Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

PLH240032

1.3 Site name

Ostoja Kroczycka

1.4 First Compilation date

2008-10

1.5 Update date

2021-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Address:  Polska  52/54    Warszawa    00-922  Wawelska 
Email:kancelaria@gdos.gov.pl

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2009-10
Date site confirmed as SCI:2011-03
Date site designated as SAC: No information provided
National legal reference of SAC designation: No information provided

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:19.528900
Latitude:50.577400

2.2 Area [ha]

1391.1600

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
PL22Śląskie

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
5130  info      16.69  0.00 
6210  info      0.01  0.00 
8210  info      3.9  0.00 
8310  info      35.00 
9130  info      6.96  0.00 
9150  info      27.82  0.00 
  • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
  • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
  • Cover: decimal values can be entered
  • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them


No species are reported for the site

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N129.63
N1621.10
N1747.78
N1921.39
N230.09

Total Habitat Cover

99.99000000000001

4.2 Quality and importance


No information provided

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA04.03i
HBo
MB02.02b
HB02.04o
LD01.01o
HG01i
HG01.02i
HG01.04i
HG05.01i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MXb

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown100
sum100

4.5 Documentation (optional)

1. Gradziński R., Gradziński M., Michalik S. 1994. Natura i kultura w krajobrazie Jury. Przyroda. ZJPK, Kraków. Msc. 2. Hereźniak J. 2002. Rezerwaty przyrody Ziemi Częstochowskiej. Częstochowa. 3. MICHALSKA D. 1994 Zmiany we florze i szacie roślinnej w rezerwacie "Góra Zborów" w ostatnich dwudziestu latach Fragm. Flor. Geobot. Ser. Polonica 1 181-2074. MICHALSKA-HEJDUK D., KOBOJEK S., HEJDUK J., MICHALSKI M. 1999 Walory przyrodnicze rezerwatu "Góra Zborów" koło Kroczyc Ziemia Częstochowska 26 235-3085. Polonius A. 2000 Czy warto chronić jaskinie Juryś. W: "Zacisk" nr 18 (biuletyn KTJ SPELEOKLUB Bielsko-Biała) Bielsko-Biała 6. Rakowski W. 2004 A new locality of Orobanche bartlingii (Orobanchaceae) in Polska Polish Botanical Journal 49, (1) 103-1057. Sendek A. 1977 Rośliny naczyniowe rezerwatu "Góra Zborów" Rocznik Muzeum Okręgowego w Częstochowie 4, 1 55-688. Szelerewicz M., Górny A. 1986. Jaskinie Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej. PTTK-Kraj, Warszawa-Kraków. ss. 200.9. Tyc. A i in. 2015 Identyfikacja obszarów występowania, zagrożenia, ochrona oraz monitoring skał wapiennych, jaskiń i schronisk skalnych, występujących na obszarach sieci NATURA 2000: Ostoja Olsztyńsko-Mirowska, Ostoja Złotopotocka, Ostoja Kroczycka, Ostoja Środkowojuraska wraz z uwzględnieniem terenów przyległych, FPiC, Kostkowice 10. Węgiel A., Grzywiński W., Adamus P., Sadowy R., Wieczorek M. 2001 Nietoperze (Chiroptera) zimujące w jaskiniach Wyżyny Krakowskiej. W: Nietoperze II

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
PL023.36
PL03100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
PL03Park Krajobrazowy Orlich Gniazd-100.00
PL02Góra Zborów+3.36

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach
Address:
Email:sekretariat.katowice@rdos.gov.pl

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH240032
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
X
Yes
No

SITE DISPLAY