Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

A

1.2 Site code

HUKN10008

1.3 Site name

Balástya–Szatymaz környéki homokvidék

1.4 First Compilation date

2003-12

1.5 Update date

2012-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Kiskunsági Nemzeti Park Directorate
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:2004-05
National legal reference of SPA designation275/2004. (X. 8.) Kormányrendelet

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:19.956900
Latitude:46.404400

2.2 Area [ha]

6171.8000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
HU33Dél-Alföld

2.6 Biogeographical Region(s)

Pannonian (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them


No habitat types are reported for the site

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA255Anthus campestris    10   
BA133Burhinus oedicnemus     
BA031Ciconia ciconia     
BA082Circus cyaneus    10   
BA231Coracias garrulus    20  30   
BA429Dendrocopos syriacus    10   
BA511Falco cherrug     
BA338Lanius collurio    50  60   
BA339Lanius minor    15  30   
BA214Otus scops     
BA307Sylvia nisoria    10   
  • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
  • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
  • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
  • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
  • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
  • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0318.00
N061.00
N093.00
N102.00
N123.00
N1553.00
N204.00
N216.00
N2310.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

The highly fragmented natural and semi-natural habitats are characterizing this site. The most important habitats are the saline grasslands and the temporary salt lakes. The lack of regular rainfalls and the low level of groundwater is a general question of farming and nature conservation alike. The high percent of abandoned and alive farmlands, cultivated lands and degraded habitats due to former human activity, are also typical.

4.2 Quality and importance

Kiemelt fontosságú cél a következő madárfajok kedvező természetvédelmi helyzetének fenntartása: szalakóta, kis őrgébics. Kiemelt fontosságú cél a következő madárfajok kedvező természetvédelmi helyzetének helyreállítása: ugartyúk. The site has great importance, its wetlands belong to the most important sodic areas in the eastern part of the area between the Danube and Tisza rivers in the Great Hungarian Plain. Mainly it has good quality because salt habitats are highly resistant to physical disturbances, however, overgrazing and overmowing can cause nature conservation problems. Nevertheless, the most threatening influences and activities are not these, but drainage and ploughing of grasslands. Although there are extensive agricultural lands around the natural habitats, but these are also important feeding and breeding sites for the birds.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA01i
HA02.03i
MA03.01i
MA04.01i
MA07i
MA08i
HB01i
LB02i
HD01b
MD02.01i
ME01.03i
MI01i
MJ02b
HJ03.01i
HJ03.02i
MK03.04i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

Dvihally, Zs.és Ponyi, J. (1957): A Kistelek-környéki szikes vizek összetétele és crustacea faunája. Hidrológiai Közlöny 37.évf. 1957.3.sz. 257-261p. Hajtó, L (1975): Adatok az Ősze-széki szik madárvilágához. Aquila. 80-81. évf. 298. p. Ponyi J., és Dvihally, Zs. (1954): Hidrobiológiai vizsgálatok a Kisteleki halastavon. - ELTE TTK 1952-53. Tanévi Évkönyve. Tankönyvkiadó, Budapest. 115-130p. Uherkovich, G. (1967): Beitrage zur Algenflora der Natron - (Szik-) Gewasser Ungarns II. Kieselalgen aus dem teich Őszeszék. Acta Biologica Szeged 13. (3-4). 119-123p. Uherkovich, G. (1968): Beitrage zur Algenflora der Natron - (szik-) Gewasser

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
HU99100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

10% of the site comprises "Ex lege" Protected Sodic Lakes. 40% of the site is part of the "A Tisza homokhátsági vízgyűjtője "Environmentally Sensitive Area.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Private landowners
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)

Általános célkitűzések: A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon található, a kijelölés alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot és a kedvező természetvédelmi állapottal összhangban lévő gazdálkodás feltételeinek biztosítása. Részletes célkitűzések: A jelölő élőhelyek természetessége sehol ne csökkenjen, kivéve ha ez közvetlenül elháríthatatlan külső ok (például időjárási szélsőség, fogyasztószervezet gradációja) miatt következik be. Természetvédelmi célból, másik jelölő élőhely vagy faj érdekében is csökkenthető a jelölő élőhely természetessége (például jelölő madárfaj számára kedvező körülményeket teremtő túllegeltetéssel), ha az így bekövetkező értékcsökkenésnél nagyobb az egyidejűleg előidézett, Natura 2000 kijelölés céljait szolgáló természeti értéknövekedés. A jelölő fajok állománynagysága és állományainak területi kiterjedése ne csökkenjen. Kiemelt célnak tekinthető a felaprózódott gyepterületek legeltetéssel és kaszálással történő hasznosítása, így a jelölő madárfajok élőhelyéül szolgáló gyepterületek fenntartása. Az extenzív állattartást, ezzel a gyepterületek arányának növelését szorgalmazni kell. A fragmentált élőhelyek konnektivitását meg kell teremteni, az élőhely-foltok közötti átjárást biztosítani kell. Az infrastrukturális beruházások fejlesztése - különös tekintettel a vonalas létesítményekre, nem támogathatók, a meglévő vonalas létesítmények zavaró, illetve veszélyeztető hatását (pl. áramütés) mérsékelni kell. Az ugartyúk fészkelése szempontjából kedvező körülményeket a gyepterületeken és szántóföldi környezetben is meg kell teremteni, elsődlegesen a legeltetés fenntartásával és fejlesztésével, valamint az extenzív művelés támogatásával. No management plan is available as yet.

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY