Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

A

1.2 Site code

PLB180003

1.3 Site name

Góry Słonne

1.4 First Compilation date

2002-06

1.5 Update date

2019-11

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Address:  Polska  52/54    Warszawa    00-922  Wawelska 
Email:kancelaria@gdos.gov.pl

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:2007-10
National legal reference of SPA designation No data

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:22.473300
Latitude:49.530500

2.2 Area [ha]

55036.8800

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
PL32Podkarpackie

2.6 Biogeographical Region(s)

Alpine (75.37 %) Continental (24.63 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA168Actitis hypoleucos    14  20   
BA223Aegolius funereus    10   
BA229Alcedo atthis    10         
BA091Aquila chrysaetos     
BA089Aquila pomarina    45  55   
BA104Bonasa bonasia    270  320   
BA215Bubo bubo    10   
BA224Caprimulgus europaeus           
BA031Ciconia ciconia    18  18         
BA030Ciconia nigra    10   
BA264Cinclus cinclus    21  25   
BA081Circus aeruginosus           
BA084Circus pygargus           
BA122Crex crex    580  600  cmales   
BA239Dendrocopos leucotos    80  100   
BA238Dendrocopos medius    30  40         
BA236Dryocopus martius    130  140         
BA103Falco peregrinus             
BA321Ficedula albicollis    300  500   
BA320Ficedula parva    450  700   
BA217Glaucidium passerinum    20  25   
BA127Grus grus    1000  2000   
BA075Haliaeetus albicilla           
BA338Lanius collurio    1400  1500   
BA261Motacilla cinerea    45  50   
BA072Pernis apivorus    50  55   
BA241Picoides tridactylus    70  100   
BA234Picus canus    200  220   
BA220Strix uralensis    90  120   
BA307Sylvia nisoria    210  250   
BA282Turdus torquatus    10  20   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N060.04
N090.32
N1010.69
N1218.47
N1622.95
N1717.03
N1930.34
N230.16

Total Habitat Cover

100

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LA01i
HBi
LD02i
LE01.03i
MF02.03i
LF03.01i
LF03.02i
LF06i
LG01i
LK02i
MXb
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LA01i
LA04i
LD02i
LE01.03i
MF02.03i
LG01i
MXb

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown100
sum100

4.5 Documentation

1.Ćwikowska B., Ćwikowski C. 1996 Zagęszczenie lęgowe gąsiorka (Lanius collurio) w Górach Sanocko-Turczańskich. Bad. Orn. Ziemi Przem. 4 81-842.Ćwikowski C. 1995. Gniazdowanie orła przedniego w Górach Sanocko-Turczańskich w latach 1994-1995. Bad. Orn. Ziemi Przemys. 3: 27-31.3.Ćwikowski C. 1995. Ptaki Bieszczadów Zachodnich i Gór Sanocko-Turczańskich (1980-1995). Bad. Orn. Ziemi Przemys. 3: 41-56.4.Ćwikowski C. 1995. Ptaki doliny potoku Stebnik i terenów sąsiednich (Park Krajobrazowy Gór Słonnych). Bad. Orn. Ziemi Przemys. 3: 57-70.5.Ćwikowski C. 1996 Bocian biały Ciconia ciconia we wschodniej części Bieszczadów Zachodnich i Gór Sanocko-Turczańskich w latach 1980-1995. Chrońmy Przyr. Ojcz. 52,1 77-836.Ćwikowski C. 1996. Sowy Strigiformes Bieszczadów Zachodnich i Gór Sanocko-Turczańskich. 52,6: 41-55.7.Ćwikowski C. 1997 Stwierdzenia martwych i okaleczonych sów oraz ptaków drapieżnych na obszarze województwa krośnieńskiego. Bad. Orn. Ziemi Przem. 5 57-648.Ćwikowski C., Mołodyński G. 1995 Breeding of the Golden Eagle (Aquila chrysaetos) in the Polish Part of the Sanocko-Turczańskie Mountains. Berkut 4 1-2 31-339.Fedaczyński A., Kunysz P. 2001 Wykaz poszkodowanych ptaków dostarczonych do gabinetu weterynaryjnego w Przemyślu. Ptaki Podkarpacia 910.Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze i Klub Przyrodników na zlecenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie 2014 Dokumentacja Planu Zadań Ochornych dla obszaru Natura 2000 Góry Słonne PLB18000311.Głowaciński Z. (red.). 2001. Polska czerwona księga zwierząt. Kręgowce. PWRiL, Warszawa.12.Hordowski J. 1990 Rozmieszczenie i liczebność bociana białego (Ciconia ciconia L.) w województwie przemyskim. Rocz. Przem. 27 291-30313.Hordowski J. 1991. Rozmieszczenie i liczebność ptaków lęgowych w województwie przemyskim. Wyd. Zakł. Fizjogr.i Arbor., Bolestraszyce.14.Hordowski J. 1993 Uzupełnienia do listy gatunków ptaków obserwowanych na Ziemi Przemyskiej. Bad. Orn. Ziemi Przem. 1 139-14415.Hordowski J. 1993. Zespoły lęgowe ptaków gniazdujących w zbiorowiskach leśnych i zaroślach w okolicach Przemyśla. Bad. Orn. Ziemi Przemys. 1: 73-120.16.Hordowski J. 1996 Badania ilościowe nad zimowaniem ptaków w lasach okolic Przemysla. Bad. Orn. Ziemi Przem. 4 59-6717.Hordowski J. 1996 Ptaki lęgowe odstojników ścieków w Siedliskach. Bad. Orn. Ziemi Przem. 4 29-3418.Hordowski J. 1996. Inwentaryzacja gniazd bociana białego Ciconia ciconia na Ziemi Przemyskiej w latach 1994-1995. 52,2: 110-116.19.Hordowski J. 1999. Ptaki Karpat Wschodnich i Podkarpacia. Monografia faunistyczna. T. 1.20.Hordowski J. 2001 Ptaki lęgowe arboretum w Cisowej (Pogórze Przemyskie). Ptaki Podkarpacia 921.Hordowski J., Kunysz P. 1991. Ptaki Ziemi Przemyskiej. Not. Orn. 32(1-2): 5-90.22.Kunysz P. 1994 Występowanie ptaków drapieżnych w górskiej części Polski południowo-wschodniej w roku 1993. Rocz. Przem. 29-30 91-9423.Kunysz P., Hordowski J. 2000. Ptaki Karpat Wschodnich i Podkarpacia. Monografia faunistyczna. T. 2.24.Sidło P.O.,Błaszkowska B.&Chylarecki P.(red.) 2004 Ostoje ptaków o randze europejskiej w Polsce. OTOP.Warszawa25.Sikora A., Rhde Z., Gromadzki M., Neubauer G., Chylarecki P. 2007 Atlas rozmieszczenia ptaków legowych Polski 1985-2004 Bogucki Wyd. Nauk., Poznań26.Skowroński M. 1995 Rzadkie gatunki ptaków obserwowane w dolinie Sanu w okolicach Sanoka i Jeziora Myczkowskiego. Bad. Orn. Ziemi Przem. 3 9127.Skowroński M. 1996 Zagęszczenie derkacza Cred crex w dolinie Sanu pod Sanokiem (woj. krośnieńskie). Bad. Orn. Ziemi Przem. 5 97-9828.Skowroński M. 1996 Zagęszczenie gąsiorka Laniu collurio w dolinie Sanu pod Sanokiem (woj. krośnieńskie). Bad. Orn. Ziemi Przem. 4 89-9029.Skowroński M. 1996. Ptaki doliny Sanu pomiędzy Sanokiem a Leskiem oraz przyległego pasma Gór Słonnych (badania wstępne). Bad. Orn. Ziemi Przemys. 4: 21-28.30.Skowroński M. 1997 Uzupełnienia do wykazu gatunków obserwowanych w dolinie Sanu pod Sanokiem. Bad. Orn. Ziemi Przem. 5 113-11431.Tomiałojć L., Stawarczyk T. 2003 Awifauna Polski. Rozmieszczenie, liczebność i zmiany. PTTP "proNatura", Wrocław32.Wilk T., Jujka M., Krogulec J., Chylarecki P. 2010 Ostoje ptaków o znaczeniu międzynarodowym OTOP Marki33.Zapisy poprzedniej wersji formularza SFD. Wersje historyczne dostępne w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska bądź na europejskiej witrynie internetowej http://natura2000.eea.europa.eu/

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
PL022.57
PL0398.99
PL040.59

5.2 Relation of the described site with other sites:

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
PL02Góra Sobień*0.01
PL02Polanki*0.33
PL02Cisy w Serednicy+0.03
PL02Chwaniów+0.64
PL04Wschodniobeskidzki Obszar Chronionego Krajobrazu*0.59
PL04Przemysko-Dynowski Obszar Chronionego Krajobrazu*0.00
PL02Nad Trzciańcem+0.33
PL03Park Krajobrazowy Pogórza Przemyskiego*0.00
PL02Buczyna w Wańkowej+0.18
PL02Na Opalonym+0.39
PL02Dyrbek+0.24
PL03Park Krajobrazowy Gór Słonnych*98.99
PL02Turnica*0.00
PL02Na Oratyku*0.42

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Address:
Email:sekretariat.rzeszow@rdos.gov.pl

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Plan Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Bircza na lata 2017-2026
Link: https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/px_dg~rdlp_krosno~nadl_bircza~pop_bircza.pdf?page_opener=https%3A%2F%2Fbip.lasy.gov.pl%2Fpl%2Fbip%2Fdg%2Frdlp_krosno%2Fnadl_bircza%2Fplan_urzadzania_lasu

No, but in preparation
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:PL.ZIPOP.1393.N2K.PLB180003
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY