Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

NL2003059

1.3 Site name

Duinen Terschelling

1.4 First Compilation date

2002-08

1.5 Update date

2018-01

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality - Department Nature & Biodiversity
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2002-08
Date site confirmed as SCI:2004-12
Date site designated as SAC:2009-02
National legal reference of SAC designation:http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/documenten/gebieden/004/n2k_004_db_hvn_duinen_terschelling.pdfhttp://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/documenten/gebieden/004/N2K005%20WB%20Wijzigingsbesluit%20Afwezige%20waarden%20DEF%20v2.pdf

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:5.307300
Latitude:53.399500

2.2 Area [ha]

4040.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
NL12Friesland

2.6 Biogeographical Region(s)

Atlantic (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
1310  info      21  0.00 
1320  info      0.00 
1330  info      165  0.00 
2110  info      54  0.00 
2120  info      380  0.00 
2130  info      884  0.00 
2140  info      974  0.00 
2150  info      94  0.00 
2160  info      45  0.00 
2170  info      194  0.00 
2180  info      267  0.00 
2190  info      155  0.00 
6230  info      9.5  0.00 
6410  info      3.4  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
M1364Halichoerus grypus    10   
P1903Liparis loeselii    501  5000   
P1831Luronium natans             
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N034.00
N0477.00
N088.00
N162.00
N175.00
N184.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

White dunes, partly overgrown by Ammophila, partly shifting, series of inner dunes, with coniferous and deciduous forests, thickets, heathlands and humid dunes slacks. The adjacent Boschplaat (salt marsh and dunes) is part of the Waddenzee site (NL1000001).

4.2 Quality and importance

One of the ten/ seven most important sites for the habitat types Fixed dunes with herbaceous vegetation ("grey dunes"; 2130) and Decalcified fixed dunes with Empetrum nigrum (2140). One of the five most important sites for the fen orchid Liparis loeselli Very important site for embryonic shifting dunes, white dunes, dunes with Salix repens and humid dune slacks.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MK01.01i
HK02.01i
LH04Nb
LJ02.05b
HH04.02Nb
HJ02.07b
MA04.03i
MJ02.12i
LI01i
LH01.05b
LH04.01b
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MUb

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

Aa, A.J.M. van der & P.P.J. Hermelink (1973). Een onderzoek naar de vegetatie op koeiepaadjes, toeristenpaadjes en enige karresporen op de Boschplaat, Terschelling. Botanisch Laboratorium, afdeling Geobotanie, Katholieke Universiteit Nijmegen. (R-0134).Baretta-Bekker, H. (1968). Onderzoek naar de mos- en licheenvegetaties op noordhellingen in het Arjensduin op Terschelling. Instituut voor Systematische PlantkundeUtrecht, RIN Leersum: 12pp.. (R-0149).Boer, P. de, M. Noordwijk (1972). Terschelling zoals NJNers het zagen in '71 & '72. . (001609).Boldingh, I.my (1913). Over de plantengroei der duinvalleien op Terschelling en ove(prov. W.-Vl., Bel.). Nederl. kruidk. Archief 1913: 44-54que 119: 47-62. (004835).Brouwer-van der Loo, H.J. (1971). Een kwalitatieve en kwantitatieve analyse van de kryptogamenvegetatie op diverse hellingen van duinen op Terschelling. Instituut voor Systematische Plantkunde, Utrecht. 39 pp. (R-0374).Bruyn, P.J. de & W.E. Borrias (1964). Enige gegevens over de oecologie van Centaurium littorale op het westelijke deel van het eiland Terschelling. . (R-0229).Dennert, A.L. (1971). Onderzoek naar de oecologie van Littorella uniflora (L.) Aschrs. op Terschelling. Doctoraal onderwerp. Rijksinstituut voor Natuurbeheer. Hugo de Vries-laboratorium, Universiteit van Amsterdam. 75 pp. (R-0248).Diemel, L. (1977). Vegetatieonderzoek van de droge duingraslanden van texel, terschelling en Ameland (1976), van Jutland- Denemarken- en zuidwest Noorwegen (1975).. Doctoraalscriptie K.U. Nijmegen, 42 pp + bijlagen. (R-0479).Dieren, J.W. van (1931). Geographische und geomorphologische Ergebnisse einer Untersuchung nach der Entwicklungsgeschichte der West-Friesischen Insel Terschelling. onbekend. 4pp. (001067).Dieren, J.W. van (1932). De ontwikkeling van het duinlandschap van Terschelling. Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap Deel XLIX. afl. 5: 553-702. (002637).Dieren, W.J. van (1934). Organogene Dünenbildung, Eine geomorphologische Analyse derDünenlandschaft der West-Friesischen Insel Terschelling mit pflanzensoziologischen Methoden. Academische proefschrift: I-XIX. (002635).Ekkes, A. (1976). Verspreiding en autoecologie van Het Vergeten Blaasjeskruid(Utricularia neglecta Lehm.) op Terschelling. Hugo de Vries-laboratorium, Universiteit van Amsterdam. 31 pp. (R-0257).Fabius, G.T.J. & J.Klein (1966). Vegetatieonderzoek bij het Witduin-Boschplaat - Terschelling. Doctoraalonderzoek Instituut voor Systematische Plantkunde der Rijksuniversiteit Utrecht. (R-0094).Ferguson, J.H.A. (1930). Verslag van de Excursie der C.H.V. naar Terschelling, Vlieland en Texel op 12 t/m 15 Mei 1930. Verslag excursie Canidaat Houtvesters Vereeniging, 4pp.. (006210).Fouw, J.E.L. de (1963). Een onderzoek naar de verspreiding- en patroonvorming van een aantal plantensoorten op de duintjes van de Boschplaat van Terschelling. Doctoraal verslag. 132 pp. (R-0274).Freijsen, A.H.J. & H.T.A. van Heusden (1965). Festuca rubra op Terschelling. Gorteria 2: 155-158. (005925).Galle, F. & J. Bontemps (1975). Vegetatiekundig en bodemkundig onderzoek in een transsect in de beweide enclave 'Groede' op de Boschplaat, Terschelling. Rapport Botanisch Laboratorium Afd. Geobotanie, KU Nijmegen, 135 pp.. (R-0522).Haas, J.H. de, H.C.van der Meulen, H. Nolten & P. Oosterveld (1965). Kartering en beschrijving van de vegetatie van de Berkenvallei-Boschplaat-Terschelling. Instituut voor Syst. Plantkunde, Utrecht. 33 pp. (R-0373).Hartog, C. den (1955). Roodwieren van de kwelders van Terschelling. De Levende Natuur 58: 169-174. (008009).Hartog, C. den (1955). Roodwieren van de kwelders van Terschelling. De Lev. Nat. 56 (9): 169-173. (000346).Hartog, C. den (1958). Nieuwe gegevens over de kwelderroodwieren van Terschelling. De Levende Natuur 61: 231-235. (008008).Heerdt, P.F. van & M.F. Mörzer Bruijns (1953). Biocoenolisch onderzoek in de zeereep van Terschelling. De Levende Natuur 5: 93-100. (001257).Heerdt, P.F. van & M.F. Mörzer Bruijns (1953). Biocoenologisch onderzoek in de zeereep van Terschelling. De Levende Natuur 4 & 5: 63-68 & 93-100. (008063).Heerdt, P.F. van & M.F. Mörzer Bruyns (1960). A biocenological investigation in the yellow dune region ofTerschelling. Tijdschrift voor Entomologie 103, 3/4: 225-275. (005558).Heerdt, P.F. van & M.F. Mörzer Bruyns (1960). A biocenological investigation in the yellow dune region ofTerschelling. Tijdschrift voor Entomologie 103: 225-275. (003953).Heerdt, P.F. van & M.F. Mörzer Bruyns (1960). A new biocenological investigation in the yellow dune region of Terschelling. Tijdschrift voor Entomologie 103: 225-275. (008031).Heerdt, P.F. van & W. Bongers (1967). A biocenological investigation of salth marshes on the south coast of the isle of Terschelling. Tijdschrift voor Entomologie 110: 107-131. (008062).Heerdt, R.F. van & M.F. Mörzer Bruyns (1960). A biocenological investigation in the yellow dune region ofTerschelling. Tijdschrift voor Entomologie 103: 225-275. (008338).Herwijnen, M. et al. (1960). Verslag zomerkamp Terschelling augustus 1959. Kruipnieuws 22 (1): 16-19. (008785).Hoeve, J. ter & P. Roos (1956). Grondwater en bos op Terschelling. Nederlandsch Bosbouw-Tijdschrift 28: 235-242. (008508).Holkema, F. (1870). De plantengroei der Nederlandsche Noordzee-eilanden: Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland, Schiermonnikoog en Rottum. Eene bijdrage tot de Flora van Nederland. Scheltema & Holkema, Amsterdam, 268 p.. (B-0088).Jacobs, R.P.W.M., C. den Hartog, B.F. Braster & F.C. Carrière (1981). Grazing of the seagrass Zostera noltii by birds at Terschelling Dutch Wadden Sea). Aquatic Bot. 10:241-259. (000547).Ketner, P. & K. Reinink (1970). Onderzoek naar de primaire productie van de vegetatie en de secundaire productie van enige groepen van de fauna in beweide en onbeweide zilte graslanden in het Staatsnatuurreservaat ' de Boschplaat' op Terschelling. Rapport Rijksinstituut voor Natuurbeheer, 33pp.. (R-0625).Ketner-Oostra, R. (1989). Lichenen en mossen in de duinen van Terschelling. RIN-Rapport 89/7: 157 p.. (R-0148).Kuyper, T.W., E. Mekenkamp & M. Verbeek (1994). Die Pilzflora der Kriechweidengebüsche auf der Watteninsel Terschelling. Zeitschrift für Mykologie 60: 305-316. (005977).Leeuwen, C.G. van, V. Westhoff (1961). Drie nieuwe Erica's op Terschelling. De Levende Natuur 64: 25-32. (001635).Moerenhout, M. & M.Pas (1987). Bostypen op Terschelling. Kartering en ontwikkeling. Doctoraal verslag Rijksuniversiteit Groningen Vakgroep Plantenecologie. (R-0081).Oostermeijer, J.G.B. (1987). *** Nanocyperion flavescentis op Terschelling. . (R-0014).Oostra, R.G.M. (1968). Verslag over een onderzoek naar de Licheenvegetaties in de droge duinen van Terschelling. RIVON: 1-33. (R-0145).Ploeger, L. & S. van Vliet (1972). Vegetatie-analyse en vegetatie-kartering van de droge duingraslanden op Ameland en Terschelling. Doctoraalverslag voor het Instituut voor Systematische Plantkunde. R.U. Utrecht, Rapport van het Rijksinstituut voor Natuurbeheer, Leersum: 1-24. (R-0146).Rasch, R. (1963). Het Nardo-Galion op Terschelling. Natuurhistorisch verslag van het op planten gespecialiseerde N.J.N. Zomerkamp Terschelling: 19-28. (003366).Reijnders, W.J. (1967). Verspreiding en oecologie van Liparis loeselii (L.) Rich. op Terschelling (vooral op de Bosplaat) vergeleken met de oecologie in andere delen van ons land en Europa. Hugo de Vries-laboratorium, Amsterdam, RIVON-Rapport. 14 pp. (R-0112).Roos, G.Th. de (1977). Vetblad (Pinguicula vulgaris) op Terschelling, nieuw voor het Waddengebied. De Levende Natuur: 80: 119-120. (003179).Sipman, H.J.M. (1969). Verslag over een onderzoek naar de vegetatie op de noordhelling van enkele duinen op Terschelling, en in het byzonder de rol van lichenen daarbij. Rijksuniversiteit Utrecht: 1-57 (zonderbijlagen). (R-0147).Staak, T. van der &J. Lenten (1969). De vegetatie van het staatsnatuurreservaat "De Koegelwieck"op Terschelling. Doctoraal- resp. MO verslag voor het Instituut voor Systematische Plantkunde, RU-Utrecht, Rapport van het Rijksinstituut voor Natuurbeheer. (R-0150).Staak, van der, Leuten (1969). De vegetatie van het Staatsnatuurreservaat `De Koegelwieck'op Terschelling. RIN-rapport. (R-0153).Vierssen, W. van (1974). De verspreiding van Scirpus rufus (Huds.)Schrad. op de Boschplaat, Terschelling, in relatie tot "bodemverdichting".. Rapport Botanisch laboratorium, afd. Geobotanie, K.U. Nijmegen.38 pp. + bijlagen. (R-0500).Visser, G. (1972). Het Vergeten Blaasjeskruid op Terschelling. De Lev. Nat. 75: 109-111. (000917).Visser, G. (1976). Wie het grote eert, is het kleine weerd, ofwel waarom Terschelling nog is wat het was. Natura Jrg. 73 (4): 85-96. (002868).Westhoff, V. & K. Reinink (1967). Osmunda regalis L. op Terschelling, oecologisch en vegetatiekundig bezien. Gorteria 3 (13): 204-209. (003942).Westhoff, V. & M.F.Mörzer Bruijns (1956). De groeiplaats van Scirpus americanus Pers. op het Groene Strand bij West-Terschelling. Acta Botanica Neerlandica 5 (4): 344-354. (003943).Westhoff, V. & M.F.van Oosten (1989). Terschelling. Concept Hoofstuk 11 uit: De plantengroei van de Waddeneilanden, uitgave KNNV 1989 of 1990. (006859).Westhoff, V. & P. Ketner (1967). Milieu en vegetatie van Carex hartmannii Caj. op Terschelling, in het kader van een oecologische vergelijking tussen deze soort en Carex buxbaumii Wahlenb.. Gorteria 3 (8): 119-126. (001214).Westhoff, V. & P. Ketner (1967). Milieu en vegetatie van Carex hartmanii Caj. op Terschelling, in het kader van een oecologische vergelijking tussen deze soort en Carex bucbaumii Wahlenb.. Gorteria 3 (8) : 119-126. (000071).Westhoff, V. & S. Segal (1961). Cursus Vegetatiekunde 12-17 juni 1961 op Terschelling. Hugo de Vries-laboratorium, Amsterdam. (001711).Westhoff, V. (1947). The vegetations of dunes and salt marshes on the Dutch islands of Terschelling, Vlieland and Texel. Rijksuniversiteit Utrecht. Dissertatie. C.J. van der Horst, 's-Gravenhage. 131 pp. (D-0018).Westhoff, V. (1951). De Boschplaat op Terschelling. Natuur en Landschap 5 (1): 3-20. (001644).Westhoff, V. (1951). De Weidechampignon (Agaricus campestris Fr.) in en om de Zilvermeeuwenkolonie van de Boschplaat op Terschelling. Fungus 27 (2): 33-37. (002324).Westhoff, V. (1966). De Terschellinger flora loopt geen gevaar. Schylge myn lantse, Uitgave van de vereninging van vrienden der Terschellinger musea 6 (4): 12-14. (002205).Westhoff, V. (2000). De vegetatie van Terschelling - Drie series van plantengezelschappen. Kunst en Wetenschap 9 (4): 7-9. (008680).Zumkehr, P. (1996). Terschelling. In: Hommel, P.W.F.M. & M.A.P. Horsthuis (1996). Excursieverslagen 1994. Plantensociologsiche Kring Nederland, pp 41-43.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
NL01100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Province of Fryslân
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Natura 2000-beheerplan Terschelling (4)
Link: https://www.bij12.nl/assets/004_beheerplan-terschelling_def_22022017.pdf

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY