
I1016Vertigo moulinsiana         
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Bufo viridis                     
Parnassius mnemosyne                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N065.00
N0730.00
N1065.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Dispersed remnants of the ancient wetlands of the southern Balaton region. The non-listed near-natural non-forested habitats of fens like reed and carex stands compose mosaiques with the listed habitat types.

4.2 Quality and importance

Kiemelt fontosságú cél a következő fajok/élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének fenntartása, helyreállítása: Élőhelyek: (magyar név, kód, kormányrendelet szerinti sorrendben): Folyóvölgyek Cnidion dubiihoz tartozó mocsárrétjei 6440 Sík- és dombvidéki kaszálórétek (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 6510 Kékperjés láprétek meszes, tőzeges vagy agyagbemosódásos talajokon (Molinion caeruleae) 6410 Fajok: (magyar név, tudományos név, kormányrendelet szerinti sorrend) Vérfű-hangyaboglárka (Maculinea teleius) Északi pocok mehelyi alfaja (Microtus oeconomus mehelyi) Water fringed vegetation in good natural state in a holiday zone what levels up the importance.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA01o
MA03.03i
LA04.03i
HE03.01i
HI01i
MK01.03i
MK02.01i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
HU00100.00

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Balaton-felvidéki National Park Directorate (Address: H-8229 Csopak, Kossuth utca 16. Tel:+36 87 555 260 Fax: +36 87 555 261)
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)

Általános célkitűzések: A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon található, a kijelölés alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot és a kedvező természetvédelmi állapottal összhangban lévő gazdálkodás feltételeinek biztosítása. Specifikus célok: A terület fő célkitűzései: a területen élő védett és fokozottan védett fajok által is reprezentált, hazai és közösségi szinten is egyedülálló természetes és természetszerű élőhelyek megőrzése, fenntartása különös tekintettel a sík- és dombvidéki kaszálórétekre, a kékperjés láprétekre, a mocsárrétekre, a puhafás ligeterdőkre, éger- és kőrisligetekre, láperdőkre a védett növény- és állatfajok állományának, egyedszámának, populációi életképességének megőrzése, különös tekintettel a következő fajokra: kisfészkű aszat (Cirsium brachycephalum), nagy tűzlepke (Lycaena dispar), zanótboglárka (Maculinea nausithous), vérfűboglárka (Maculinea teleius), réticsík (Misgurnus fossilis), vöröshasú unka (Bombina bombina), dunai tarajosgőte (Triturus dobrogicus), mocsári teknős (Emys orbicularis), nagy kócsag (Egretta alba), vörös gém (Ardea purpurea), bölömbika (Botaurus stellaris), cigányréce (Aythya nyroca) bakcsó (Nycticorax nycticorax), kis kócsag (Egretta garzetta), barna rétihéja (Circus aeruginosus), vidra (Lutra lutra), északi pocok (Microtus oeconomus mehelyi). További célok és végrehajtandók: - A megmaradt vizes élőhelyek természetesnek megfelelő vízellátását biztosítani kell különös tekintettel a terület Tóközi-berek és Öszödi-berek részein. - abiotikus katasztrófák (pl: tűzkár) elhárítása - az inváziós növényfajok, így a Solidago sp. visszaszorítása és az ezüstfa teljes kiirtása szükséges. - A Kőröshegyi-réteken a zanótboglárka (Maculinea nausithous), vérfűboglárka (Maculinea teleius) érdekében az élőhelyül szolgáló láprétek megőrzését biztosítani kell. A kezelésüket elsősorban kaszálással kell biztosítani, amelyet a tápnövényül szolgáló Sanguisorba officinalis fejlődési ciklusához is kell igazítani. - Az északi pocok (Microtus oeconomus mehelyi) állományainak megőrzése érdekében a nádas-magassásos mozaikos élőhelyszerkezet fenntartását meg kell őrizni az Tóközi- és az Öszödi-berekben. A faj élőhelyéül szolgáló magas sásrétek optimális vízellátását biztosítani kell, kaszálásuk csak természetvédelmi érdekből megengedhető. A faj számára szükséges menekülőterek fennmaradását és inváziós fajoktól (Solidago sp.) való mentességét biztosítani kell. - A telepesen fészkelő madarak - a nagy kócsag (Egretta alba), a vörös gém (Ardea purpurea), a bölömbika (Botaurus stellaris), a bakcsó (Nycticorax nycticorax), a kis kócsag (Egretta garzetta) – valamint a cigányréce (Aythya nyroca) érdekében, a terület Tóközi-berek és Öszödi-berek részein, biztosítani kell a megfelelő vízszinteket. A nádaratást a fészektelepek figyelembevételével lehet végezni. A fészektelepek zavartalanságát biztosítani kell. - A terület nyílt vizekkel rendelkező részein - a Tóközi- és az Öszödi-berekben - a réticsík (Misgurnus fossilis), a vöröshasú unka (Bombina bombina), a dunai tarajosgőte (Triturus dobrogicus) és a mocsári teknős (Emys orbicularis) állományai érdekében ezen víztestek halászati hasznosítása, minden tóépítés jellegű beavatkozás, mederkotrás stb. tilos. A víztesteket érintő minden beavatkozás csak természetvédelmi érdekből végezhető. - a vízborításos élőhelyeken a vízborítás és a jelenlegi érintetlenség megőrzése, a kaszálással, legeltetéssel fenntartott területeken pedig a mozaikos területkezelés megtartása, túllegeltetés megakadályozása, a gazdálkodás és a természetvédelmi kezelés-fenntartás harmóniájának kialakítása a cél.

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:HU.MA.HUDD20041
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY