Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

PLH020016

1.3 Site name

Góry Bialskie i Grupa Śnieżnika

1.4 First Compilation date

2009-04

1.5 Update date

2021-01

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Address:  Polska  52/54    Warszawa    00-922  Wawelska 
Email:kancelaria@gdos.gov.pl

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2007-08
Date site confirmed as SCI:2009-03
Date site designated as SAC: No information provided
National legal reference of SAC designation: No information provided
Explanation(s):Powiększenie - 10.2009 r. Propozycja zmiany granic zaakceptowana uchwałą RM z dn 5.1.2021 r. przekazana do KE w 1.2021 r.

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:16.865500
Latitude:50.237400

2.2 Area [ha]

19115.6200

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
PL51Dolnośląskie

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3260  info      1.9  0.00 
4060  info      1.9  0.00 
6150  info      41.88  0.00 
6230  info      163.73  0.00 
6430  info      28.56  0.00 
6510  info      134.52  0.00 
6520  info      569.25  0.00 
7110  info      1.9  0.00 
7140  info      25.4  0.00 
8110  info      20.94  0.00 
8210  info      1.9  0.00 
8220  info      1.9  0.00 
8310  info      0.00 
9110  info      856.73  0.00 
9130  info      112.33  0.00 
9180  info      64.04  0.00 
91D0  info      24.75  0.00 
91E0  info      11.42  0.00 
9410  info      458.83  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
P4066Asplenium adulterinum         
M1308Barbastella barbastellus         
M1308Barbastella barbastellus         
M1308Barbastella barbastellus    10  20 
P1386Buxbaumia viridis         
I4014Carabus variolosus           
F1163Cottus gobio         
F1096Lampetra planeri         
M1323Myotis bechsteinii    10 
M1323Myotis bechsteinii         
M1323Myotis bechsteinii         
M1318Myotis dasycneme     
M1321Myotis emarginatus    10 
M1321Myotis emarginatus         
M1324Myotis myotis         
M1324Myotis myotis    50  100 
M1324Myotis myotis         
I6179Phengaris nausithous     
I6177Phengaris teleius           
M1303Rhinolophus hipposideros         
M1303Rhinolophus hipposideros    10  20 
M1303Rhinolophus hipposideros         
I1014Vertigo angustior         
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N090.02
N103.59
N1210.27
N162.49
N1762.35
N1920.70
N230.58

Total Habitat Cover

99.99999999999998

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LA04.03i
HB02.02i
MB02.04i
LC01.01.01i
LD01.01i
LE01.03i
LE03.01i
LF03.01i
LF03.02i
MG01i
LG02i
MH04i
MI01i
MXb
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LA03i
LC01.01.01i
LD01.01i
LE01.03i
LF03.01i
LG02i
MXb

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown100
sum100

4.5 Documentation

Anonymus. - - - -. Atlas herpetologiczny Polski. Dbase. IOP PAN, Kraków. Buric Z., Furmankiewicz J., Telatyński S. 2001. Jaskinia Niedźwiedzia jako jedno z najcenniejszych stanowisk nietoperzy na Dolnym Śląsku. Przegl. Przyr. 12,1-2: 109-114.Burić Z., Furmankiewicz J., Furmankiewicz M., Klodek R., Kokurewicz T., Telatyński S. 2001. Zimowe stanowiska nietoperzy na Ziemi Kłodzkiej. Szczeliniec. 149-168 5Dąbrowski J. S., Krzywicki M. 1982. Ginące i zagrożone gatunki motyli (Lepidoptera) w faunie Polski. Cz. I. Studia Naturae, ser. B. 31: 3-171.Furmankiewicz J., Buric Z., Telatyński S. 2001. Nietoperze Ziemi Kłodzkiej. Pielgrzymy. Inf. Krajoz. SKPS, Wrocław. 112-130.Furmankiewicz J., Gottfried T., Telatyński S. 2001. Nowe stanowiska zimowania podkowca małego Rhinolophus hipposideros w Sudetach. Chrońmy Przyr. Ojcz. 5(2): 111-116.Furmankiewicz J., Kokurewicz T. 2002-2003. Dane niepublikowane (unpublished data). Furmankiewicz J., Telatyński S. 2000. Nowe stanowiska nocka orzęsionego Myotis emarginatus (Geoffroy, 1806) na Dolnym Śląsku. Przegl. Przyr. 11(4): 106-109.Głowaciński Z. (red.). 1992. Polska czerwona księga zwierząt. PWRiL, Warszawa. 1-352.Kaźmierczakowa R., Zarzycki K. (red.). 2001. Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. Inst. Bot. PAN, Inst. Ochr. Przyr. PAN, Kraków. Kokurewicz T., Furmankiewicz J., Telatyński S., Dudek I., Gottfried T., Paszkiewicz R., Szkudlarek R 2002. Nietoperze [W:] Inwentaryzacja przyrodnicza województwa dolnośląskiego. Fulica Jankowski Wojciech. Wrocław. (Arch. Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego). Ochyra R., Szmajda P. (red.). 1991. Atlas of the geographical distribution of spore plants in Polska. Mosses. Institute of Botany, PAS, UAM, Kraków-Poznań. 7: Postawa T., Gałosz W., Wołoszyn B.W. 1994. Wyniki zimowych spisów nietoperzy zebrane z pojedynczych stanowisk z różnych rejonów Polski. W: B.W. Wołoszyn (red.). Zimowe spisy nietoperzy w Polsce: 1988-1992. Wyniki i ocena skuteczności. Publ. CIC ISEZ PAN, Kraków. 175-185.Szkudlarek R., Paszkiewicz R. 2000. Stanowiska nocka orzęsionego Myotis emarginatus (Geoffroy, 1806) w polskiej części Sudetów Zachodnich. Przyr. Sudet. Zach. 111-114. 3:Szkudlarek R., Paszkiewicz R., Gottfried T. 2001. Stanowiska podkowca małego Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800) w południowo-zachodniej Polsce. Nietoperze. 2: 53-62.Szkudlarek R., Paszkiewicz R., Hebda G., Gottfried T., Cieślak M., Ruszlewicz A. 2002. Atlas rozmieszczenia nietoperzy w południowo-zachodniej Polsce - stanowiska zimowe. Nietoperze. 3. Wiktor A. 1964. Mięczaki Ziemi Kłodzkiej i Gór Przyległych. Studium faunistyczno-zoogeograficzne. Pr. Kom. Biol. PTPN. 29 1-132.Wołoszyn B. W. 1968. Badania nietoperzy Dolnego Śląska. Przegl. Zool. 12(2): 208-220.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
PL022.26
PL0395.70

5.2 Relation of the described site with other sites:

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
PL02Jaskinia Niedźwiedzia+0.47
PL02Nowa Morawa+0.12
PL03Śnieżnicki Park Krajobrazowy*95.70
PL02Puszcza Śnieżnej Białki*0.65
PL02Wodospad Wilczki+0.01
PL02Śnieżnik Kłodzki*1.01

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Address:
Email:sekretariat@rdos.wroclaw.pl

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH020016
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
X
Yes
No

SITE DISPLAY