Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

HUDD20054

1.3 Site name

Nyugat-Dráva

1.4 First Compilation date

2004-01

1.5 Update date

2012-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Duna-Dráva National Park Directorate
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2004-05
Date site confirmed as SCI: No information provided
Date site designated as SAC:2010-02
National legal reference of SAC designation:275/2004. (X. 8.) Kormányrendelet

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:16.891944
Latitude:46.284167

2.2 Area [ha]

373.8400

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
HU23Dél-Dunántúl

2.6 Biogeographical Region(s)

Pannonian (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3130  info      0.19  0.00 
3150  info      3.74  0.00 
3270  info      18.69  0.00 
6510  info      1.87  0.00 
7230  info      0.82  0.00 
91E0  info      149.54  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
F1130Aspius aspius         
M1308Barbastella barbastellus    100  500   
A1188Bombina bombina         
F1149Cobitis taenia         
F1163Cottus gobio         
F1098Eudontomyzon spp.         
F1124Gobio albipinnatus         
F2511Gobio kessleri         
F1122Gobio uranoscopus         
F2555Gymnocephalus baloni         
F1157Gymnocephalus schraetzer          DD 
M1355Lutra lutra         
I1060Lycaena dispar          DD       
I1061Maculinea nausithous          DD       
I1059Maculinea teleius          DD 
F1145Misgurnus fossilis          DD       
M1318Myotis dasycneme         
I1037Ophiogomphus cecilia         
F2522Pelecus cultratus          DD 
F1134Rhodeus sericeus amarus         
F1114Rutilus pigus         
F1146Sabanejewia aurata          DD 
F1160Zingel streber         
F1159Zingel zingel         
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Acipenser ruthenus                   
Apatura metis                   
Myricaria germanica                   
Natrix tessalata                   
Pernassius mnemosyne                   
Selaginella helvetica                   
Stylurus flavipes                   
Thymallus thymallus                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0620.00
N075.00
N095.00
N1010.00
N1640.00
N2020.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

The upper and fast current part of the Hungarian section of Drava with side arms, riverbank vegetation and gallery forests. The grasslands of the site are mostly degraded and large proportion of the forests are artificial plantations.

4.2 Quality and importance

Kiemelt fontosságú cél a következő élőhelytípusok/fajok kedvező természetvédelmi helyzetének fenntartása: 3270 Iszapos partú folyók részben Chenopodion rubri, és részben Bidention növényzettel 91E0 *Enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kőris (Fraxinus excelsior) alkotta ligeterdők (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) Ophiogomphus cecilia Gobio uranoscopus Eudontomyzon spp Rutilus pigus Cottus gobio Kiemelt fontosságú cél a következő élőhelytípusok/fajok kedvező természetvédelmi helyzetének helyreállítása: The faster section of the Hungarian Drava with very rare alpin elements of flora and fauna and high scale of naturalness and diversity at the natural habitats.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LA07i
MBi
MC01.01i
LF02.03i
LF03.01i
MF03.01i
LG05i
HI01i
LJ02i
HJ02o
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)


No information provided

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
HU99100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:


No information provided

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)

Általános célkitűzések: A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon található, a kijelölés alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot és a kedvező természetvédelmi állapottal összhangban lévő gazdálkodás feltételeinek biztosítása. Fő célkitűzések: - Megfelelő vízgazdálkodás biztosítása, vízszintingadozás kiküszöbölése, a vízi szervezetek szaporodási és életfeltételeinek stabil biztosítása érdekében. Lehetőség szerint a Dráva elzárt vagy elzáródott mellékágainak megnyitása, a természetes vízháztartási viszonyok helyreállítása céljából. - Az erdőgazdálkodási gyakorlatban természetközeli módszerek meghonosítása és általánossá tétele. - A fűzligetek és bokorfüzesek fokozott kímélete. - Inváziós növények állományainak visszaszorítása (pl. zöld juhar, gyalogakác, aranyvessző, bíbor nebáncsvirág). - A természetes partszakaszok megőrzése. További célok és célkitűzések: - A nyílt kavicszátonyok fenntartása és zavartalanságuk biztosítása, a hozzájuk kötődő fajok ritka fajok (Myricaria germanica, Sterna albifrons) populációinak megőrzése céljából. - A korábbi szabályozások, illetve a felsőbb szakaszon létrehozott erőművek által okozott medersüllyedés és az általa okozott káros hatások mérséklési lehetőségeinek vizsgálata, intézkedési javaslatok kidolgozása. - A jelölő erdőállományokban a közösségi jelentőségű madárfajok (Haliaeetus albicilla, Ciconia nigra) igényeinek megfelelő pufferzóna kijelölése.

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No information provided

SITE DISPLAY