Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

HUDD20063

1.3 Site name

Szentai-erdő

1.4 First Compilation date

2004-01

1.5 Update date

2012-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Duna-Dráva National Park Directorate
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2004-05
Date site confirmed as SCI: No information provided
Date site designated as SAC:2010-02
National legal reference of SAC designation:275/2004. (X. 8.) Kormányrendelet

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:17.211944
Latitude:46.233333

2.2 Area [ha]

19527.5700

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
HU23Dél-Dunántúl

2.6 Biogeographical Region(s)

Pannonian (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
2340  info      195.28  0.00 
3130  info      0.2  0.00 
3160  info      976.38  0.00 
6260  info      0.04  0.00       
6410  info      195.28  0.00 
7140  info      0.98  0.00 
91E0  info      5858.27  0.00 
91F0  info      7029.93  0.00 
91L0  info      1952.76  0.00 
91M0  info      1952.76  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
P1516Aldrovanda vesiculosa    100000   
I4027Arytrura musculus         
A1188Bombina bombina         
P1832Caldesia parnassifolia    10   
I1078Callimorpha quadripunctaria         
I1088Cerambyx cerdo         
P4081Cirsium brachycephalum         
I4045Coenagrion ornatum         
I1086Cucujus cinnaberinus         
I4032Dioszeghyana schmidtii         
P1898Eleocharis carniolica               
R1220Emys orbicularis         
I1074Eriogaster catax         
I1052Hypodryas maturna               
I1042Leucorrhinia pectoralis         
I1083Lucanus cervus         
I1060Lycaena dispar               
I1061Maculinea nausithous               
I1059Maculinea teleius         
I4026Rhysodes sulcatus         
A1993Triturus dobrogicus         
I1014Vertigo angustior         
I1016Vertigo moulinsiana         
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Lopinga achine                   
Parnassius mnemosyne                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N065.00
N073.00
N103.00
N1686.00
N203.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Extending near-natural forests with humid habitat types of alder swamp forests, pedunculate oak and oak-hornbeam woods, among them small lakes with wetland habitats. Small stands of monocultural plantations also exist.

4.2 Quality and importance

Kiemelt fontosságú cél a következő élőhelytípusok/fajok kedvező természetvédelmi helyzetének fenntartása: 3160 Természetes disztróf tavak és tavacskák 7140 Tőzegmohás lápok és ingólápok 91L0 Illír gyertyános-tölgyesek (Erythronion-Carpinion) 2340 *Pannon kilúgozódott dűnék Kiemelt fontosságú cél a következő élőhelytípusok/fajok kedvező természetvédelmi helyzetének helyreállítása: 91F0 Keményfás ligeterdők nagy folyók mentén Quercus robur, Ulmus laevis és Ulmus minor, Fraxinus excelsior vagy Fraxinus angustifolia fajokkal (Ulmenion minoris) Aldrovanda vesiculosa Caldesia parnassifolia Very important territory with natural habitats and eminent populations at national scale of Aldrovanda vesiculosa and Caldesia parnassifolia .

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HBi
MF03.01i
HI01i
MK01.03i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)


No information provided

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
HU0095.00
HU995.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:


No information provided

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)

Általános célkitűzések: A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon található, a kijelölés alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot és a kedvező természetvédelmi állapottal összhangban lévő gazdálkodás feltételeinek biztosítása. Fő célkitűzések: - Az erdőgazdálkodási gyakorlatban a természetközeli módszerek meghonosítása és általánossá tétele. - A meglévő homoki gyepek fenntartása a cserjésedés visszaszorításával, lehetőség szerint legelőként történő hasznosításával. - Vízgazdálkodás helyzetének javítása, ezen belül a lefolyástalan területek lecsapolásának megszüntetése. - Mesterséges medrű vízfolyások természetességének javítása, lehetőség szerint korábbi patakmedrek, meanderek revitalizálásával. - Bükkelegyes állományok területének növelése - Inváziós növényállományok (bálványfa, kései meggy, selyemkóró) terjedésének megelőzése. További célok és célkitűzések: - Egy erdőrészleten belül a termőhelynek megfelelő elegyel, lehetőleg változatos korú, többszintű faállományt eredményező gazdálkodás bevezetése. - Vadlétszám, elsősorban a vaddisznó állomány csökkentése a lápok, zsombékosok, gyepterületek megóvása érdekében. - A területet érintő részletes felmérések elkészítése, kiemelt figyelemmel a terület jelölő és egyéb közösségi jelentőségű fajaira és élőhelyeire. - Az Aldrovanda vesiculosa és Caldesia parnassifolia megőrzése érdekében a Belső-Somogy talajvízszint csökkenését ellensúlyozó lehetséges intézkedések megvizsgálása.

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No information provided

SITE DISPLAY