Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

PLH220029

1.3 Site name

Trzy Młyny

1.4 First Compilation date

2002-10

1.5 Update date

2021-09

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Address:  Polska  52/54    Warszawa    00-922  Wawelska 
Email:kancelaria@gdos.gov.pl

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2004-04
Date site confirmed as SCI:2008-02
Date site designated as SAC: No information provided
National legal reference of SAC designation:rozp. MKiŚ z dn. 13 lipca 2021 r. w spr. soo Trzy Młyny (PLH220029)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:18.204100
Latitude:54.752200

2.2 Area [ha]

765.8800

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
PL63Pomorskie

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
7110  info      0.89  0.00 
7230  info      179.99  0.00 
9110  info      149.17  0.00 
9130  info      88.7  0.00 
9160  info      2.52  0.00 
91E0  info      44.89  0.00 
91F0  info      1.97  0.00 
  • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
  • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
  • Cover: decimal values can be entered
  • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them


No species are reported for the site

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N109.70
N1216.57
N1623.96
N1949.77
N109.70
N1216.57
N1623.96
N1949.77

Total Habitat Cover

200

4.2 Quality and importance


No information provided

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HB02.02i
HB02.04i
HH02o
HB02.02i
HB02.04i
HH02o
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MB02b
MB02b

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown200
sum200

4.5 Documentation (optional)

1. Dąbrowski A. 1978. Zespoły leśne Puszczy Darżlubskiej. Praca doktorka. ZUL SGGW, Warszawa. Msc. 2. Majewska J. i in. 2012. Dokumentacja Planu Zadań Ochronnych obszaru Natura 2000 Trzy Młyny PLH220029 w województwie pomorskim, ADASA SISTEMAS S.A.U. Oddział w Polsce i BIOEXPERTS Wojciech Nowakowski.3. Mieńko W i in. 1994. Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza gminy Krokowa. Biuro Dok. i Ochr. Przyr., Gdańsk. Msc. 4. Mieńko W. i in. 1998. Dokumentacja przyrodnicza projektowanego rezerwatu Źródliska Czarnej Wody. Biuro Dok. i Ochr. Przyr., Gdańsk. Msc.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
PL026.58
PL0497.92

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
PL04Obszar Chronionego Krajobrazu Puszczy Darżlubskiej*97.92
PL02Źródliska Czarnej Wody*6.58

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku
Address:
Email:sekretariat.gdansk@rdos.gov.pl

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Trzy Młyny PLH220029 (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2014 r., poz. 2090)
Link: http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/#/legalact/2014/2090/

Name: Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia z dnia 2 września 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Trzy Młyny PLH220029 (Dz. Urz. Woj. Pom. poz. 3101)
Link: http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/#/legalact/2016/3101/

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH220029
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
X
Yes
No

SITE DISPLAY