Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

PLH100003

1.3 Site name

Lasy Spalskie

1.4 First Compilation date

2001-05

1.5 Update date

2020-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Address:  Polska  52/54    Warszawa    00-922  Wawelska 
Email:kancelaria@gdos.gov.pl

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2004-04
Date site confirmed as SCI:2008-02
Date site designated as SAC: No information provided
National legal reference of SAC designation: No information provided
Explanation(s):Powiększenie pow. - 11.2019 r., Propozycja korekty granic zaakceptowana uchwałą RM, przekazana do KE w 01.2022 r.

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:20.148100
Latitude:51.551500

2.2 Area [ha]

2048.5800

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
PL11Łódzkie

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
7120  info  X     0.12  0.00 
9170  info      695.78  0.00 
91D0  info      1.54  0.00 
91E0  info      179.22  0.00 
91I0  info      54.42  0.00 
91T0  info      0.36  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
M1308Barbastella barbastellus    360  360 
M1337Castor fiber               
M1355Lutra lutra               
M1323Myotis bechsteinii   
M1324Myotis myotis   
I1084Osmoderma eremita    13  13  localities   
A1166Triturus cristatus               
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Aquilegia vulgaris                     
Convallaria majalis                     
Daphne mezereum                     
Dianthus superbus                     
Digitalis grandiflora                     
1327Eptesicus serotinus               
Frangula alnus                     
Hedra helix                     
Hierochloe odorata                     
1261Lacerta agilis               
Lilum martagon                     
Listera ovata                     
Martens martens                     
1314Myotis daubentonii               
1322Myotis nattereri                 
Nartrix nartix                     
Platanthera bifolia                     
Ribes nigrum                     
Triturus vulgaris                     
Vinca minor                     
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N062.00
N1012.28
N120.05
N1651.69
N1726.42
N196.61
N230.95
N062.00
N1012.28
N120.05
N1651.69
N1726.42
N196.61
N230.95
N062.00
N1012.28
N120.05
N1651.69
N1726.42
N196.61
N230.95
N062.00
N1012.28
N120.05
N1651.69
N1726.42
N196.61
N230.95

Total Habitat Cover

400

4.2 Quality and importance


No information provided

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA11b
MB02.01b
MB02.04i
HB02.04b
MB07b
MC03.03b
ME06.01b
ME06.02b
MF03.01.01b
MG01.02b
HG05.04b
HH01i
MI01b
HJ02.05b
HK02.01i
LK03.03b
MK04i
MA11b
MB02.01b
MB02.04i
HB02.04b
MB07b
MC03.03b
ME06.01b
ME06.02b
MF03.01.01b
MG01.02b
HG05.04b
HH01i
MI01b
HJ02.05b
HK02.01i
LK03.03b
MK04i
MA11b
MB02.01b
MB02.04i
HB02.04b
MB07b
MC03.03b
ME06.01b
ME06.02b
MF03.01.01b
MG01.02b
HG05.04b
HH01i
MI01b
HJ02.05b
HK02.01i
LK03.03b
MK04i
MA11b
MB02.01b
MB02.04i
HB02.04b
MB07b
MC03.03b
ME06.01b
ME06.02b
MF03.01.01b
MG01.02b
HG05.04b
HH01i
MI01b
HJ02.05b
HK02.01i
LK03.03b
MK04i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LXXi
LXXi
LXXi
LXXi

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown400
sum400

4.5 Documentation (optional)

1. Adamowski W., Keczyński A., 1998 Czynna ochrona zbiorowisk leśnych Białowieskiego Parku Narodowego przed wkroczeniem Impatiens parviflora, Parki Narodowe i rezerwaty przyrody 17(1) s. 49-55.2. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Warszawie, 2011. Dokumentacja planu zadań ochronnych obszaru Natura 2000 Lasy Spalskie PLH100003, Warszawa.3. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Warszawie. 2009. Opracowanie florystyczno-fitosocjologiczne Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Spalsko-Rogowskie” Nadleśnictw Brzeziny i Spała.4. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Warszawie. 2003. Operat glebowo-siedliskowy. Nadleśnictwo Smardzewice.5. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Warszawie. 1990. Operat glebowo-siedliskowy. Nadleśnictwo Spała. Obręb: Spała i Rawa Mazowiecka.6. Borysiak J., Pawlaczyk P. Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albe, Populetum albe, Alnenion glutinoso-incane, olsy źródliskowe). W: Gromadzki M. (red.) 2005. Poradnik ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik merytoryczny. Tom 5. Lasy i bory, s. 203-241.7. Buczyński I. (red.). 1998. Spalski Park Krajobrazowy. Wyd. Zespół Nadpilicznych Parków Krajobrazowych.8. Byk A., Doktór D. 2011 Pachnica i jej ochrona. Biblioteczka leśniczego, zeszyt 320. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewiarstwa. Wydawnictwo Świat 15s.9. Byk A. 2011. Opinia na temat potrzeb i sposobów ochrony Pachnicy dębowej Osmoderma eremita (Scopoli, 1763) na obszarze PLH100003 Lasy Spalskie. Maszynopis.10. Ciechanowski M., Piksa K. 2004. Myostis bechsteinii, (Kuhl, 1819) Nocek Bechsteina. W: Gatunki zwierząt (z wyjątkiem ptaków). Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – poradnik merytoryczny. P. Adamski, R. Bartel, A. Bereszyński, A. Kepel, Z. Witkowski (red.) Ministerstwo Środowiska, Warszawa, 6: 357-362.11. Ciechanowski M. Nocek Bechsteina Myostis bechsteinii 2012. W: Makomska-Juchniewicz M., Baran P. (red.). Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny. Część III, s: 634-666. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa.12. Ciurzycki W. 2011. Szata Roślinna Lasów Spalskich. Raport.13. Ciurzycki W. 2011. Bory chrobotkowe w granicach obszaru Natura 2000 PLH100003 Lasy Spalskie. 14. Danielewicz W., Pawlaczyk P. 2004. Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) W: Herbich J. (red.). Lasy i bory. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Tom 5. Ministerstwo Środowiska, Warszawa, s. 113-137.15. Danielewicz W. Pawlaczyk P. 2004. Śródlądowy bór chrobotkowy W: Herbich J. (red.) Lasy i bory. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik merytoryczny. ministerstwo Środowiska. Warszawa. Tom 5: 289-296.16. Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych 2007 Inwentaryzacja przyrodnicza. baza danych INVENT.17. Fuszera E., Kowalski M., Leśniewski G., Cygan J.P. 1996. Hibernation of bats i underground shelters of central and northeastern Poland. Bonn. zool. Beitr., 46: 349-358.18. Fuszera E., Fuszera M. 2002. Monitoring liczebności nietoperzy w kryjówkach zimowych w okolicach Tomaszowa Mazowieckiego w latach 1993-1999 [Monitoring of Bats Wintering in the Area of Tomaszow Mazowiecki in the Period 1993 to 1999]. Nietoperze 3 (1):109-118.19. Gottfried I. Mopek Barbastella barbastellus 2012. W: Makomska-Juchniewicz M., Baran P. (red.). Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny. Część III, s: 604-633. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa.20. Hejduk J. 2009. Opinia dotycząca wpływu istniejącej trasy turystycznej w schronie kolejowym „Konewka” na zimujące nietoperze. Maszynopis.21. Jakubowska-Gabara J. 1992. Wpływ gospodarki zrębowej na zbiorowiska leśne rezerwatu Puszcza Mariańska. Acta Univ. Lodzensis, Folia Botanica 9: 3-22.22. Jakubowska-Gabara J. 1993. Recesja zespołu świetlistej dąbrowy Potentillo albae-Quercetum Libb. 1933 w Polsce. Uniwersytet Łódzki, Łódź: 3-190.23. Jaskuła R., Tończyk G. (red.) 2009. Owady Spalskiego Parku Krajobrazowego. Mazowiecko-Świętokrzyskie Towarzystwo Ornitologiczne. Spała.24. Jasnowski M. Rozmiary i kierunki przekształceń szaty roślinnej torfowisk. Phytocoenosis 1, 3:193-209.25. Kepel A. 2010. Nocek duży Myostis myostis (Brokhausen, 1797). W: Makomaska-Juchiewicz M. (red.) Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny. Część I, s: 220-257. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa, 26. Kiedrzyński M., Jakubowska-Gabara J., Kurowski J.K. 2010. Ciepłolubne dąbrowy Quercetalia pubescenti-petraeae. 2010. W: Mroza W. (red.). Monitoring siedlisk przyrodniczych. Część I, s: 255-269 Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa.27. Kiedrzyński M. 2001. Zróżnicowanie florystyczno-fitocenotyczne wydzieleń z najstarszym drzewostanem dębowym w lasach gospodarczych środkowej części puszczy Pilickiej, Praca magisterska wykonana w Katedrze Geobotaniki i Ekologii roślin UŁ pod kier. prof. Józefa K. Kurowskiego. Wydział Biologii i Nauk o Ziemi;28. Kleczkowski A. (red.) 1978. Wartości środowiska przyrodniczego dorzecza Pilicy i zagadnienia jego ochrony. Studia Ośr. Dok. Fizjogr. PAN.29. Komag Consulting Sylwia Kowalcze-Magiera, Ochrona pachnicy dębowej w Lasach Spalskich, Głogów 2018.30. Kondracki J. 2009. Geografia regionalna Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.31. Kondracki J., Richling A. 1993-1997. Regiony fizycznogeograficzne. W: Atlas Rzeczypospolitej Polskiej. Główny Geodeta Kraju. Warszawa.32. Kowalski K. Ruprecht A. L. 1984. Rząd: Nietoperze – Chiroptera. W: Pucek Z. (red.) Klucz do oznaczania ssaków Polski. PWN, Warszawa: 85-138;33. Kowalski M. Wojtowicz B. 2004. Myostis myostis (Brokhausen, 1979) Nocek duży. W: Gatunki zwierząt (z wyjątkiem ptaków). Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik merytoryczny. P. Adamski, A. Bartel, A. Bereszyński, A. Kepel, Z. Witkowski (red.) Ministerstwo Środowiska, Warszawa, 6: 363-367.34. Kubisz D. Osmodrema eremita (SCOPOLI, 1763) Pachnica dębowa W: Gatunki zwierząt (z wyjątkiem ptaków). Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – poradnik merytoryczny. P. Adamski, A. Bartel, A. Bereszyński, A. Kepel, Z. Witkowski (red.) Ministerstwo Środowiska, Warszawa, 6: 111-114.35. Kurowski J. K., Kiedrzyński M. 2006. Walory szaty roślinnej i propozycje ochrony śródleśnych strumieni w Spalskim Parku Krajobrazowym. Chrońmy Przyr. Ojcz. 62, 4: 56-70.36. Kurzac M. 1988. Zabytkowe drzewa w okolicy Spały i Inowłodza. Chrońmy Przyr. Ojcz. 44, 1: 56-67.37. Leśniewski G., Kowalski M. 2004. Barbastella barbastellus (Schreber, 1774) Mopek. W: Gatunki zwierząt (z wyjątkiem ptaków). Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – poradnik merytoryczny. P. Adamski, A. Bartel, A. Bereszyński, A. Kepel, Z. Witkowski (red.) Ministerstwo Środowiska, Warszawa, 6: 381-385.38. Lesiński G., Gryz J., Krauze D. 2009 (published in 2010). Nietoperze ginące na drodze w okolicy Rogowa (województwo łódzkie). [Bats as road kills in the vicinity of Rogow (Lodz voivodship)] Nietoperze 10: 70-72.39. Matuszkiewicz J. 1976. Przegląd fitosocjologiczny zbiorowisk leśnych Polski. Cz.3. Lasy i zarośla łęgowe. Phytocoenosis, 5(1): 3-66. Warszawa-Białowieża;40. Matuszkiewicz J. M. 1993-1997. Krajobrazy roślinne i regiony geobotaniczne. W: Atlas Rzeczypospolitej Polskiej. Główny Geodeta Kraju. Warszawa.41. Matuszkiewicz W. 2005. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.42. Matuszkiewicz W. 2001. Zespoły leśne Polski. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.43. Matuszkiewicz W., Faliński J. B., Kostrowicki A. S., Matuszkiewicz J. M., Olaczek R. i Wojterski T. (Red.) 1995. Potencjalna roślinność naturalna Polski. Mapa przeglądowa. 1:300 000 Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa.44. Mazowiecko-Świętokrzyskie Towarzystwo Ornitologiczne 2012. Dokumentacja planu ochrony rezerwatu przyrody „Gać Spalska” Pionki.45. Mirek Z., Nikel A., Paul W., Wilk Ł., 2005. Ostoje Roślinne w Polsce, Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków.46. Nadolski J., Michalski M., 2008 Ocena uzupełniającej inwentaryzacji oraz weryfikacja danych dotyczących występowania pachnicy dębowej Osmoderma eremita (Scopoli, 1763) na terenie Nadleśnictwa Spała wykonana na podstawie pisma Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych z dnia 30 czerwca 2008 r. zn. spr. ZP-31-1/08.47. Olaczek R. 1974. Etapy pinetyzacji grądu. Phytocoenosis 3. 3-4: 201-214.48. Olaczek R., Tranda E. 1990. Z biegiem Pilicy. Wiedza Powszechna, Warszawa.49. Olaczek R. Kurzac M., Kurzac T. Inowłodzki Park Krajobrazowy nad Pilicą. (projektowany) Studia Ośrodka Dokumentacji Fizjograficznej. t. XVIII 1990.50. Olaczek R. 2008.Skarby przyrody i krajobrazu Polski. Multico.51. Oleksa A., Szwałko P., Gawroński R. 2003. Pachnica Osmoderma eremita (SCOPOLI, 1763) (Coleoptera: Scarabaeoidea) w Polsce – występowanie, zagrożenia i ochrona. Rocz. nauk. Pol. Tow. Ochr. Przyr. „Salamandra”. 7: 101-123.52. Oleksa A. 2010. Pachnica dębowa Osmoderma eremita (SCOPOLI, 1763) (Coleoptera: Scarabaeoidea). W: Makomaska-Juchiewicz M. (red.) Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny. Część I, s: 90-111. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa.53. Pająk M. 2011 Wpływ grabu pospolitego Carptnus betulus na runo świetlistej dąbrowy Potentillo albae-Quercetum w poczatkowej fazie ekspansji w północnej części rezerwatu Konewka Praca magisterska wykonana w Katedrze Geobotaniki i Ekologii roślin UŁ dr. Marcina Kiedrzyńskiego.54. Patalan I., Rączka G., Strzeliński P., Sugiero D., Węgiel A., 2007. Ochrona świetlistej dąbrowy Potentillo albae-Quercetum i grądu subkontynetalnego Tilio-Carpinetum Typicum na obszarze rezerwatu przyrody Konewka, Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, R.9. Zeszyt 2/3 (16)/2007.55. Pawlaczyk P. i in. 2008. Natura 2000 – Niezbędnik leśnika. Wydawnictwo Klubu Przyrodników. Świebodzin.56. Pawlaczyk P. 2010a. Bory i lasy bagienne. W: Mroza W. (red.).Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny Część I, s: 216-235. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa.57. Pawlaczyk P. 2010b. Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe Salicetum albae, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe. W: Mroza W. (red.). Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny. Część I, s: 236-254 Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa.58. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Tom 9. Gatunki roślin. Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2004.59. Sachanowicz K., Ciechanowski M. 2005. Nietoperze Polski. Multico, Warszawa. 160s.60. Szwałko P. 2004. Osmoderma eremita (Scopoli, 1763) – Pachnica. W: Głowaciński Z. Nowacki L. (red.) Polska czerwona księga zwierząt. Bezkręgowce. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków – Poznań, 448pp: 103-104.61. Towarzystwo Ochrony Krajobrazu, Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiotach ochrony na terenie obszarów Natura 2000 w województwie łódzkim, Część I, Lasy Spalskie PLH100003, Łódź 2016.62. Traczyk T. 1962. Materiały do geograficznego zróżnicowania grądów w Polsce. Acta Soc. Bot. Pol. 31,2: 275-304.63. Węgiel A. 2006. Ochrona nietoperzy w lasach. W: Aktywne metody ochrony przyrody w zrównoważonym leśnictwie. D. Anderwald (red.) Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej 8, 1: 141-153.64. Węgrzyn M. Masłowska M. Śródlądowy bór chrobotkowy. W: Mroza W. (red.) Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny. Część I, s: 295-311. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa.65. Wołąkiewicz J. 2011. Występowanie niecierpka drobnokwiatowego Impatins parviflora w różnych postaciach dąbrowy świetlistej Potentillo albae – Quercetum w rezerwacie Konewka. Praca magisterska wykonana w Katedrze Geobotaniki i Ekologii roślin UŁ pod kier. prof. dr. hab. Józefa K. Kurowskiego.66. Wołoszyn B. W. 2001. Nocek Bechsteina Myotis bechsteinii (Kuhl, 1817). W: Głowaciński Z. (red.) Polska czerwona księga zwierząt, kręgowce. PWRiL, Warszawa: 49-51.67. Woziwoda B. 2007. Identyfikacja i ocena stanu zachowania siedlisk grądowych (kod Natura 2000: 9170) w lasach Polski środkowej. Stadia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej. R. 9 Zeszyt 2/3 (16)/2007.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
PL0214.33
PL0366.73

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
PL02Spała*5.08
PL02Konewka*4.92
PL02Gać Spalska*4.32
PL03Spalski Park Krajobrazowy*66.73

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi
Address:
Email:sekretariat.lodz@rdos.gov.pl

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Zarządzenie nr 44/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Gać Spalska” (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2013 r. poz. 5121)
Link: http://dziennik.lodzkie.eu/#/legalact/2013/5121/

Name: Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 15 stycznia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody ,,Gać Spalska'' (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2015 r. poz. 201)
Link: http://dziennik.lodzkie.eu/#/legalact/2015/201/

Name: Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Lasy Spalskie PLH100003 (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2014 r. poz. 740).
Link: http://dziennik.lodzkie.eu/#/legalact/2014/740/

Name: Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 19 lutego 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Lasy Spalskie PLH100003 (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2016 r. poz. 927)
Link: http://dziennik.lodzkie.eu/#/legalact/2016/927/

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH100003
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
X
Yes
No

SITE DISPLAY