Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

PLH260011

1.3 Site name

Lasy Skarżyskie

1.4 First Compilation date

2009-03

1.5 Update date

2021-01

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Address:  Polska  52/54    Warszawa    00-922  Wawelska 
Email:kancelaria@gdos.gov.pl

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2009-10
Date site confirmed as SCI:2011-03
Date site designated as SAC: No information provided
National legal reference of SAC designation: No information provided
Explanation(s):Korekta granic 1.2021

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:20.727800
Latitude:51.140100

2.2 Area [ha]

2388.8100

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
PL12Mazowieckie
PL33Świętokrzyskie

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
4030  info      0.33  0.00 
6230  info      23.84  0.00 
6410  info      80.32  0.00 
7140  info      23.84  0.00 
9130  info      130.62  0.00 
9170  info      67.93  0.00 
91D0  info      63.88  0.00 
91E0  info      23.84  0.00 
91P0  info      177.09  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
M1352Canis lupus               
M1337Castor fiber               
I1065Euphydryas aurinia         
I1060Lycaena dispar         
I1037Ophiogomphus cecilia               
I1084Osmoderma eremita         
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N102.36
N125.62
N161.24
N1761.07
N1929.57
N230.14

Total Habitat Cover

100

4.2 Quality and importance


No information provided

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA04.03i
MBi
LB01i
MB02.04i
LC01.03i
LD01.01i
LD01.02o
MD01.02i
MD01.04i
LE03i
ME03.01i
MJ02.03i
HJ02.03o
MJ02.10i
MXb
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LA03i
MA04i
MBi
MXb

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown100
sum100

4.5 Documentation (optional)

1. Bernard R. 2004 Trzepla zielona Ophiogomphus cecilia (Geoffroy in Fourcroy, 1785). W: Witkowski Z., Adamski P. (red.). Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 podręcznik metodyczny. Ministerstwo Środowiska 6 30-352. Bodo J. 2003 Rezerwat "Ciechostowice". Skarżyskie Zeszyty Ligi Ochrony Przyrody zeszyt 7 65-703. Bróż E., Cieśliński S. 1976 Rezerwat modrzewia polskiego Ciechostowice w Górach Świętokrzyskich. Ochr. Przyr. R. 41 155-1784. Bróż E., Przemyski A. 1981a Występowanie Helictotrichon planiculme (Schrad.) Pilg. Na polskim niżu. Fragm. Flor. Geobot. 31-38 29(1)5. Bróż E., Przemyski A. 1981b Chronione oraz rzadsze elementy flory naczyniowej Krainy Świętokrzyskiej. Stud. Kiel. 4(32) 141-1606. Bróż E., Przemyski A. 1983 Nowe stanowiska rzadkich gatunków roślin naczyniowych z lasów Wyżyny Środkowomalopolskiej. Fragm. Flor. et Geobot. 29(1) 19-307. Bróż E., Przemyski A. 1987 Chronione oraz rzadsze elementy flory naczyniowej Krainy Świętokrzyskiej (część II). Stud. Kiel. 4 (56) 7-188. Bróż E., Przemyski A. 1988a Nowe stanowiska rzadkich oraz zagrożonych gatunków roślin naczyniowych na Wyżynie Środkowomałopolskiej i jej pobrzeżach. Fragm.. Flor. Geobot. Pol. 33(3-4) s. 239-2499. Buszko J. 2004 Czerwończyk fioletek Lycaena helle (Denis & Schiffermuller, 1775). W: Adamski P., Bartel R., Bereszyński A., Kepel A., Witkowski Z. (red.). Gatunki Zwierząt (z wyjątkiem ptaków). Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 podręcznik metodyczny. Ministerstwo Środowiska 6 55-5710. Buszko J. 2004 Czerwończyk nieparek Lycaena dispar (Haworth, 1802). W: Witkowski Z., Adamski P. (red.). Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 podręcznik metodyczny. Ministerstwo Środowiska 53-55 611. Buszko J. 2004 Modraszek nausitous Maculinea nausithous (Bergstrasser, 1779). W: Adamski P., Bartel R., Bereszyński A., Kepel A., Witkowski Z. (red.). Gatunki Zwierząt (z wyjątkiem ptaków). Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 podręcznik metodyczny. Ministerstwo Środowiska 6 57-5912. Buszko J. 2004 Modraszek telejus Maculinea telejus (Bergstrasser, 1779). W: Adamski P., Bartel R., Bereszyński A., Kepel A., Witkowski Z. (red.). Gatunki Zwierząt (z wyjątkiem ptaków). Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 podręcznik metodyczny. Ministerstwo Środowiska 59-61 613. Buszko J. 2004 Przeplatka aurinia Euphydryas aurinia (Rottemburg, 1775). W: Adamski P., Bartel R., Bereszyński A., Kepel A., Witkowski Z. (red.). Gatunki Zwierząt (z wyjątkiem ptaków). Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 podręcznik metodyczny. Ministerstwo Środowiska 49-51 614. Buszko J. 2004 Szlaczkoń szafraniec Colias myrmidone (Esper, 1780). W: Adamski P., Bartel R., Bereszyński A., Kepel A., Witkowski Z. (red.). Gatunki Zwierząt (z wyjątkiem ptaków). Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 podręcznik metodyczny. Ministerstwo Środowiska 6 45-4715. Buszko J., Masłowski J. 2008 Motyle Dzienne Polski. Wydawnictwo Koliber 16. Dyrektywa 1992 Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory zał II. 17. Janiec J., Kardyś P., Sowa R., Staśkowiak A., Zemeła K. 2007 Powiat skarżyski - miejsca cenne przyrodniczo i historycznie. Wyd. Światowid. Kielce 18. Maślikowski Ł., Maślikowski P. 2007 Sprawozdanie z inwentaryzacji Natura 2000 w Nadleśnictwie Skarżysko. 19. Mróz W., Perzanowska J. 2001 Dyrektywa siedliskowa: siedliska o znaczeniu europejskim w Polsce. Chrońmy Przyr. Ojcz. 57/2001, 5 55-7320. Podgórska M. 2005 Nowe stanowiska Diphasiastrum tristachyum i D. zeilleri (Lycopodiaceae) na Wyżynie Małopolskiej. Fragm. Flor. Geobot.. Polonica 12(1) 185-19021. Podgórska M. 2007 Chronione, zagrożone oraz rzadkie gatunki flory naczyniowej Garbu Gielniowskiego (Wyżyna Małopolska). Fragm.Flor. Geobot. Pol. 14(1) 61-7422. Staśkowiak A . 2007 Sprawozdanie z inwentaryzacji Natura 2000 w Nadleśnictwie Skarżysko 23. Staśkowiak A. - Przegląd i walory przyrodnicze zbiorowisk leśnych na terenie Skarżyska-Kamiennej. Skarżyskie Zeszyty Ligi Ochrony Przyrody 7 20-3924. Staśkowiak A. 2004 Wstępne wyniki badań nad lepidopterofauną Lipowego Pola. Skarżyskie Zeszyty Ligi Ochrony Przyrody zeszyt 8 122-14425. Staśkowiak A. 2005 Traszka górska (Triturus alpestris) - nowy gatunek płazów ogoniastych w faunie Skarżyska-Kamiennej. Skarżyskie Zeszyty Ligi Ochrony Przyrody 9 93-10726. Szymura J.M. 2004 Kumak nizinny Bombina bombina (Linnaeus, 1761). W: Adamski P., Bartel R., Bereszyński A., Kepel A., Witkowski Z. (red.). Gatunki Zwierząt (z wyjątkiem ptaków). Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 podręcznik metodyczny. Ministerstwo Środowiska 6 298-30327. Zieliński P. 2004 Traszka grzebieniasta Triturus cristatus (Laurenti, 1768). W: Adamski P., Bartel R., Bereszyński A., Kepel A., Witkowski Z. (red.). Gatunki Zwierząt (z wyjątkiem ptaków). Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 podręcznik metodyczny. Ministerstwo Środowiska 6 289-29428. Centrum Ochrony Mokradeł (praca zbiorowa).2018. Ekspertyza przyrodnicza dla obszaru Natura 2000 Lasy Skarżyskie na potrzeby projektu POIS.02.04.00-00-0193/16 pn. Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000, Warszawa

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
PL021.02
PL0479.73

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
PL02Rezerwat Cisowy Skarżysko - Cis A+0.25
PL02Ciechostowice+0.32
PL04Konecko-Łopuszniański*47.82
PL04Lasy Przysusko-Szydłowieckie*31.90
PL02Rezerwat Cisowy Majdów - Cis B*0.44

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach
Address:
Email:sekretariat@rdos.kielce.pl

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH260011
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
X
Yes
No

SITE DISPLAY