Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

PLH220032

1.3 Site name

Zatoka Pucka i Półwysep Helski

1.4 First Compilation date

2001-05

1.5 Update date

2022-01

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Address:  Polska  52/54    Warszawa    00-922  Wawelska 
Email:kancelaria@gdos.gov.pl

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2004-04
Date site confirmed as SCI:2008-02
Date site designated as SAC:2022-01
National legal reference of SAC designation:rozp. MKiŚ z dn. 19.10.2021 r. w spr. soo Zatoka Pucka i Półwysep Helski (PLH220032)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:18.590700
Latitude:54.685000

2.2 Area [ha]

26566.4300

2.3 Marine area [%]

82.8800

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
PL63Pomorskie

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
1130  info      222.2  0.00 
1160  info      21990.1  0.00 
1210  info      2.1  0.00 
1230  info      14.6  0.00 
1330  info      96.7  0.00 
2110  info      4.4  0.00 
2120  info      47.2  0.00 
2130  info      221.4  0.00 
2140  info      2.3  0.00 
2160  info      0.00 
2170  info      0.6  0.00 
2180  info      1837.4  0.00 
2190  info      1.9  0.00 
4030  info      4.8  0.00 
6230  info      2.1  0.00 
6410  info      10.4  0.00 
6430  info      1.6  0.00 
6510  info      18.5  0.00 
7230  info      0.00 
9110  info      5.8  0.00 
9130  info      1.3  0.00 
9160  info      154.6  0.00 
91D0  info      30  0.00 
91E0  info      17.3  0.00 
91F0  info      0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
F1103Alosa fallax         
F1130Aspius aspius               
M1364Halichoerus grypus         
P6216Hamatocaulis vernicosus    20  50 
F1099Lampetra fluviatilis         
P2216Linaria loeselii    1000  2500 
P1903Liparis loeselii    10  50 
M1355Lutra lutra         
I1060Lycaena dispar         
F1145Misgurnus fossilis               
M1351Phocoena phocoena         
F1106Salmo salar               
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0182.88
N041.66
N071.64
N080.32
N102.28
N120.92
N177.36
N190.68
N232.27

Total Habitat Cover

100.00999999999999

4.2 Quality and importance


No information provided

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MXb
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LA04i
MBi
LD01.04i
LD03.02i
LD04.02i
HJ02.12i
HJ02.12.01i
MK01.01i
HL07i
MXb

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown100
sum100

4.5 Documentation (optional)

1. 1982 Dokumentacja do powołania rezerwatu Beka 2. 1995 Plan ochrony rezerwatu Beka 3. Berendt M. i in. 2000. Zasady ochrony parku. W: E. Gerstmannowa (red.). Nadmorski Park Krajobrazowy. Materiały do monografii przyrodniczej regionu gdańskiego. Wyd. Marpress, Gdańsk. 3: 121-204.4. Berendt M., Zalewski W. 2000. Wybrane konflikty funkcjonalno-przestrzenne. Obciążenie komunikacyjne. W: E. Gerstmannowa (red.). Nadmorski Park Krajobrazowy. Materiały do monografii przyrodniczej regionu gdańskiego. Wyd. Marpress, Gdańsk. 3: 114-117.5. Bizan I. i in. 1991. Ocena oddziaływania składowisk odpadów elektrociepłownianych w Rewie i Letnicy na środowisko. IOŚ, Katowice. Msc. 6. Błaszkowska B. i in. 2008 Projekt planu ochrony rezrwatu Beka 7. Błaszkowska Bogumiła 2007 Plan lokalnej współpracy na rzecz ochrony obszaru Natura 2000 - PLH220032 Zatoka Pucka i Półwysep Helski Ministerstwo Środowiska 8. Braun M. 2010 Linaria odora W: Ciernik G. i in. Sprawozdanie z prac monitoringowych w roku 2010, Etap IV IOP Kraków 2 9. Brewka B., Meissner W., Sikora A., Skakuj M. 1987. Four years of the activity of Waterbird Research Group `KULING`. The Ring. 132/133. 10. Brodecki Z., Żmudziński L. (red.). 1997. Morskie obszary chronione w Polsce. CBM, Uniw. Gdański, Gdańsk. 11. Busse P. 1994. Akcja Bałtycka 1993. Sprawozdanie z pracy. Not. Orn. 35. 12. Chojnacki W. 1979. Roślinność zboczy klifowych Pobrzeża Kaszubskiego. Acta Biol. Soc. Sc. Gedan. 4: 1-40.13. Cieślak A. 1996. Polski brzeg. Niektóre procesy, stan prawny, propozycje rozwiązań. Polsko-holenderskie warsztaty Zintegrowane Zarządzanie Obszarami Przybrzeżnymi, 21-24.09.1996. Międzyzdroje. Msc. 14. Ciszewski P. i in. 1993. Opracowanie naukowych podstaw systemu ochrony i rewaloryzacji biocenozy Zatoki Gdańskiej. IOŚ, Gdynia. Msc. 15. Ćwikliński E. 1979. Rozmieszczenie mikołajka nadmorskiego Eryngium maritimum na polskim wybrzeżu. Chrońmy Przyr. Ojcz. 6. 16. Dubrawski R. 1992. Characteristic of environment degradation processes in the Puck Bay and main direction of ecological investigations aiming at recultivation of the Bay. Biul. Mar. Inst. 19(2). 17. Fałtynowicz W. 1988. Wpływ upraw Pinus silvestris i Salix daphnoides na stosunki florystyczne w zespole Helichryso-Jasionetum cladonietosum. Zesz. Nauk. UG, Biol. 8. 18. Furmańczyk K., Musielak S. 1991. Teledetekcyjna analiza i prognoza długoterminowych zmian brzegów Półwyspu Helskiego. Inst. Nauk o Morzu, Uniw. Szcz. Msc. 19. Gerstmannowa E. (red). 2000. Materiały do monografii przyrodniczej regionu gdańskiego. Nadmorski Park Krajobrazowy. Wyd. Marpress, Gdańsk. 3: 5-218.20. Gerstmannowa E. (red.). 1995. Półwysep Helski - przyrodnicze podstawy rozwoju. IOŚ, Warszawa. 21. Gerstmannowa E. i in. 1981. Studium kształtowania środowiska Nadmorskiego Parku Krajobrazowego. IKŚ Oddz. Gdańsk, Gdynia. Msc. 22. Gerstmannowa E., Janczewska A. 2000. Wybrane konflikty funkcjonalno-przestrzenne. Obciążenie turystyczne obszaru. W: E. Gerstmannowa (red.). Materiały do monografii przyrodniczej regionu gdańskiego. Nadmorski Park Krajobrazowy. Wyd. Marpress, Gdańsk. 3: 112-114.23. Gerstmannowa E., Lenartowicz Z. 2000. Obszary o szczególnej wartości przyrodniczej. W: E. Gerstmannowa (red.). Materiały do monografii przyrodniczej regionu gdańskiego. Nadmorski Park Krajobrazowy. Wyd. Marpress, Gdańsk. 3: 58-79.24. Gerstmannowa E., Lenartowicz Z. 2000. Rzeźba terenu i szata roślinna. W: E. Gerstmannowa (red.). Materiały do monografii przyrodniczej regionu gdańskiego. Nadmorski Park Krajobrazowy. Wyd. Marpress, Gdańsk. 3: 25-35.25. Herbich J. 1993. Prawnie chronione oraz zasługujące na ochronę obiekty przyrodnicze Ziemi Puckiej. W: M. Pliński (red.). Problemy ekologiczne Ziemi Puckiej - stan i środki zaradcze. Gdańsk-Krokowa. 26. Herbich J., Herbichowa M. (red.). 1998. Szata roślinna Pomorza. Zróżnicowanie, dynamika, zagrożenia, ochrona. Przewodnik sesji terenowych 51 Zjazdu PTB. 15-19.09.1998. Wyd. Uniw. Gdańskiego, Gdańsk. 27. Herbich J., Herbichowa M. 1988. Wstępne wyniki badań nad roślinnością dróg w borach strefy przymorskiej. Zesz. Nauk. Wydz. BGiO UG, Biol. 8. 28. Herbichowa M. 1998d. Torfowiska Pobrzeża i Pojezierza Kaszubskiego. W: J. Herbich, M. Herbichowa (red.). Szata roślinna Pomorza. Zróżnicowanie, dynamika, zagrożenia, ochrona. Przewodnik sesji terenowych 51. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego 15 - 19 IX 1998. Wyd. Uniw. Gdańskiego, Gdańsk. 29. Herbichowa M., Herbich J. 1988. Zmiany w fitocenozach Empetro nigri-Pinetum pod wpływem intensywnego użytkowania turystycznego. Zesz. Nauk. UG, Biol. 9. 30. Herbichowa M., Herbich J. 1993. Podstawy przyrodnicze, kierunki oraz potrzeby działań celem zachowania walorów przyrody Ziemi Puckiej. W: M. Pliński (red.). Problemy ekologiczne Ziemi Puckiej - stan i środki zaradcze. Gdańsk - Krokowa. 31. IOP PAN red. 2007 Raport dla Komisji Europejskiej z wdrażania Dyrektywy Siedliskowej w zakresie dotyczącym monitoringu msc., GIOŚ, Warszawa 32. Janta A.. (red.). 1997. Nadmorski Park Krajobrazowy. Nadmorski Park Krajobraz., Władysławowo. 33. Jończk M. 1977. Rośliny naczyniowe łąk nad doliną Redy. Praca magisterska. Wydz. BiNoZ UG, Gdynia. Msc. 34. Kaźmierczakowa R., Zarzycki K. (red.). 2001. Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. Inst. Bot. PAN, Inst. Ochr. Przyr. PAN, Kraków. 35. Knapik A., Narwojsz A. 1995. Ocena oddziaływania na środowisko składowiska odpadów paleniskowych w Rewie. IOŚ, Gdynia. Msc. 36. Korzeniewski K. (red.). 1994. Zatoka Pucka. Inst. Ocean. UG. 37. Kruk-Dowgiałło L. 1993. Przyczyny zmian roślinności dennej Zatoki Puckiej oraz możliwości sterowania jej występowaniem. Mat. z Seminari. IOŚ Gdańsk 14.05.1994. IOŚ, Warszawa. 38. Kruk-Dowgiałło L., Ciszewski P. (red.). 1994. Zatoka Pucka - możliwości rewaloryzacji. Inst. Ochr. Środ., Oddz. Warszawa. Msc. 39. Kruk-Dowgiałło L., Wolska-Pyś M. 2000. Flora i fauna denna Zatoki Puckiej. W: E. Gerstmannowa (red.). Nadmorski Park Krajobrazowy. Materiały do monografii przyrodniczej regionu gdańskiego. Wyd. Marpress, Gdańsk. 3: 40-50.40. Lemke D., Braun M. 2010 Siedlisko 2160 Nadmorskie wydmy z zaroślami rokitnika W: Ciernik G. i in. Sprawozdanie z prac monitoringowych w roku 2010, Etap IV IOP Kraków 1 41. Lemke D., Braun M. 2010 Siedlisko 2170 Nadmorskie wydmy z zaroślami wierzby piaskowej W: Ciernik G. i in. Sprawozdanie z prac monitoringowych w roku 2010, Etap IV IOP Kraków 1 42. Lenartowicz Z. (red.). 1996. Monografia rezerwatu przyrody Beka. W: Materiały do monografii przyrodniczej regionu gdańskiego. Wyd. Gdańskie, Gdańsk. 1: 71-174.43. Lenartowicz Z. 1994. Zasady ochrony i kształtowania szaty roślinnej Półwyspu Helskiego. W: Problemy ochrony środowiska przyrodniczego Morza Bałtyckiego i strefy nadmorskiej. W: Materiały Seminarium. Inst. Ochr. Środ., Oddz. Warszawa. Mat. Seminarium. 44. Lenartowicz Z. 1998. Rezerwat Beka - ochrona niskich wybrzeży zalewowych. W: J. Herbich, M. Herbichowa (red.). Szata roślinna Pomorza. Zróżnicowanie, dynamika, zagrożenia, ochrona. Przewodnik sesji terenowych 51. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego 15 - 19 IX 1998. Wyd. Uniw. Gdańskiego, Gdańsk. 45. Lenartowicz Z. 2006-2007 inf. ustna dot. występowania lnicy wonnej w rez. Helskie Wydmy i okolicy. 46. Lenartowicz Z. 2007 Obserwacje florystyczne prowadzone w latach 2002-2007 w trakcie "Monitoringu roslinności rezerwatu Beka" Dla OTOP (niepubl.) 47. Lenartowicz Z. i in. 1995. Plan ochrony rezerwatu przyrody Beka. Inst.Ochr. Środ. Oddz. Gdańsk, Gdynia. Msc. 48. Lenartowicz Z. i in. 1997. Plan ochrony Nadmorskiego Parku Krajobrazowego. Inst. Ochr. Środ., Oddz. Gdańsk, Gdynia. Msc. 49. Lenartowicz Z. i in. 2000-2002. Plan ochrony Nadmorskiego Parku Krajobrazowego. Projekt załącznika do rozporządzenia wojewody zatwierdzającego plan ochrony NPK. - Ustalenia planu ochrony NPK (tekst i mapa). Inst. Ochr. Środ., Oddz. Gdańsk, Gdynia. Msc. 50. Lenartowicz Z., Angiel M., Machnikowski M., Król E. 1982. Beka - rezerwat częściowy roślinności solniskowej i ptaków. W: Z. Lenartowicz i in. Naukowa dokumentacja przyrodnicza rezerwatów na terenie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego. Inst. Ochr. Środ., Oddz. Gdańsk, Gdynia. Msc. 51. Machnikowski M. 1998. Półwysep Helski - problemy ochrony wybranych ekosystemów w warunkach presji turystycznej. W: J. Herbich, M. Herbichowa (red.). Szata roślinna Pomorza. Zróżnicowanie, dynamika, zagrożenia, ochrona. Przewodnik sesji terenowych 51 Zjazdu PTB 15-19.09.1998. Wyd. Uniw. Gdańskiego, Gdańsk. 52. Machnikowski M., Lenartowicz Z., Angiel M., Król E. 1982. Rewa - rezerwat częściowy roślinności solniskowej i ptaków. W: Z. Lenartowicz i in. Naukowa dokumentacja przyrodnicza rezerwatów na terenie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego. Inst. Ochr. Środ., Oddz. Gdańsk, Gdynia. Msc. 53. Majewski A. (red.). 1990. Zatoka Gdańska. Wyd. Geolog., Warszawa. 54. Makowiecka D. 1980. Flora kompleksu leśnego między Jastarnią a Władysławowem. Praca magisterska. ZER UG, Gdynia. Msc. 55. Markowski R., Olszewski T. 2011 Informacja ustna na temat stanowiska Atriplex littoralis 56. Marsz A. 2000. Wybrane konflikty funkcjonalno-przestrzenne. Ochrona brzegu morskiego. W: E. Gerstmannowa (red.). Nadmorski Park Krajobrazowy. Materiały do monografii przyrodniczej regionu gdańskiego. Wyd. Marpress, Gdańsk. 3: 117-119.57. Meissner W. 1992. Ekspertyza - przyrodnicze znaczenie łąk koło Jastarni. Uniw. Gdański. Msc. 58. Meissner W., Żółkoś K., Staszek W., Bloch-Orłowska J., Błażuk J. 2010 Plan ochrony rezerwaty przyrody Mechelińskie Łąki EKOTONE Sopot 59. Michałek M., Kruk-Dowgiałło L. (red.). 2014. Zbiorcze sprawozdanie z analizy dostępnych danych i przeprowadzonych inwentaryzacji przyrodniczych (zebranie i analiza wyników inwentaryzacji, materiałów niepublikowanych i opracowań publikowanych, przydatnych do sporządzenia projektów planów). Zatoka Pucka i Półwysep Helski (PLH 220032)60. Mieńko W., Grechuta M., Jarosik J. 1993. Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza miasta Jastarnia. Biuro Dok. i Ochr. Przyr., Gdańsk. Msc. 61. Mieńko W., Grechuta M., Jarosik J. 1995. Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza gminy Hel. Biuro Dok. i Ochr. Przyr., Gdańsk. Msc. 62. Mieńko W., Grechuta M., Jarosik J., Kowalski K. 1995. Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza gminy Kosakowo. Biuro Dok. i Ochr. Przyr., Gdańsk. Msc. 63. Mieńko W., Grechuta M., Jarosik J., Siemion D. 1995. Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza miasta Władysławowa. Biuro Dok. i Ochr. Przyr., Gdańsk. Msc. 64. Mieńko W., Grechuta M., Siemion D., Błażuk J. 1996. Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza gminy Puck. Biuro Dok. i Ochr. Przyr., Gdańsk. Msc. 65. Namieśnik J. i in. 1995. Studium możliwości zrzutu wód zasolonych z ługowania komór magazynowych podziemnego magazynu gazu w warstwach solnych rejonu Gdańsk-Łeba, złoże Mechelinki obiekt 060182. OBRGSC Chemkop i PUP Orbital, Kraków-Gdańsk. Msc. 66. Namieśnik J. i in. 1995. Studium zaopatrzenia w wodę dla budowy podziemnego magazynu gazu w warstwach solnych rejonu Gdańsk-Łeba, złoże Mechelinki obiekt 060182. OBRGSC Chemkop i PUP Orbital, Kraków-Gdańsk. Msc. 67. Narwojsz A. 2000. Charakterystyka środowiska przyrodniczego. Hydrografia parku i jego otoczenia. W: E. Gerstmannowa (red.). Nadmorski Park Krajobrazowy. Materiały do monografii przyrodniczej regionu gdańskiego. Wyd. Marpress, Gdańsk. 3: 18-22.68. Narwojsz A. 2000. Charakterystyka środowiska przyrodniczego. Warunki hydrogeologiczne. W: E. Gerstmannowa (red.). Nadmorski Park Krajobrazowy. Materiały do monografii przyrodniczej regionu gdańskiego. Wyd. Marpress, Gdańsk. 3: 16-18.69. Nowacki J. 1993. Morfometria zatoki. W: K. Korzeniewski (red.). Zatoka Pucka. Inst. Ocean. UG, Gdańsk. 70. Nowacki J. 1993. Termika, zasolenie i gęstość wody. W: K. Korzeniewski (red.). Zatoka Pucka. Inst. Ocean. UG, Gdańsk. 71. Piotrowska H. 1976. Przyczyny i skutki regresywnych zmian w nadmorskiej florze halofitów. Phytocoenosis. 1(2). 72. Przewoźniak M. (red.). 1995. Ochrona przyrody w regionie gdańskim. Wojewódzka Komisja Ochrony Przyrody w Gdańsku. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań. 73. Przewoźniak M. 1979. Struktura środowiska geograficznego Półwyspu Helskiego. Zesz. Naukowe UG, Geogr. 10. 74. Sikora A., Meissner W. 1992. The spring migration of waders in Jastarnia, Gdańsk Bay, Polska. WSG Bull. 66. 75. Skóra K. E. 1991. Notes on Cetacea observed in the Polish Baltic Sea: 1979- 1990. Aquatic Mammals. 17(2). 76. Skóra K. E. 1992. Fishery. W: An assesment of the effects of pollution in the polish coastal area of Baltic sea 1984-1989. Stud. i Mat. Ocean. KBM PAN. 61. 77. Skóra K. E. 1992. Sea Mammals. W: An assesment of the effects of pollution in the polish coastal area of Baltic sea 1984-1989. Studia i Mat. KBM PAN. 61. 78. Skóra K. E. 1993. Ichtiofauna. W: K. Korzeniewski (red.). Zatoka Pucka. Inst. Ocean. UG, Gdańsk. 79. Skóra K. E. 1993. Przyczyny zmiany składu i ilości zasobów ichtiofauny Zatoki Puckiej. W: M. Pliński (red.). Ekologia rejonów lądowych, przybrzeżnych i morskich Bałtyku - ochrona i kształtowanie. Mater. Konf., Cz.1 Środowisko morskie. Sopot 11-12 XII 1992. 80. Skóra K. E. 1993. Ryby Zatoki Puckiej - przyczyny degradacji i metody rekultywacji zasobów. W: M. Pliński (red.). Problemy ekologiczne Ziemi Puckiej - stan i środki zaradcze. Gdańsk-Krokowa. 81. Skóra K. E. 1995. Foka szara Halichoerus grypus w Polsce. Chrońmy Przyr. Ojcz. 82. Skóra K. E. 2000. Ryby i ssaki Zatoki Puckiej. W: E. Gerstmannowa (red.). Nadmorski Park Krajobrazowy. Materiały do monografii przyrodniczej regionu gdańskiego. Wyd. Marpress, Gdańsk. 3: 51-58.83. Skóra K. E., Pawliczka I., Klinowska M. 1988. Observations of the Harbour Porpoise (Phocoena phocoena) on the Polish Baltic Coast. Aquatic Mammals. 14(3). 84. Skóra K.E., Stolarski J. 1993. New fish species in the Gulf of Gdansk Neogobius sp. Neogobius melanostomus (Pallas 1811). Notes, Bulletin of the Sea Fisheries Institute. 1(128). 85. Stasiak J. 1987. The distribution and state of maintenance of populations of Linaria odora (Bieb.).Chav. subsp. loeselii (Schweigg.) Hartl on coastal sand-dunes in Polska. Zesz. Nauk. Wydz. BiNoZ UG, Biol. 8: 79-88.86. Stasiak J. 1987. The distribution size of Eryngium maritimum L. on the Polish Baltic sea coast. Zesz. Nauk. Wydz. BGiO UG, Biol. 8. 87. Subotowicz W. 1982. Litodynamika brzegów klifowych wybrzeża Polski. Ossolineum, GTN, Gdańsk. 88. Tomczak A., Domachowska I. 1991. O kształcie Półwyspu Helskiego w czasach historycznych w świetle źródeł kartograficznych. W: Morze Bałtyckie i jego pobrzeże: środowisko - gospodarka - społeczeństwo. Mat. 40 Ogólnopol. Zjazdu PTG. UG, Gdańsk. 89. Topolska G. 2000. Charakterystyka środowiska przyrodniczego. Budowa geologiczna. W: E. Gerstmannowa (red.). Nadmorski Park Krajobrazowy. Materiały do monografii przyrodniczej regionu gdańskiego. Wyd. Marpress, Gdańsk. 3: 16.90. Topolska G. 2000. Charakterystyka środowiska przyrodniczego. Surowce mineralne i biogeniczne. W: E. Gerstmannowa (red.). Nadmorski Park Krajobrazowy. Materiały do monografii przyrodniczej regionu gdańskiego. Wyd. Marpress, Gdańsk. 3: 22-25.91. Walkowiak A. i in. 1999. Raport o stanie środowiska województwa pomorskiego. PIOŚ, Wojew. Inspek. Ochr. Środ., Gdańsk. Msc. 92. Wojterski T. 1964. Bory sosnowe na wydmach na polskim wybrzeżu. PTPN, Prace Kom. Biol. 28(2). 93. Wszałek K. 2006 Zróżnicowanie florystyczne obrzeża Zatoki Puckiej między Władysławowem a Osłoninem UG Gdańsk, WBGiO (niepubl.) 94. Zalewski W. 2000. Stan i zagrożenia środowiska w rejonie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego. Przegląd wybranych problemów. W: E. Gerstmannowa (red.). Nadmorski Park Krajobrazowy. Materiały do monografii przyrodniczej regionu gdańskiego. Wyd. Marpress, Gdańsk. 3: 92-111.95. Zawadzka E. 1997. Erozyjno-akumulacyjny system zmian mierzejowych (niepubl.). Inst.Morski, Gdańsk. 96. Zawadzka-Kachlau E. 1993. Tendencje rozwojowe brzegów południowobałtyckich w ostatnim stuleciu. Prace Inst. Morsk. 726. 97. Zeidler R. 1993. Studium ochrony polskiego brzegu w warunkach przyśpieszonego wzrostu poziomu morza (efektu szklarniowego). Inż. Morska i Geotech. 1. 98. Zeidler R. 1993. Warunki i postulaty ochrony polskiego brzegu przed skutkami efektu szklarniowego, 3. 1. Inż. Morska i Geotech. 4. 99. Żółkoś K., Bloch-Orłowska J., Afranowicz R., Kukwa M., Markowski R. 2006 Dokumentacja przyrodnicza projektowanego rezerwatu "Helskie Wydmy" Gdańsk 100. Żółkoś K., Bloch-Orłowska J., Afranowicz R., Kukwa M., Markowski R. 2009 Plan ochrony rezerwatu przyrody "Helskie Wydmy" Gdańsk

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
PL021.64
PL0356.16

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
PL02Helskie Wydmy*0.39
PL02Mechelińskie Łąki+0.43
PL02Słone Łąki*0.10
PL03Nadmorski Park Krajobrazowy*56.16
PL02Beka*0.72

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Urząd Morski w GdyniRegionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku
Address:
Email:umgdy@umgdy.gov.pl

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH220032
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
X
Yes
No

SITE DISPLAY