Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

HUON20009

1.3 Site name

Csöngei legelő

1.4 First Compilation date

2003-10

1.5 Update date

2012-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Őrségi National Park Directorate
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2004-05
Date site confirmed as SCI: No information provided
Date site designated as SAC:2010-02
National legal reference of SAC designation:275/2004. (X. 8.) Kormányrendelet

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:17.040000
Latitude:47.353611

2.2 Area [ha]

181.3300

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
HU22Nyugat-Dunántúl

2.6 Biogeographical Region(s)

Pannonian (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
6250  info      1.64  0.00 
6510  info      42.39  0.00 
91E0  info      11.37  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
A1188Bombina bombina    500  1000   
M2633Mustela eversmannii    10         
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0960.00
N1030.00
N155.00
N165.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

The western side of the Kemeneshát falls almost vertically to the Rába Valley. The Lánka Brook flows at the foots of the abrupt strand; the brook has been regulated in the middle of the last century. This section of the Rába Valley - because of the good soil - has almost completely been involved into agricultural cultivation. However, in the region of Ostffyasszonyfa and Csönge, a relatively large grassland remained, used for a long time as community pasture. In this area, old dead channels of the Rába River can also be found. A Medieval motte can also be found on the pasture.

4.2 Quality and importance

Kiemelt fontosságú cél a következő fajok/élőhelytípusok kedvező természetvédelmi hely-zetének fenntartása: Élőhelyek: (magyar név, kód): Síksági pannon löszgyepek 6250 Sík- és dombvidéki kaszálórétek (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 6510 Enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kőris (Fraxinus excelsior) alkotta ligeterdők (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0 Fajok: (magyar név, tudományos név) Vöröshasú unka (Bombina bombina) The old dead channels of the Rába River are in the last stage of siltation, but their vegetation is still differing from the neighbouring areas. Beside, alder woodlands can be found. Grasslands are serving grazing purposes therefore their species number is smaller than of the areas being scythed. At the wider parts of the Lánka Brook a rich Lemnetalia vegetation can be found. Only a fragment of ground squirrel population being rich in the past, remained.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA02.01b
MA02.03b
HA03.03b
HA04.03b
LA06.02b
MB02.01.02i
MF03.01.01b
LH05b
HI01b
HI01b
HJ02.05i
HK01.03i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA03.02i
MA04i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

BARBÁCSY, Z. 1999. Adatok a Rába-völgy madárfaunájához (Data on bird fauna of the Rába valley). Vasi Szemle 53:15-31. KOVÁCS J. A. (1995): Vas megye növénytársulásainak áttekintése. - Vasi Szemle, 49(4): 518-557. ("Outline for a synopsis of plant communities in Vas-county" - KANITZIA, 2: 79-113. (1994)) MESTERHÁZY, A. 2002. Az ürge (Spermophilus citellus) előfordulása Vas megyében (Occurrence of the European souslik in Vas County). Cinege Vasi Madártani Tájékoztató 7:

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
HU00100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Őrségi Natiomal Park Directorate Őriszentpéter Siskaszer 26/A 9941
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)

Általános célkitűzések: A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon található, a kijelölés alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot és a kedvező természetvédelmi állapottal összhangban lévő gazdálkodás feltételeinek biztosítása. Specifikus célok: A síksági pannon löszgyepek, sík és dombvidéki kaszálórétek valamint az enyves éger és magas kőris ligetek jelenlegi kedvező természetvédelmi helyzetének fenntar-tása, jelenlegi kiterjedésük megőrzése. A használaton kívüli legelők beerdősítésének, égetésének megakadályozása. A terület déli (Ostffyasszonyfa 06/6-13) és középső (Csönge 0138/57) részén a legel-tetés felújítása. A területen található régi holtágak partján álló éger és kőris ligetek kiemelt védelme. A területen található vöröshasú unka (Bombina bombina) állomány fennmaradásá-nak biztosítása a szaporodó helyül szolgáló vízi és vizes élőhelyek védelmével. A holt-ágak partján álló, párolgás csökkentő bokrok, fák, ligetek védelme. A holtágakból tör-ténő vízkivétel, és a szippantott szennyvíz bevezetésének fokozatos felszámolása, a vízrendezések során a természetvédelmi szempontok érvényesítése. In order to maintain the character of the area, scything and grazing should also be maintained. The tree groups of the pasture do not need any special treatment. Further regulation of Lánka Brook should be prevented and the natural aspect of the bed should be restored.

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No information provided

SITE DISPLAY