Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

PLH040036

1.3 Site name

Ostoja Brodnicka

1.4 First Compilation date

2001-03

1.5 Update date

2021-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Address:  Polska  52/54    Warszawa    00-922  Wawelska 
Email:kancelaria@gdos.gov.pl

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2009-10
Date site confirmed as SCI:2011-03
Date site designated as SAC: No information provided
National legal reference of SAC designation: No information provided

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:19.278600
Latitude:53.351100

2.2 Area [ha]

4176.8600

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
PL61Kujawsko-Pomorskie
PL62Warmińsko-Mazurskie

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3140  info      13.78  0.00 
3150  info      1341.2  0.00 
3160  info      19.63  0.00 
6410  info      2.51  0.00 
6430  info      0.42  0.00 
6510  info      0.42  0.00 
7110  info      21.72  0.00 
7120  info      1.25  0.00 
7140  info      11.28  0.00 
7210  info      0.42  0.00 
7230  info      15.45  0.00 
9110  info      38.01  0.00 
9130  info      8.77  0.00 
9170  info      209.26  0.00 
91D0  info      128.65  0.00 
91E0  info      152.46  0.00 
91F0  info      0.42  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
P1516Aldrovanda vesiculosa    11000  11000   
M1337Castor fiber         
P1902Cypripedium calceolus    10  10   
P6216Hamatocaulis vernicosus    1200  2000  area 
P1903Liparis loeselii    20   
M1355Lutra lutra         
I1084Osmoderma eremita               
F5339Rhodeus amarus               
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0632.75
N071.02
N100.42
N127.03
N163.81
N1730.79
N1924.19

Total Habitat Cover

100.01

4.2 Quality and importance


No information provided

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MB02.01.01i
HB02.04i
MB07i
MF01i
HI01i
LI02i
MK01.03i
HK02.01i
LK02.03i
MK04.01i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LA03i
LA04i
MB02.02i
MF02.03i
LF04i
MXb

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown100
sum100

4.5 Documentation (optional)

1. Burak S. 1984. Projekt Brodnickiego Parku Krajobrazowego. Chrońmy Przyr. Ojcz. 40,5-6: 92-100.2. Ceynowa-Giełdon M. 1984. Roślinność. W: R. Galon (red.). Województwo toruńskie. Przyroda-ludność-gospodarka-osadnictwo. Toruń. 3. Ceynowa-Giełdoń M. 1971. Osobliwości florystyczne i rezerwaty ziemi chełmińskiej. Przewodnik florystyczny. Wyd. pop.-nauk. TNT, Toruń. 4. Czubiński Z. 1937 Roślinność Pojezierza Brodnickiego i terenów sąsiednich ze stanowiska ochrony przyrody Wyd. Okr. Kom. Ochr. Przyr. na Wielkopolskę i Pomorze 7 88-1165. Iwicki S., Zielski A. 1990 Brodnicki Park Krajobrazowy Wyd. PTTK "Kraj", Warszawa 6. Kamiński R. 2001 Aldrovanda vesiculosa L. W: R. Kaźmierczakowa, K. Zarzycki (red.), Polska czerwona księga roślin Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków 176-1787. Kasprzyk K. 1997 Fauna nietoperzy Polski Północno - Wschodniej - aktualny stan wiedzy Acta Universitatis Nicolai Copernici. Biologia 53(98) 77-858. Kasprzyk K., Ruczyńska I., Wojciechowski M. 2002 Zimowy spis nietoperzy na Pojezierzu Pomorskim w latach 1996-1999. Nietoperze III, 1 39-529. Kasprzyk K., Szyp E. 1996 Nietoperze Brodnickiego Parku Krajobrazowego - obóz Studenckiego Koła Naukowego Biologów UMK Ochrona Krajobrazu 3 12-1310. Kasprzyk K., Tomaszewski M., Piwowarski T., Półchłopek P. 2003 Nowe zimowiska nietoperzy na obszarze Pomorza Nadwiślańskiego Nietoperze IV,1 83-9211. Kępczyński K. 1973 Szata roślinna doliny dolnej i środkowej Drwęcy oraz terenów do niej przyległych Acta Univ. Nic. Copern., Geografia 9 123-15812. Kępczyński K., Noryśkiewicz A., Zielski A., Załuski T. 1976 Zanikanie wybranych gatunków roślin naczyniowych na Wysoczyźnie Dobrzyńskiej i Chełmińskiej Phytocoenosis 5, 2 413. Kępczyński K., Załuski T. 1991 Charakterystyka florystyczna i fitosocjologiczna rezerwatów przyrody "Okonek" i "Stręszek" w Nadleśnictwie Brodnica oraz "Kociołek" w Nadleśnictwie Jamy. I. Charakterystyka szaty roślinnej rezerwatu "Okonek" i przyległych lasów Wydz. Ochr. Środ., Urząd Woj., Toruń 14. Kępczyński K., Załuski T. 1991 Charakterystyka florystyczna i fitosocjologiczna rezerwatów przyrody "Okonek" i "Stręszek" w Nadleśnictwie Brodnica oraz "Kociołek" w Nadleśnictwie Jamy. II. Szata roślinna rezerwatu "Stręszek" Wydz. Ochr. Środ., Urząd Woj., Toruń 15. Kępczyński K., Zielski A. 1972 Materiały do flory Pojezierza Brodnickiego. Część I Zesz. Nauk. UMK, Biologia 15 45-6216. Kępczyński K., Zielski A. 1974 Materiały do flory Pojezierza Brodnickiego. Część II Acta Univ. Nic. Copern., Biologia 16 27-4017. Kępczyński K., Zielski A. 1974. Zespoły roślinne jeziora Mieliwo i torfowiska do niego przyległego w powiecie brodnickim. Acta Univ. N. Copernici, Biol. 16(33): 125-167.18. Kępczyński K., Zielski A. 1975 Materiały do flory Pojezierza Brodnickiego. Część III Acta Univ. Nic. Copern., Biologia 17 115-12619. Kępczyński K., Zielski A. 1981 Flora i zbiorowiska roślinne projektowanego rezerwatu torfowiskowo-leśnego "Bachotek" Wydz. Ochr. Środ., Urząd Woj., Toruń 20. Kowalski K., Ruprecht A. L. 1984 Rząd: Nietoperze - Chiroptera. W: Z. Pucek (red.), Klucz do oznaczania ssaków Polski PWN, Warszawa 85-13821. Paszek i in. 2005 Rezerwat przyrody "Bagno Mostki". Plan ochrony na okres 1.01.2006-31.12.2025 "ViTiS Iwona Paszek", Bydgoszcz 22. Paszek I. i in. 2015. Dokumentacja planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Brodnicka PLH040036 w województwach kujawsko-pomorskim i warmińsko-mazurskim. mat. niepubl.23. Przybylski M. 2000 Różanka. W: Brylińska M. (red.), Ryby słodkowodne Polski PWN, Warszawa 233-23724. Przybylski M. 2001 Różanka. W: Głowaciński Z. (red.), Polska czerwona księga zwierząt. Kręgowce PWRiL, Warszawa 299-30125. Przystalski A. 2000 Fauna. W: R. Koj, A. Urbański (red.), Przyroda powiatu brodnickiego Starostwo Powiatowe w Brodnicy, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu 42-5026. Przystalski A. 2004 Kręgowce województwa kujawsko-pomorskiego. W: Raport o stanie przyrody województwa kujawsko-pomorskiego. Dąbrowski M., Leszczyńska-Deja K., Machnikowski M., Smoleński P. (red.) Bydgoszcz 27. Przystalski A., Kasprzyk, K. 1997 Kręgowce - Vertebrata. W: Czerwona lista roślin i zwierząt Pomorza i Kujaw. L. Rutkowski (red.) Acta Univ., N. Copernici, Biol., Nauki Mat-Przyr. 53 25-3228. Ruprecht A. L. 1983 Nietoperze (Chiroptera). W: Pucek Z., Raczyński J. (red.) Atlas rozmieszczenia ssaków w Polsce PWN Warszawa 62-8229. Urbański A. (red.) 1995 Gmina Zbiczno. Przewodnik krajoznawczy (opracowanie zbiorowe) Centrum usługowe przy Oddziale Przewodn. PTTK w Toruniu, Reg. Ośr. Studiów i Ochr. Środ. Kulturowego 30. Załuski T. 1989 Charakterystyka florystyczna i fitosocjologiczna uroczyska "Bagno Mostki" Okr. Ośr. Rzeczoznawstwa i Doradztwa Roln. w Toruniu eks. 189/89 31. Załuski T. 1995 Szata roślinna. W: A. Przystalski (red.), Brodnicki Park Krajobrazowy. Szlaki przyrodniczo-turystyczne Wojewódzki Zarząd Parków Krajobrazowych i Ob. Chr. Krajobr. w Toruniu, Oficyna Wyd. "Turpress" 15-2232. Załuski T. 1996 "Bagno Mostki". W: M. Rejewski, P. Bielecki (red.), Rezerwaty przyrody województwa toruńskiego. Opracowanie zbiorowe Urząd Woj. w Toruniu, Wydz. Ochr. Środ., Woj. Kons. Przyrody 175-17733. Załuski T. 1996 "Okonek". W: M. Rejewski, P. Bielecki (red.), Rezerwaty przyrody województwa toruńskiego. Opracowanie zbiorowe Urząd Woj. w Toruniu, Wydz. Ochr. Środ., Woj. Kons. Przyrody 102-10534. Załuski T. 1996 "Stręszek". W: M. Rejewski, P. Bielecki (red.), Rezerwaty przyrody województwa toruńskiego. Opracowanie zbiorowe Urząd Woj. w Toruniu, Wydz. Ochr. Środ., Woj. Kons. Przyrody 105-10835. Załuski T. 2000 Szata roślinna. W: R. Koj, A. Urbański (red.), Przyroda powiatu brodnickiego Starostwo Powiatowe w Brodnicy 37-4236. Zielski A. 1978 Opracowanie florystyczno-fitosocjologiczne projektowanego rezerwatu leśnego nad jeziorem Retno Wydz. Ochr. Środ., Urząd Woj. 37. Zielski A. 1978 Zespoły leśne Pojezierza Brodnickiego oraz wpływ na nie gospodarki leśnej i turystyki Stud. Soc. Scient. D, 10, 4 3-8738. Zielski A. 1981 Stanowiska kłoci wiechowatej Cladium mariscus na Pojezierzu Brodnickim Chrońmy Przyr. Ojcz. 37, 1 39. Zielski A. 1996 "Bachotek". W: M. Rejewski, P. Bielecki (red.), Rezerwaty przyrody województwa toruńskiego. Opracowanie zbiorowe Wydz. Ochr. Środ., Woj. Kons. Przyrody 123-12740. Zielski A. 1996 "Mieliwo". W: M. Rejewski, P. Bielecki (red.), Rezerwaty przyrody województwa toruńskiego. Opracowanie zbiorowe Urząd Woj. w Toruniu, Wydz. Ochr. Środ., Woj. Kons. Przyrody 50-5441. Zielski A. 1996 "Retno". W: M. Rejewski, P. Bielecki (red.), Rezerwaty przyrody województwa toruńskiego. Opracowanie zbiorowe Urząd Woj. w Toruniu, Wydz. Ochr. Środ., Woj. Kons. Przyrody 54-5842. Zielski A. 1996 "Wyspa na jeziorze Wielkie Partęczyny". W: M. Rejewski, P. Bielecki (red.), Rezerwaty przyrody województwa toruńskiego. Opracowanie zbiorowe Urząd Woj. w Toruniu, Wydz. Ochr. Środ., Woj. Kons. Przyrody 128-13043. Zielski A., Noryśkiewicz A. 1997 Opracowanie florystyczno-fitosocjologiczne jeziora Mieliwo i terenów przyległych Wydz. Ochr. Środ., Urząd Woj.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
PL025.05
PL0396.40
PL042.72

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
PL02Wyspa na Jeziorze Partęciny Wielkie+0.01
PL02Bachotek*0.53
PL02Bagno Mostki*3.16
PL02Mieliwo*0.24
PL02Retno*0.79
PL04Doliny Drwęcy*2.70
PL03Brodnicki Park Krajobrazowy*96.40
PL04Doliny Osy i Gardęgi*0.01
PL02Stręszek+0.11
PL02Okonek*0.22
PL04Skarliński*0.01

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
Address:
Email:kancelaria.bydgoszcz@rdos.gov.pl

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Brodnicka PLH040036 (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. poz. 261)
Link: http://www.edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/WDU_C/2017/261/akt.pdf

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH040036
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
X
Yes
No

SITE DISPLAY