Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

PLH220078

1.3 Site name

Nowa Brda

1.4 First Compilation date

2008-10

1.5 Update date

2021-09

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Address:  Polska  52/54    Warszawa    00-922  Wawelska 
Email:kancelaria@gdos.gov.pl

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2009-10
Date site confirmed as SCI:2011-03
Date site designated as SAC:2021-03
National legal reference of SAC designation:Rozporz. Min. KiŚ z dn. 4 lutego 2021 r.w sprawie soos Nowa Brda (PLH220078)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:17.203100
Latitude:53.890900

2.2 Area [ha]

10020.8800

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
PL63Pomorskie

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3110  info      50.1  0.00 
3140  info      216.45  0.00 
3150  info      33.07  0.00 
3160  info      27.06  0.00 
3260  info      0.01  0.00 
6510  info      459.96  0.00 
7110  info      0.00 
7120  info      3.01  0.00 
7140  info      92.19  0.00 
7230  info      29.13  0.00 
9110  info      57.12  0.00 
91D0  info      561.17  0.00 
91E0  info      41.09  0.00 
91T0  info      35.07  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
M1352Canis lupus     
P6216Hamatocaulis vernicosus          DD 
P1831Luronium natans           
P1528Saxifraga hirculus    70  70  shoots 
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N062.17
N108.04
N120.58
N161.76
N1786.39
N191.05
N230.01

Total Habitat Cover

100.00000000000001

4.2 Quality and importance


No information provided

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LA01i
LD01.01i
LD01.02i
LE01.03i
LE01.04i
LE03i
MF02.03i
LG01.02i
MG02i
LG02.10i
LG05i
LG05.01i
LK02.03i
MK04i
MXb
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LD01.01i
LD01.02i
LG01.02i
MXb

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown100
sum100

4.5 Documentation (optional)

1. Bazydło E. 2004 Biologia i ekologia populacji Luronium natans (L.) Raf. Uniwersytet Gdański, Gdańsk, praca doktorska, mscr. 2. Bociąg K. 2008 Jeziora lobeliowe i populacje Luronium natans w projektowanych obszarach Natura 2000 województwa pomorskiego(ekspertyza na zlecenie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie). 3. Bociąg K. 2009 Jeziora lobeliowe i populacje Luronium natans w nowo projektowanych obszarach Natura 2000 województwa pomorskiego (raport z wyników ekspertyzy) mscr. 4. Bociąg K., Chmara R. 2008 Rozmieszczenie ramienic (Characeae) na obszarach sandrowych Równiny Charzykowskiej (NW Polska). Fragm. Flor. Geobot. Polonica (15)2 5. Buliński M. 2007/2008 Inwentaryzacja siedlisk przyrodniczych Programu Natura 2000 na gruntach nieleśnych Nadleśnictwa Niedźwiady mscr. 6. Chmara R - dane niepublikowane 7. Chmara R. 2008 Przyczyny zróżnicowania struktury roślinności podwodnej w jeziorach na obszarach sandrowych Borów Tucholskich Uniwersytet Gdański, Gdańsk, praca doktorska, mscr. 8. Chmara R., Bociąg K. 2008 Jeziora ramienicowe w projektowanych obszarach Natura 2000 województwa pomorskiego (ekspertyza na zlecenie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie) 9. Chmara R., Bociąg K. 2007 Rozmieszczenie rdestnic (Potamogeton; Potamogetonaceae) na Równinie Charzykowskiej (NW Polska). Fragm. Flor. et Geobot. Polonica 14(2) 311-31810. Chmara R., Bociąg K. 2009 Jeziora ramienicowe w nowo projektowanych obszarach Natura 2000 województwa pomorskiego (raport z wyników ekspertyzy) mscr. 11. Cieplik J. 1984 Przyrodnicze obiekty ochrony konserwatorskiej w województwie słupskim. Jantarowe Szlaki 27(4) 12. Janowski M. 1990 Torfowiska województwa słupskiego Seria-Nauka w praktyce. AR Szczecin 13. Jędrzejewski W., Nowak S., Stachura K., Skierczyński M., Mysłajek R., Niedziałkowski K. i inni 2005 Projekt korytarzy ekologicznych łączących Europejską Sieć Natura 2000 w Polsce Zakład Badania Ssaków PAN 1-7814. Krawiecowa A. 1954. W sprawie ochrony jezior lobeliowych na Pomorzu. Ochr. Przyr. 22: 160-166.15. Kozub Ł., Dembicz I. 2018. Potwierdzenie występowania Saxifraga hirculus (Saxifragaceae) w zachodniej części Równiny Charzykowskiej (Polska północno-zachodnia) po 90 latach. Fragm. Florist. Geobot. Polon. 25, 1: 119-12316. Nowak S., Mysłajek R. W., Kłosińska A., Gabryś G. 2011 Diet and prey selection of wolves (Canis lupus) recolonising Western and Central Polska. Mammal Biol., doi: 10.1016/j.mambio.2011.06.007 17. Nowak S., Mysłajek R.W. 2011 Wilki na zachód od Wisły. Stowarzysznie dla Naturay "Wilk", Twardorzeczka 18. Pawlikowska A. (red.) 1982 Osobliwości przyrodnicze województwa słupskiego. Rezerwaty przyrodnicze. Szczecin. 5-12.19. PIOŚ WIOŚ Słupsk 1998 Jeziora lobeliowe położone na terenie województwa słupskiego. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Słupsk. 20. Sewerniak P. 2010 Wolves in the Toruń Basin Ecological Questions 13 47-5321. Stebel A. 2004. Drepanocladus vernicosus (Mitt.) Warnst. Sierpowiec błyszczący Haczykowiec błyszczący. W: Sudnik-Wójcikowskiej B., Werblan-Jakubiec H. (red.) Gatunki roślin. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Tom 9. Ministerstwo Środowiska, Warszawa, s. 39-41.22. Szmeja J. 1996 Rejestr jezior lobeliowych w Polsce Fragm. Flor.Geobot.Ser.Polonica 3 347-36723. Szmeja J. 1996. Rejestr polskich jezior lobeliowych. Fragm. Flor. Geobot. 3. 24. Szmeja J., Bazydło E 2006 Program ochrony Program ochrony i kontroli elismy wodnej Luronium natans (L.) Raf. w Borach Tucholskich. [W:] Banaszak J., Tobolski K. (red.) Park Narodowy "Bory Tucholskie" u progu nowej dekady. Wyd. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 143-17425. Wołejko L., Pawlaczyk P., Stańko R. (Eds.). 2019. Torfowiska alkaliczne w Polsce – zróżnicowanie, zasoby, ochrona. Wydawnictwo Klubu Przyrodników, Świebodzin26. Załupka A. (red.) 1998 Jeziora lobeliowe położone na terenie województwa słupskiego. Biblioteka Monitoringu Środowiska.27. http://alkfens.kp.org.pl/ogolnopolska-baza-mechowisk/ - Ogólnopolska Baza Torfowisk Alkalicznych (stan na dzień 14.02.2019 r.)28. https://nature-art17.eionet.europa.eu/article17/reports2012 - dane dotyczące powierzchni siedlisk oraz liczebności populacji gatunków w poszczególnych krajach

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
PL020.71
PL0431.37

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
PL04Fragment Borów Tucholskich*30.42
PL02Przytoń*0.19
PL02Jezioro Cęgi Małe+0.03
PL04Okolice Jezior Krępsko i Szczytno*0.96
PL02Bagnisko Niedźwiady+0.49

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku
Address:
Email:sekretariat.gdansk@rdos.gov.pl

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH220078
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
X
Yes
No

SITE DISPLAY