Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

A

1.2 Site code

PLB020002

1.3 Site name

Grądy Odrzańskie

1.4 First Compilation date

2002-07

1.5 Update date

2019-11

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Address:  Polska  52/54    Warszawa    00-922  Wawelska 
Email:kancelaria@gdos.gov.pl

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:2004-11
National legal reference of SPA designation No data

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:17.411200
Latitude:50.920700

2.2 Area [ha]

20906.6200

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
PL51Dolnośląskie
PL52Opolskie

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA229Alcedo atthis    15         
BA052Anas crecca             
BA039Anser fabalis    4000  4500 
BA067Bucephala clangula             
BA224Caprimulgus europaeus          DD       
BA136Charadrius dubius    18           
BA031Ciconia ciconia             
BA030Ciconia nigra           
BA081Circus aeruginosus           
BA122Crex crex    20  25         
BA038Cygnus cygnus             
BA238Dendrocopos medius    140  170 
BA236Dryocopus martius    20  25         
BA379Emberiza hortulana          DD       
BA321Ficedula albicollis    200  230 
BA320Ficedula parva          DD       
BA153Gallinago gallinago    20           
BA127Grus grus           
BA075Haliaeetus albicilla           
BA022Ixobrychus minutus           
BA338Lanius collurio          DD       
BA246Lullula arborea          DD       
BA070Mergus merganser             
BA073Milvus migrans     
BA074Milvus milvus     
BA072Pernis apivorus    10  20         
BA234Picus canus    17  25 
BA006Podiceps grisegena             
BA008Podiceps nigricollis             
BA120Porzana parva          DD       
BA307Sylvia nisoria          DD       
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N065.42
N1015.61
N1248.49
N1625.53
N170.59
N193.75
N230.62
N065.42
N1015.61
N1248.49
N1625.53
N170.59
N193.75
N230.62
N065.42
N1015.61
N1248.49
N1625.53
N170.59
N193.75
N230.62
N065.42
N1015.61
N1248.49
N1625.53
N170.59
N193.75
N230.62
N065.42
N1015.61
N1248.49
N1625.53
N170.59
N193.75
N230.62

Total Habitat Cover

500.05

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MF03.01b
HG05.07b
MK02.01i
MF03.01b
HG05.07b
MK02.01i
MF03.01b
HG05.07b
MK02.01i
MF03.01b
HG05.07b
MK02.01i
MF03.01b
HG05.07b
MK02.01i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MXb
MXb
MXb
MXb
MXb

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown500
sum500

4.5 Documentation

Dyrcz A., Grabiński W., Stawarczyk T. & Witkowski J. (red.) 1991. Ptaki Śląska. Monografia faunistyczna. ZEP. Wrocław.Ławicki Ł., Wylegała P., Wuczyński A., Smyk B., Lenkiewicz W., Polakowski M., Kruszyk R., Rubacha S. & Janiszewski T. 2012. Rozmieszczenie, charakterystyka i status ochronny noclegowisk gęsi w Polsce. w: Ornis Polonica. 53, 1: 23 – 38.Orłowski G. & Drazny T. 2010. Dolina Widawy i Oleśnicy. w: Wilk T., Jujka M. Krogulec J. & Chylarecki P. (red.) Ostoje ptaków o znaczeniu międzynarodowym w Polsce. OTOP. Marki.Sikora A., Rohde Z., Gromadzki M., Neubauer G. & Chylarecki P. (red.) 2007. Atlas rozmieszczenia ptaków lęgowych Polski 1985 - 2004. Bogucki Wyd. Nauk. Poznań. Stajszczyk M. 1994a. Ptaki doliny Odry między Brzegiem a Oławą. w: Ptaki Śląska. 10: 78 – 98. Stajszczyk M. 1994b. w: Gromadzki M., Dyrcz A., Głowaciński Z. & Wieloch M. (red.) 1994. Ostoje ptaków w Polsce. BMŚ. Gdańsk.Stajszczyk M. 2012. Ostoje ptaków w Polsce. Inwentaryzacja gatunków nielęgowych w sezonie 2011/2012. Grądy Odrzańskie PLB020002, str 95-98. ECO-EXPERT. SzczecinStajszczyk M., Lontkowski J. & Czubat A. 2010a. Grądy Odrzańskie. w: Wilk T., Jujka M. Krogulec J. & Chylarecki P. (red.) Ostoje ptaków o znaczeniu międzynarodowym w Polsce. OTOP. Marki.Stajszczyk M., Andrzejczyk A., Czubat A., Łopion R. & Orłowski P. 2010b. Dorzecze Stobrawy. w: Wilk T., Jujka M. Krogulec J. & Chylarecki P. (red.) Ostoje ptaków o znaczeniu międzynarodowym w Polsce. OTOP. Marki.Stajszczyk M. & Trznadel P. 2012. Inwentaryzacja ornitologiczna dla obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Zbiornik Mietkowski PLB020004 i Grądy Odrzańskie PLB020002. BULiGL. Brzeg.Tomiałojć L. & Stawarczyk T. 2003. Awifauna Polski. Rozmieszczenie, liczebność i zmiany. PTPP pro Natura. Wrocław.Wilk T., Jujka M. Krogulec J. & Chylarecki P. (red.) Ostoje ptaków o znaczeniu międzynarodowym w Polsce. OTOP. Marki.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
PL020.36
PL0318.32

5.2 Relation of the described site with other sites:

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
PL02Grodzisko Ryczyńskie+0.01
PL03Stobrawski Park Krajobrazowy*18.32
PL02Łacha Jelcz*0.28
PL02Kanigóra+0.03
PL02Zwierzyniec*0.04

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Address:
Email:sekretariat@rdos.wroclaw.pl

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Plan ochrony dla Stobrawskiego Parku Krajobrazowego. Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych, Pokrzywna 11, 48-267 Jarnołtówek.
Link: http://spk.zopk.pl/index.phpśoption=com_content&task=view&id=268&Itemid=135

Name: Plan urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Brzeg na okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2020 r. PGL LP Nadleśnictwo Brzeg, ul. Kilińskiego 1, 49-300 Brzeg.
Link: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_katowice/nadl_brzeg/plan_urzadzania_lasu/decyzja_ministra

Name: Plan urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Kup na okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2020 r. PGL LP Nadleśnictwo Kup, ul. 1-go Maja 9, 46-082 Kup.
Link: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_katowice/nadl_kup/plan_urzadzania_lasu/decyzja_ministra

Name: Plan urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Oława na okres od 01.01.2004 r. do 31.12.2013 r. PGL LP Nadleśnictwo Oława, ul. Lipowa 8, 55-200 Oława.
Link: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_wroclaw/nadl_olawa/plan_urzadzania_lasu/decyzja_ministra

Name: Plan urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Opole na okres od 01.01.2004 r. do 31.12.2013 r. PGL LP Nadleśnictwo Opole, ul. Groszowicka 10, 45-517 Opole.
Link: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_katowice/nadl_opole/plan_urzadzania_lasu/decyzja_ministra

No, but in preparation
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:PL.ZIPOP.1393.N2K.PLB020002
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY