Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

PLH140007

1.3 Site name

Kantor Stary

1.4 First Compilation date

2003-11

1.5 Update date

2021-01

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Address:  Polska  52/54    Warszawa    00-922  Wawelska 
Email:kancelaria@gdos.gov.pl

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2004-04
Date site confirmed as SCI:2008-02
Date site designated as SAC: No information provided
National legal reference of SAC designation: No information provided
Explanation(s):Propozycja korekty granic zaakceptowana uchwałą RM, przekazana do KE w 01.2021 r.

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:22.093700
Latitude:52.360700

2.2 Area [ha]

95.5900

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
PL12Mazowieckie

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
9170  info      78.32  0.00 
91F0  info      6.51  0.00 
  • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
  • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
  • Cover: decimal values can be entered
  • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them


No species are reported for the site

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N121.73
N1678.26
N1920.01

Total Habitat Cover

100.00000000000001

4.2 Quality and importance


No information provided

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HJ02.05b
HJ03.01o
HK02.01i
MK03.01i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MXb

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown100
sum100

4.5 Documentation (optional)

1. Dokumentacja do planu ochrony rezerwatu przyrody Kantor Stary. Zakład Urządzania Lasu KULGiEL Wydział Leśny SGGW Dr inż. Michał Orzechowski, Warszawa 20042. Dokumentacja przyrodnicza Rezerwatu Leśnego „Kantor Stary” gm. Liw woj. Siedleckie, Zakład Badań Ekologicznych EKOS, H.Kot, M.Ciosek, M.Rzępała, Siedlce 19923. Ocena wpływu zabiegów gospodarczych na ochronę siedlisk przyrodniczych w kontekście masowego zamierania jesionu wyniosłego Fraxinus excelsior w Nadleśnictwie Łochów. RDLP w Warszawie M. Falkowski, Siedlce 20084. Opracowanie fitosocjologiczne leśnych zbiorowisk roślinnych dla Nadleśnictwa Łochów. M. Gałczyński, K. Sokołowski, Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Warszawie, Sękocin Stary 20135. Prognoza oddziaływania na środowisko projektu planu urządzania lasu dla Nadleśnictwa Łochów sporządzonego na lata 2015-2024 wg stanu lasu na 1 stycznia 2015 r., T. Figarski, Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Warszawie, Sękocin Stary 20156. Wartości przyrodnicze lasu Ruchna koło Węgrowa, M. Ciosek, P. Marciniuk, M. Wierzba, Zeszyty Naukowe, nr 44: 49-65. WSRP w Siedlcach 20157. Operat glebowo-siedliskowy Nadleśnictwa Łochów, BULiGL Oddział Warszawa8. Instrukcja Urządzenia Lasu (CZ. 1,2,3) Załącznik do Zarządzenia nr 43 DGLP z dnia 18 kwietnia 2003 r. Warszawa 20039. Siedliskowe podstawy hodowli lasu, Załącznik do Zasad Hodowli Lasu ORWLP Bedoń – Warszawa 2004.10. Instrukcja sporządzania programu ochrony przyrody w nadleśnictwie MOŚZNiL Departament Leśnictwa Warszawa 199611. Zespoły leśne polski, J.M. Matuszkiewicz Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2001.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
PL0296.84
PL04100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
PL04Siedlecko-Węgrowski-100.00
PL02Kantor Stary*96.84

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie
Address:
Email:rdos.warszawa@rdos.gov.pl

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 13 listopada 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody Kantor Stary
Link: http://edziennik.mazowieckie.pl/#/legalact/2017/10646/

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH140007
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
X
Yes
No

SITE DISPLAY