Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

PLH020057

1.3 Site name

Masyw Chełmca

1.4 First Compilation date

2006-01

1.5 Update date

2021-09

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Address:  Polska  52/54    Warszawa    00-922  Wawelska 
Email:kancelaria@gdos.gov.pl

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2007-03
Date site confirmed as SCI:2009-03
Date site designated as SAC: No information provided
National legal reference of SAC designation: No information provided
Explanation(s):Powiększenie - 10.2009 r.;Zmniejszenie pow - 11.2019 r.

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:16.207800
Latitude:50.785700

2.2 Area [ha]

1419.4100

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
PL51Dolnośląskie

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
6230  info      0.23  0.00 
6510  info      164.26  0.00 
8220  info      0.99  0.00 
8230  info      0.18  0.00 
9110  info      194.44  0.00 
9130  info      16.91  0.00 
9180  info      20.26  0.00 
91E0  info      46.89  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
M1308Barbastella barbastellus           
M1308Barbastella barbastellus           
M1323Myotis bechsteinii     
M1318Myotis dasycneme    10   
M1324Myotis myotis             
M1324Myotis myotis    20  30   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N106.16
N1229.06
N168.52
N1715.47
N1940.78
N230.01
N106.16
N1229.06
N168.52
N1715.47
N1940.78
N230.01

Total Habitat Cover

200.00000000000003

4.2 Quality and importance


No information provided

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA03.03i
MD01i
MD01.02i
HG01i
HG01.04i
MG02.10i
LG05.04i
LI01i
MJ03.01i
MK02i
HA03.03i
MD01i
MD01.02i
HG01i
HG01.04i
MG02.10i
LG05.04i
LI01i
MJ03.01i
MK02i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA03.02i
HB02.06i
HA03.02i
HB02.06i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown200
sum200

4.5 Documentation (optional)

1.Bobrowicz G. 2005. Rośliny i Grzyby. W: Inwentaryzacja przyrodnicza województwa dolnośląskiego. Miasto Boguszów- Gorce. Opracowanie Tekstowe - Rośliny, Grzyby i Zwierzęta .Tom I. Fulica – Jankowski Wojciech, Wrocław.2.Dziuba C., Furmankiewicz J., Jankowski W., Rudy M. 2007. Ocena wpływu na siedliska i gatunki Natura 2000 inwestycji pn. „Zadanie inwestycyjne: Zagospodarowanie na cele rekreacyjne północno-wschodniego stoku góry Chełmiec w Szczawnie Zdroju. Obiekt: Ośrodek Narciarsko-Rekreacyjny Chełmiec – Szczawno Zdrój”. „Fulica” Jankowski Wojciech, Wrocław. 3.Dziuba C. – informacja ustna4.Furmankiewicz J. 2005. Nietoperze. W: Inwentaryzacja przyrodnicza województwa dolnośląskiego. Gmina Stare Bogaczowice. Opracowanie tekstowe. Rośliny, grzyby, zwierzęta oraz zieleń wysoka – parki podworskie, cmentarze i aleje. Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja”, Legnica.5.Furmankiewicz J., Gottfried I. 2009. Ekspertyza chiropterologiczna dla określenia przyrodniczych uwarunkowań lokalizacji elektrowni wiatrowych w województwie dolnośląskim. Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu, Wrocław.6.Kącki Z.(red.) 2003. Zagrożone Gatunki Flory Naczyniowej Dolnego Śląska. Instytut Biologii Roślin, Uniwersytet Wrocławski, PTPP „proNatura”, Wrocław.7.Łupicki D. 2007. Inwentaryzacja chiropterologiczna. Nadleśnictwo Wałbrzych. 8.Marszał-Jagacka J., Pielech R. 2005. Rośliny i Grzyby. W: Inwentaryzacja przyrodnicza województwa dolnośląskiego. Miasto Wałbrzych. Opracowanie Tekstowe - Rośliny, Grzyby i Zwierzęta .Tom I. Fulica – Jankowski Wojciech, Wrocław.9.Matuszkiewicz J.M. 2001. Zespoły leśne Polski. PWN. Warszawa.10.Matuszkiewicz W. 2002. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. PWN, Warszawa.11.Narkiewicz C. 2006. Rośliny i Grzyby. W: Inwentaryzacja przyrodnicza województwa dolnośląskiego. Gmina Stare Bogaczowice. Opracowanie tekstowe. Rośliny, grzyby, zwierzęta oraz zieleń wysoka – parki podworskie, cmentarze i aleje. Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja”, Legnica.12.Plan urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Wałbrzych na okres od 1 styczna 2009r. do 31 grudnia 2018 r.Program ochrony przyrody.13.Rudy M.2006.Charakterystyka geobotaniczna Masywu Chełmca praca magisterska w Zakładzie Bioróżnorodności i Ochrony Szaty Roślinnej Uniwersytetu Wrocławskiego14.Rudy M.2006.Charakterystyka geobotaniczna Masywu Chełmca praca magisterska w Zakładzie Bioróżnorodności i Ochrony Szaty Roślinnej Uniwersytetu Wrocławskiego15.Schmuck A. 1948 Klimat regionu Wałbrzyskiego. Acta Meteorologica Climatologica Uniwersitatis Wratislaviensis.16.Studium przestrzennych uwarunkowań rozwoju energetyki wiatrowej w województwie dolnośląskim. Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu. Wrocław 2009.17.Szczepankiewicz S. 1954. Morfologia Sudetów Wałbrzyskich. Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego seria B. Nr 65, Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Wrocław.18.Szczęśniak E. 2005. Rośliny i Grzyby. W: Inwentaryzacja przyrodnicza województwa dolnośląskiego. Miasto Szczano Zdrój. Opracowanie Tekstowe - Rośliny, Grzyby i Zwierzęta .Tom I. Fulica – Jankowski Wojciech, Wrocław.19.Szkudlarek R., Gottfried T., Dudek I. 2005. Inwentaryzacja przyrodnicza województwa dolnośląskiego. Miasto Szczano Zdrój. Tom I. Fulica – Jankowski Wojciech, Wrocław.20.Wasiak P. – informacja ustna21.URS Polska Sp. z o. o. na zlecenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Plan zadań ochronnych obszaru Natura 2000 Masyw Chełmca PLH020057, 2012-2013.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
PL0465.95

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
PL04Kopuły Chełmca*65.95

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Address:
Email:sekretariat@rdos.wroclaw.pl

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 2 czerwca 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Masyw Chełmca PLH020057
Link: https://edzienniki.duw.pl/legalact/2016/2724/

Name: Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Masyw Chełmca PLH020057
Link: https://edzienniki.duw.pl/legalact/2014/1892/

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH020057
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
X
Yes
No

SITE DISPLAY