Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

PLH200007

1.3 Site name

Pojezierze Sejneńskie

1.4 First Compilation date

2009-04

1.5 Update date

2021-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Address:  Polska  52/54    Warszawa    00-922  Wawelska 
Email:kancelaria@gdos.gov.pl

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2007-08
Date site confirmed as SCI:2009-03
Date site designated as SAC: No information provided
National legal reference of SAC designation:rozp. MKiŚ z dn. 24 czerwca 2021 r. w spr. soo Pojezierze Sejneńskie (PLH200007)
Explanation(s):Powiększenie - 10.2009 r.

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:23.424000
Latitude:54.119700

2.2 Area [ha]

13630.9400

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
PL34Podlaskie

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (99.92 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3140  info      251.83  0.00 
3150  info      1696.77  0.00 
3160  info      9.74  0.00 
3260  info      0.00 
4030  info      0.00 
6120  info      14.27  0.00 
6210  info      0.75  0.00 
6230  info      2.4  0.00 
6510  info      23.61  0.00 
7110  info  X     245.23  0.00 
7140  info      65.8  0.00 
7210  info  X     1.52  0.00 
7230  info      52.79  0.00 
9170  info      29.63  0.00 
91D0  info  X     600.04  0.00 
91E0  info  X     127.19  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
P1939Agrimonia pilosa    50  100   
A1188Bombina bombina         
M1352Canis lupus               
M1337Castor fiber         
F1149Cobitis taenia         
R1220Emys orbicularis         
P6216Hamatocaulis vernicosus         
P1903Liparis loeselii    750  1000   
M1355Lutra lutra         
F1145Misgurnus fossilis         
P1477Pulsatilla patens    75  100   
F5339Rhodeus amarus         
P1528Saxifraga hirculus    200  250   
P1437Thesium ebracteatum    200  250   
A1166Triturus cristatus         
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0614.36
N070.29
N105.61
N1261.87
N166.11
N179.70
N192.06

Total Habitat Cover

100

4.2 Quality and importance


No information provided

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA01i
MA02i
HA04.03i
HA07i
HA08i
MA08o
MBi
MB01i
MC01.01i
MD01.02i
ME01.03i
ME03o
ME03i
LE03.01i
MF03.02.03o
LF03.02.03i
MG01i
MG01.03i
HJ02.01i
MK01.01i
MK02i
MK02.03i
MK02.03o
MK02.04i
MK04.01i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA03i
HA04i
MG01i
LG01.01i
MK01.01i
MK02.04i
MXb

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown99.92
sum99.92

4.5 Documentation (optional)

1. Anonymus 2007 Inwentaryzacja gatunków i siedlisk Natura 2000 w Lasach Państwowych. 2. anonymus 2007 Wyniki inwentaryzacji gatunków i siedlisk Natura 2000, wykonanej dla potrzeb Lasów Państwowych materiał niepublikowany 3. Bednarek-Ochyra H., Kłosowski S., Ochyra R. 2001. Pinguicula vulgaris w północno-wschodniej Polsce. Fragm. Flor. Geobot. Polonica 8: 105-111 8: 105-111.4. Buczyńska M. 1979. Roślinność zbiorników astatycznych okolic Sejn. Pr. magisterska, Instytut Botaniki UW, mscr. 5. Chętnicki, W. 2008 materiały niepublikowane 6. Czapik R., Tomaszewicz H. 1979. Przesiąkra okółkowa Hydrilla verticillata kwitnie na Suwalszczyźnie. Chrońmy Przyr. Ojcz. 35, 4: 26-36.7. Jabłońska E. 2005 Flora roślin naczyniowych i mszaków torfowiska nad jeziorem Gajlik na Pojezierzu Sejneńskim. Fragm. Flor. Geobot. Polonica 12(1) 67-818. Jarzombkowski F. 2006-2008 Dane npbl. 9. Karczmarz K., Sokołowski A.W. 1984. Roślinność torfowiska Bobrowe Bagno na Suwalszczyźnie. Ann. UMCS, sec. C. 39: 45-54.10. Kirpluk I. 1992. Godne ochrony stanowisko wełnianeczki alpejskiej Trichophorum alpinum na Pojezierzu Sejneńskim. Chrońmy Przyr. Ojcz. 48, 1: 94-96.11. Kłosowski S. 1987 Cladietum marisci (All. 1922) Zobrist 1935 w północno-wschodniej Polsce na tle warunków siedliskowych. Fragm. Flor. Geobot. 31-32 207-22312. Kłosowski S., Tomaszewicz G., Tomaszewicz H. 2006 The expansion and decline of charophyte communities in lakes within the Sejny Lake District (north-eastern Polska) and changes in water chemistry. Limnologica 36 234-24013. Kłosowski S., Tomaszewicz H. 1979. Rzadkie i interesujące rośliny z Pojezierza Suwalskiego. Fragm. Flor. Geobot. 25, 3: 371-375.14. Łachacz A., Olesiński L. 1996. Interesujące torfowisko niskie koło Sejn na Suwalszczyźnie. Przegl. Przyr. 7, 1: 25-28.15. Madaliński M. 1979. Roślinność astatycznych zbiorników wodnych okolic Gib na tle zmienności elementów siedliska. Pr. magisterska, Instytut Botaniki UW, mscr. 16. Mazur W., Sudnik-Wójcikowska B., Werblan-Jakubiec H. 1978. Flora okolic Gib (Pojezierze Sejneńskie). Fragm. Flor. Geobot. 24, 2: 225-257.17. Pawlikowski P. 2003-2008 materiały niepublikowane 18. Pawlikowski P. 2005 Nowe stanowisko Lathyrus pisiformis (Fabaceae) na Pojezierzu Litewskim. Fragm. Flor. Geobot. Polonica 12,1 57-5919. Pawlikowski P. 2006 Habitat preferences and indicator value of eight threatened brown moss species in rich fens of the Lithuanian Lake District (NE Polska). Pol. J. Env. Stud. 15(5D) 232-23720. Pawlikowski P. 2008 Dianthus campestris (Caryophyllaceae), a species new to Polska. Pol. Bot. J. 53(2) 21. Pawlikowski P. 2008 Distribution and population size of the threatened fen orchid Liparis loeselii (L.)Rich. in the Lithuanian Lake District (NE Polska). Botanika-Steciana 12 22. Pawlikowski P. 2008 Rzadkie i zagrożone rośliny naczyniowe torfowisk w dolinie Kunisianki na Pojezierzu Sejneńskim. Fragm. Flor. Geobot. Polonica. 15(2) 23. Pawlikowski P. 2008 Syntaksonomiczne i siedliskowe zróżnicowanie roślinności mechowisk i minerotroficznych mszarów w polskiej części Pojezierza Litewskiego. Pr. doktorska, Wydział Biologii UW, mscr. 24. Pawlikowski P. 2012. mat. npbl.25. Praca zbiorowa pod red. dr Pawła Pawlikowskiego. 2012. Dokumentacja planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Pojezierze Sejneńskie PLH200007. Towarzystwo Ochrony Siedlisk ProHabitat26. Podbielkowski Z., Tomaszewicz H. 1977. O ochronę torfowiska z wierzbą lapońską Salix lapponum na Pojezierzu Sejneńskim. Chrońmy Przyr. Ojcz. 33, 4: 67-68.27. Pospychała J. 1975. Roślinność i flora jeziora Kaczan. Pr. magisterska, Instytut Botaniki UW, mscr. 28. Pul G., Pućkowski M. 2015 mscr. Wyniki odłowów kontrolnych prowadzonych w obszarze Natura 2000 Pojezierze Sejneńskie PLH200007. Manuskrypt, Towarzystwo Ochrony Siedlisk ProHabitat29. Ragiel J., Nowel M. 2003 Program ochrony środowiska powiatu sejneńskiego na lata 2004-2012. Starostwo Powiatowe w Sejnach (mscr.). 30. Rostafiński J. 1885 Spis roślin znalezionych przez profesora Stanisława Cyrynę Dogiela z uczniami Szkoły Wojewódzkiej Sejneńskiej w okolicach Sejn od r. 1827-1830. Pam. Fizjogr. 5, Dział 5 - Miscellanea 89-10831. Sokołowski A. W. 1986. Roślinność projektowanego rezerwatu Krasna Gruda w województwie suwalskim. Parki Narod. i Rez. Przyr. 7, 1: 39-42.32. Sokołowski A.W. 1988 Fitosocjologiczna charakterystyka zbiorowisk roślinnych Wigierskiego Parku Narodowego. Prace IBL 673 3-14633. Sokołowski A.W. 1988(1990) Flora roślin naczyniowych Wigierskiego Parku Narodowego. Parki Nar. Rez. Przyr. (9)4 5-8434. Sudnik-Hrynkiewicz B. 1976. Rośliny naczyniowe okolic Gib (obszar północno-wschodni). Pr. magisterska, Instytut Botaniki UW, mscr. 35. Szkudlarz P. 1995 Chamedafne północna Chamaedaphne calyculata koło Krasnopola na Suwalszczyźnie. Chrońmy Przyr. Ojcz. 51(5) 95-9636. Szwarczewski P. 2008 Uwagi o wieku późnoglacjalnych i holoceńskich osadów organicznych i tempie ich akumulacji na przykładzie okolic Sejn. - W: A. Wacnik, E. Madeyska. Polska północno-wschodnia w holocenie. Człowiek i jego środowisko. Botanical Guidebooks 30 183-19437. Szwarczewski P., Kupryjanowicz M. 2008 Etapy rozwoju zagłębień bezodpływowych w okolicach Sejn. - W: A. Wacnik, E. Madeyska. Polska północno-wschodnia w holocenie. Człowiek i jego środowisko. Botanical Guidebooks 30 195-20538. Tomaszewicz H. 1976 Fitocenozy z udziałem Hydrilla verticillata (L. fil.) na Pojezierzu Suwalskim i ich stanowisko syntaksonomiczne. Fragm. Flor. Geobot. 22 347-35039. Tomaszewicz H., Kłosowski S. 1985. Roślinność wodna i szuwarowa jezior Pojezierza Sejneńskiego. Monogr. Bot. 67, 3: 69-141.40. Werblan-Jakubiec H. 1976 Rośliny naczyniowe okolic Gib (obszar południowo-zachodni). Pr. magisterska, Instytut Botaniki UW, mscr. 41. Wiśniewska M. 1979. Rośliny naczyniowe okolic Gib - obszar północno-wschodni. Pr. magisterska, Zakład Systematyki i Geografii Roślin, Instytut Botaniki UW, Warszawa, mscr.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
PL010.01
PL020.16
PL0486.50

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
PL04Puszcza i Jeziora Augustowskie*0.07
PL02Pomorze+0.16
PL01Wigierski Park Narodowy*0.01
PL04Pojezierze Sejneńskie*86.43

Designated at international level:

Type Site name Type Cover [%]
ramsarWigierski Park Narodowy*0.02

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku
Address:
Email:biuro.bialystok@rdos.gov.pl

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 13 maja 2014r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Pojezierze Sejneńskie PLH200007 (Dz. U. Woj. Podl. 2014 poz. 1947)
Link: http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/#/legalact/2014/1947/

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH200007
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
X
Yes
No

SITE DISPLAY