Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

PLH060101

1.3 Site name

Horodyszcze

1.4 First Compilation date

2009-03

1.5 Update date

2019-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Address:  Polska  52/54    Warszawa    00-922  Wawelska 
Email:kancelaria@gdos.gov.pl

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2009-10
Date site confirmed as SCI:2011-03
Date site designated as SAC: No data
National legal reference of SAC designation: No data

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:23.206900
Latitude:51.758400

2.2 Area [ha]

25.4300

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
PL31Lubelskie

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
5130  info      3.57  0.00 
6230  info      5.34  0.00 
  • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
  • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
  • Cover: decimal values can be entered
  • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N1057.95
N1626.06
N1715.99
N1057.95
N1626.06
N1715.99

Total Habitat Cover

200

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LA02.03o
MA04.04o
LB01o
MK02.01i
MK02.03i
LXb
LA02.03o
MA04.04o
LB01o
MK02.01i
MK02.03i
LXb
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown200
sum200

4.5 Documentation

1.Dokumentacja Planu Zadań Ochronnych obszaru Natura 2000 Horodyszcze PLH 060101 w województwie lubelskim. 2.Zarządzenie Regionalnego dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Horodyszcze PLH 060101 DZ. URZ. WOJ. LUB. 2014.29083.Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 24 czerwca 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Horodyszcze PLH 060101 DZ. URZ. WOJ. LUB. 2016.25314.Nowak M., Cwener A. 2007 Stanowiska rzadszych i chronionych roślin naczyniowych na terenie Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego i jego okolic (Wyżyna Lubelska) Fragm. Flor. Geobot. Polonica 14 (1) 39-475. Herbich J. (red.) 2004. Murawy, łąki, ziołorośla, wrzosowiska, zarośla. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Ministerstwo Środowiska, T. 3., Warszawa 6.Korzeniak J. 2010. Bogate florystycznie górskie i niżowe murawy bliniczkowe Nardetalia – płaty bogate florystycznie, w: Mróz W. (red.) 2010 Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny. Część I, ss. 130-144, GIOŚ, Warszawa 7.Sieleźniew M., Włostowski M., Dziekańska I. 2010 (w: Sociobiology Vol. 55, No. 1B) Myrmica schencki (Hymenoptera: Formicidae) as the Primary Host of Phengaris (Maculinea) arion (Lepidoptera: Lycaenidae) AT Heathlands In Estern Poland 8.Wójciak J. 2008. Dane niepublikowane.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top No data

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie
Address:
Email:sekretariat@rdos.lublin.pl

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: 1.Zarządzenie Regionalnego dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Horodyszcze PLH 060101 DZ. URZ. WOJ. LUB. 2014.2908
Link: http://edziennik.lublin.uw.gov.pl/#/legalact/2014/2908/

Name: 2.Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 24 czerwca 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Horodyszcze PLH 060101 DZ. URZ. WOJ. LUB. 2016.2531
Link: http://edziennik.lublin.uw.gov.pl/#/legalact/2016/2531/

No, but in preparation
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH060101
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY