Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

NL9801079

1.3 Site name

Duinen Goeree & Kwade Hoek

1.4 First Compilation date

1998-10

1.5 Update date

2018-01

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality - Department Nature & Biodiversity
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:1998-07
Date site confirmed as SCI:2004-12
Date site designated as SAC:2008-03
National legal reference of SAC designation:http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/documenten/gebieden/101/Besluit%20Duinen%20Goeree.pdf

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:3.982300
Latitude:51.837100

2.2 Area [ha]

1624.0000

2.3 Marine area [%]

20.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
NL33Zuid-Holland

2.6 Biogeographical Region(s)

Atlantic (80.00 %) Marine Atlantic (20.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
1110  info      85  0.00 
1140  info      319  0.00 
1310  info      22  0.00 
1330  info      174  0.00 
2110  info      30  0.00 
2120  info      72  0.00 
2130  info      284  0.00 
2160  info      304  0.00 
2170  info      0.14  0.00 
2180  info      23  0.00 
2190  info      62  0.00 
6430  info      22  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
M1364Halichoerus grypus    100   
M1340Microtus oeconomus arenicola   
M1365Phoca vitulina    100   
I1014Vertigo angustior   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N036.00
N0491.00
N101.00
N232.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Grey coastal dune landscape, salt marshes and costal mudflats. Site adjacent to NL 4000017 Voordelta (coastal waters)

4.2 Quality and importance

One of the ten most important sites for the habitat type Fixed dunes with herbaceous vegetation ("grey dunes"; 2130).

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HH04.02Ni
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MUb

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.5 Documentation

Handboek NatuurmonumentenAnnema, M. & A.J.M Jansen (1998). Het herstel van het vroongrondengebied Midden- en Oostduinen op Goeree. Stratiotes 17: 20-60.Belangrijke zoogdiergebieden in Nederland (Dijkstra, 1997; VZZ)Monitoring van vogels in belangrijke vogelgebieden: broedvogels 1995, niet broedvogels 1994/95 (Voslamber et al., 1998; SOVON)Beijersbergen, J., J. Vermue & W. van Wijngaarden (1982). De verarming van de plantengroei in de duinen van Goeree. Duin 1982(1): 3-10.Braat, C.W. & I. van Zanten (1990). Hydrologie en vegetatieontwikkeling in de Kwade Hoek. Doctoraalverslag 1089, Vakgroep Natuurbeheer, L.U. Wageningen.Braat, C.W. (1992). Beheersplan 1992 Kwade Hoek. Rapport Natuurmonumenten, s-Graveland.Dongen, M. van (1974). Vergelijkend onderzoek aan Scirpus rufus en Scirpus planifolius op de Kwade Hoek, Goeree. Doctoraalverslag Katholieke Universiteit, Botanisch Laboratorium, Afdeling Geobotanie, 52 pp. (R-0032).Dort, K.W. van & F.H. Severijn (1998). Toelichting bij de vegetatiekaart Kwade Hoek 1995. Rapport MDGAE-9834, Rijkswaterstaat Meetkundige Dienst, Delft.Ebbers, C.S. (1965). Vegetatiekartering van een gedeelte van de Kwade Hoek op Goeree. Studentenverslag d1-1965, Delta Instituut voor Hydrologisch Onderzoek (DIHO), Yerseke.Janssen, J.A.M. (2000). Kwade Hoek (Goeree). In: XXXX Excursieverslagen 1998. Plantensociologische Kring Nederland.Joanknecht, N. & L. Meuleman (1981). Vegetatiekartering van een gedeelte van de Kwade Hoek op Goeree; vergelijking tussen de vegetatiesamenstelling voor en na de afsluiting van het Haringvliet in 1970. Studentenverslag d2-1981, Delta Instituut voor Hydrologisch Onderzoek (DIHO), Yerseke.Kok, B. & R. Postma (1988). De Kwade Hoek; hydrodynamische en morfologische porcessen. Doctoraalverslag vakgroep Fysische Geografie, R.U. Utrecht.Meuleman, L. & N. Joanknecht (1980). Gevolgen van de Deltawerken voor de vegetatie van de Kwade Hoek. De Levende Natuur 82(3): 89-98.RIVON (1962). Vegetatie en fauna van Goeree. Een biologische inventarisatie van de Kop van Goeree. Stichting Natuurmonument De Beer, 's-Gravenhage, 127 pp. (G-0002).Sloet van Oldruitenborgh, C.J.M. (1976). Duinstruwelen in het Deltagebied. Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 76-8.Schaminée, J.H.J., Stortelder, A.H.F. & Weeda, E.J. (1996). De Vegetatie van Nederland deel 3. Plantengemeenschappen van graslanden, zonen en droge heiden. Opulus Press, Uppsala, Leiden, xx pp.Tüxen, R. & V. Westhoff (1963). Saginetea maritimae, eine Gesellschaftsgruppe im wechselhalinen Grenzbereich der europäischen Meeresküsten. Mitteilungen der floristisch-soziologischen Arbeitsgemeinschaft N.F. Heft 10: xxxxWeevers, T. (1940). De flora van Goeree en Overflakkee dynamisch beschouwd. Nederlandsch Kruidkundig Archief 50: 285-354. (001045).Weevers, Th. (1921 of 1920). De plantengroei van het eiland Goeree in verband met zijn bodem en geschiedenis. Ned. Kruidk. Arch. 80: xxxWesthoff, V. & C.G.van Leeuwen (1962). Catapodium marinum (L.) Hubbard, Scirpus planifolius Grimm en Trifolium micranthum Viv. op Goeree. Gorteria 1(5): 33-38. (001227).Westhoff, V. (1963). Achteruitgang van Catapodium marinum op Goeree na de strenge winter van 1962-1963. De Levende Natuur 66 (9): 216. (001903).Westhoff, V., C.G. van Leeuwen & M.J. Adriani (1961). Enkele aspecten van vegetatie en bodem der duinen van Goeree, in het bijzonder de contactgordels tussen zout en zoet milieu. Wetenschappelijk Genootschap voor Goeree-Overflakkee, Jaarboek 1961, pp 46-92. (001982).Wiertz, J. & S. van Opstal (1977). Bodemkundig onderzoek in het kustgebied van Goeree. Studenten Rapport 3-77, Deltadienst Rijkswaterstaat, Middelburg

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
NL01100.00

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Provincie Zuid-Holland
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: beheerplan bijzondere natuurwaardenDuinen Goeree & Kwade Hoek
Link: http://www.zuid-holland.nl/publish/pages/11052/beheerplan_duinen_goeree__kwade_hoek.pdf

No, but in preparation
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY