Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

PLH240039

1.3 Site name

Zbiornik Goczałkowicki - Ujście Wisły i Bajerki

1.4 First Compilation date

2008-06

1.5 Update date

2021-01

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Address:  Polska  52/54    Warszawa    00-922  Wawelska 
Email:kancelaria@gdos.gov.pl

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2009-10
Date site confirmed as SCI:2011-03
Date site designated as SAC: No information provided
National legal reference of SAC designation: No information provided

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:18.870800
Latitude:49.920300

2.2 Area [ha]

1650.2600

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
PL22Śląskie

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3150  info      1.56  0.00 
91E0  info      0.01  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
A1188Bombina bombina    12  20   
M1337Castor fiber               
M1355Lutra lutra    14   
P1428Marsilea quadrifolia    1095  1095  area       
F1145Misgurnus fossilis         
A1166Triturus cristatus               
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0676.71
N0712.12
N102.32
N123.52
N162.71
N192.40
N230.23

Total Habitat Cover

100.00999999999999

4.2 Quality and importance


No information provided

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MD01.02b
HG01i
HK01.03b
MK03.04i
LUb
MXb
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown100
sum100

4.5 Documentation (optional)

1.Kasza H., Parusel J. B. (Red.), Betleja J., Henel K. 1999 Chrońmy Zbiornik Goczałkowicki Przyroda Górnego Śląska 15 (wkładka)2.Król J. 2000. Występowanie żółwia błotnego na Górnym Śląsku. Przyr. Górn. Sląska. 21,3.3.Krzyżanek E, Kownacki A. (red.). 1987. Developement and structure of the Goczałkowice reservoir ecosystem. Ekol. Pol. 34.4.Parusel J. 2002, 2008 SFD Ostoja Goczałkowicka5.Parusel J. B. 2005 Opracowanie ekofizjograficzne do projektu strefy ochronnej Zbiornika Goczałkowickiego Mysłowice, maszynopis6.Starmach J, Kasza H. 1999. Ryby Zbiornika Goczałkowickiego. Przyr. Górn. Sląska. 7,14.7.Świerad J. 1995. Waloryzacja przestrzeni Górnego Śląska poprzez faune ssaków. Fund. Przestrzeni Górnego8.Śląska K-ce (maszynopis).9.Zarząd Gminy Goczałkowice-Zdrój 2000 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Goczałkowice-Zdrój CITEC S.A., Katowice Cz. III10.Bilnik A., Świercz T., Siudy A. 2004. Zbiornik Goczałkowicki wczoraj i dziś. Górnośląskie przedsiębiorstwo wodociągów w Katowicach,11.Brzeziński M., Romanowski J., Cygan J. P. and Pabin B. 1996. Otter Lutra lutra distribution in Poland. Acta Theriologica 41: 113-126,12.Cabała S. 2008. Raport z weryfikacji kompletności sieci Natura 2000 w województwie Śląskim. Wojewódzki zespół specjalistyczny województwa Śląskiego. Katowice,13.Herczek A. 2008. Raport z weryfikacji kompletności sieci Natura 2000 w województwie Śląskim. Wojewódzki zespół specjalistyczny województwa Śląskiego. Katowice,14.Kasza H. 1997. Dlaczego powinniśmy chronić Zbiornik Goczałkowicki Przyroda Górnego Śląska. 8: 12-13,15.Kondracki J. 2002. Geografia regionalna Polski. PWN, Warszawa,16.Kostorz L., Wieland Z., Konieczny W., Witkowska J. 2012. Goczałkowice-Zdrój. Opracowanie ekofizjograficzne (podstawowe). Biuro Rozwoju Regionu sp. z o.o. Katowice,17.Matuszkiewicz J.M. 2008. Potencjalna roślinność naturalna Polski, IGiPZ PAN, Warszawa,18.Romanowski J., Orłowska L., Zając T. 2011. Program ochrony wydry Lutra lutra w Polsce – projekt. Krajowa strategia gospodarowania wydrą. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego. Warszawa.19.Klich S., Klich M., Firma Usługowa ECO-HELP, 2018, Rozpoznanie przyrodnicze w obszarze Natura 2000 Zbiornik Goczałkowicki – Ujście Wisły i Bajerki, Tarnów.20.Parusel J., 2019, materiały niepublikowane.21.Holeksa J. 2008. Raport z weryfikacji kompletności sieci Natura 2000 w województwie Śląskim. Wojewódzki zespół specjalistyczny województwa Śląskiego. Katowice.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach
Address:
Email:sekretariat.katowice@rdos.gov.pl

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH240039
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
X
Yes
No

SITE DISPLAY