Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

PLH140028

1.3 Site name

Gołobórz

1.4 First Compilation date

2008-09

1.5 Update date

2019-11

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Address:  Polska  52/54    Warszawa    00-922  Wawelska 
Email:kancelaria@gdos.gov.pl

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2009-10
Date site confirmed as SCI:2011-03
Date site designated as SAC: No data
National legal reference of SAC designation: No data

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:22.274700
Latitude:52.124800

2.2 Area [ha]

186.5300

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
PL12Mazowieckie

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
2330  info      10.95  0.00 
4030  info      0.93  0.00 
5130  info      4.03  0.00 
7140  info      7.94  0.00 
9170  info      19.04  0.00 
91D0  info      0.00 
91I0  info      1.77  0.00 
91T0  info      5.37  0.00 
  • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
  • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
  • Cover: decimal values can be entered
  • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N060.03
N0811.98
N1012.25
N120.03
N163.68
N1718.00
N1954.02

Total Habitat Cover

99.99000000000002

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LB02o
LI01i
MK02.01i
LK04.03i
LK04.05i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LXXi

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown100
sum100

4.5 Documentation

Ciosek M., Głowacki Z. 1979. Operat projektowanego rezerwatu florystyczno-krajobrazowego "Gołobórz". ss. 11Chorąży C. 2000 Badania nad wybranymi cechami populacji Cimicifuga europaea (Szipcz.) i Laserpitium latifolium (L.) na terenie Wysoczyzny Siedleckiej. Praca magisterska, Zakład Botaniki, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny,, SiedlceCiosek M., Kot H., Kaszuba Z. Rezerwaty Przyrody. Gołobórz. [w:] H. Kot. (red.). Przyroda województwa siedleckiego. Urząd Wojewódzki w Siedlcach, Wydział Ochrony Środowiska, Siedlce. ss. 89-91.Falkowski M. 2013. Gołobórz PLH140028. Formularze ocen - siedliska przyrodnicze. Biuro Badań, Monitoringu i Ochrony Przyrody „EcoFalk” (mscr.)Faliński J. B. 2001. Przewodnik do długoterminowych badań ekologicznych. Vademecum Geobotanicum. Wydawnictwo PWN, Warszawa. Ozimiński K. 1980. Flora a stan zachowania zbiorowisk roślinnych projektowanego rezerwatu "Gołobórz". Praca magisterska, Zakład Botaniki, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny,, Siedlce.Matuszkiewicz J. M., Kozłowska A. 1991. Przegląd fitosocjologiczny zbiorowisk leśnych Polski – ciepłolubne dąbrowy. Fragm.. Flor. Geobot. 36: 203-256.Ozimiński K. 1984 Przyczynek do poznania flory naczyniowej okolic Siedlec. Zesz. Nauk. WSRP w Siedlcach. Seria Przyrodnicza. 4: 105-111Piórek K., Nowicka-Falkowska K., Borkowska L. 2013. Zmiany we florze rezerwatu „Gołobórz” 9woj. mazowieckie) na przestrzeni 30 lat (1980-2010). Chrońmy Przyr. Ojcz. 69(2): 147-154.Perzanowska J. 2012. 5130 Zarośla jałowca pospolitego w murawach nawapiennych lub wrzosowiskach. W: W. Mróz (red.). Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny. Część II. GIOŚ, Warszawa, s. 268-281

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
PL0215.14
PL04100.00

5.2 Relation of the described site with other sites:

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
PL04Siedlecko-Węgrowski-100.00
PL02Gołobórz*15.14

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie
Address:
Email:rdos.warszawa@rdos.gov.pl

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH140028
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY