Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

NL9801080

1.3 Site name

Noordhollands Duinreservaat

1.4 First Compilation date

1998-10

1.5 Update date

2018-01

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality - Department Nature & Biodiversity
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:1998-07
Date site confirmed as SCI:2004-12
Date site designated as SAC:2015-09
National legal reference of SAC designation:http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/documenten/gebieden/087/N2K087_DB%20HN%20Noordhollands%20Duinreservaat.pdf

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:4.628400
Latitude:52.577100

2.2 Area [ha]

5242.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
NL32Noord-Holland
NL32Noord-Holland

2.6 Biogeographical Region(s)

Atlantic (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
2110  info      1.9  0.00 
2120  info      232  0.00 
2130  info      2937  0.00 
2140  info      181  0.00 
2150  info      45  0.00 
2160  info      821  0.00 
2170  info      86  0.00 
2180  info      1413  0.00 
2190  info      305  0.00 
6410  info      5.1  0.00 
6430  info      0.02  0.00 
7210  info      0.9  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
I1042Leucorrhinia pectoralis     
I1014Vertigo angustior     
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0499.00
N051.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Extensive coastal dune area. Site adjacent to NL1000010 Duinen Schoorl.

4.2 Quality and importance

One of the ten/seven most important sites for the habitat types Fixed dunes with herbaceous vegetation ("grey dunes"; 2130) and Decalcified fixed dunes with Empetrum nigrum (2140). Includes prime forest site already existing before 1850 (so-called "A-locatie bos").

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HK02.01Ni
MH04.02Ni
LI01i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MUb

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.5 Documentation

Aptroot, A. (1982). Campylopus introflexus (Catusmos) in Castricum. Kruipnieuws 44: 3-7. Aptroot, A. (19xx). De lichenologische najaarsexcursie 1978 naar Bergen. Buxbaumiella 12: 3-11.Aptroot, A. (1986). De veranderingen van de epifytische lichenenflora van de binnenduinrand bij Heemskerk en Castricum over de peridoe 1975-1985. Buxbaumiella 20: 40-44.Bakker, T.W.M., J.A. Klijn & F.J. van Zadelhoff (1979). Duinen en duinvalleien. Een landschapsoecologische studie van het Nederlandse duingebied. Pudoc, Wageningen.Barkman, J.J. (1947). Enige sociologische en plantengeografische opmerkingen over de flora van het Bergerbos. Ned. Kruidk. Archief 54: 55-59.Ooyen, H. van (1943). De duinrandbossen bij Bergen. Kruipnieuws 5(4/5): 1-6.Bijhouwer, J.T.P. (1926). Geobotanische studie van de Berger duinen. Dissertatie Wageningen, 202 pp.Broekmeyer, M.E.A. & J.B. den Ouden (1997). A-locatie bossen in Noord-Holland. IBN-Rapport 301, Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek, Wageningen.Doing, H. (1962). Rapport over de duinstreek van Camperduin tot IJmuiden. Laboratorium voor Plantensystematiek en-geografie der Landbouwhogeschool, Wageningen, 16 pp. Doing, H. (1964). Recreatie en Natuurbescherming in het Noordhollands duinreservaat. Supplement 2: Vegetatie. Mededeling nr. 69c, Instituut voor Toegepast Biologisch Onderzoek in de Natuur (ITBON), Arnhem, 52 pp. Doing, H. (1966). Beschrijving van de vegetatie der duinen tussen IJmuiden en Camperduin. Mededelingen Landbouwhogeschool Wageningen 66-13: 1-63.Doing, H. (1986). Onstaan en ontwikkeling van het zeedorpenlandschap. Duin 3: 79-80. Doing, H. (1988). Landschapsoecologie van de Nederlandse kust. Stichting Duinbehoud, Leiden, 228 pp + bijl.Doing, H. (1993a). Het Sileno-Tortuletum (ass.nov.), een karakteristieke associatie van het zeedorpenlandschap. Stratiotes 6: 40-52. Doing, H. (1993b). Wimmenummerduinen. In: Hommel, P.W.F.M. & M.A.P. Horsthuis (red.). Excursieverslagen 1993. Plantensociologische Kring Nederland.Faber, J. & L. Kuiters (1982). De binnenduingraslanden tussen Egmond en Bakkum. Rapport Landbouwuniversiteit Wageningen, afdeling Natuurbeheer.Haaf, C. ten & N. Jonker (1981). De duinen van Six. Duin 4(1): 3-9.Hoffmann, M.E. & V. Westhoff (1951). Flora en vegetatie van de Verbrande Pan bij Bergen (N.H.). De begroeiing van een "kalkgrensgebied" tussen Duin- en Waddendistrict. De Levende Natuur (3,4 en 5): 45-51 + 74-79 + 92-98. IJzendoorn, A.L.J. van (1980). Een hok in Bakkum-Noord. Natura 77(4): xxxxx.IJzendoorn, A.L.J. van (1981). Papenberg, een hok in Castricum. Natura 78: 234-247. Kruijsen, B.W.J.M. & F.W. van der Vegte (1984). Vegetatiekartering Noordhollands Duinreservaat. PWN Nieuwsbrief 3: 2-18.Kruijsen, B.W.J.M. & E.J.Weeda (1992). Herniaria glabra L. en Crassula tillaea Lester-Garland op voetpaden in de duinen in Bergen (N.-H.). Gorteria 18: 29-33. Kruijsen, B.W.J.M., Q.L. Slings & H. Snater (1992). Vegetatiekartering Noordhollands Duinreservaat 1982-1989. Rapport PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland, 191 pp + bijlagen.Nijs, H.C.M. de, M.F. de Haan & J.G.B. Oostermeyer (1990). Onderzoek aan populatiebiologie en voortplantingssucces van genttiaansoorten. PWN Nieuwsbrief 7: 19-36.Slings, Q.L. & H. Snater (1992). Bosbeheer in het Norodhollands Duinreservaat. Molm 12(2): 2-17.Slings, Q.L. & H. Snater (1998). Lijst van vaatplanten, kranswieren, mossen en korstmossen van het Noord-Hollands duinreservaat. Rapport nv PWN waterleidingbedrijf Noord-Holland, 62pp. Slings, Q.L. (1994). De kalkgraslanden van de duinen. De Levende Natuur 95(4): 120-130.Slings, Q.L. (1995a). De maakbaarheid van de natuur. Duin 18(1)): 8-10.Slings, Q.L. (1995b). Het plan voetspoor. Duin 18(1)): 16-17.Snater, H. (1992). Noordhollands duinreservaat. In: Hommel, P.W.F.M. (red). Excursieverslagen 1991. Plantensociologische Kring Nederland, pp 7-9. (002989).Vegte, F.W. van der, J. Faber & L. Kuiters (1985). Vegetation, land use and management of the inner-dune zone in the North-Holland Dune Reserve, The Netherlands.Zumkehr, P. (2001). Een vegetatiekartering van de Wimmenummerduinen bij Egmond. Rapport 2001-1, nv PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland, Velserbroek.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
NL01100.00

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Provincie Noord-Holland
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY