Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

PLH260022

1.3 Site name

Góry Pieprzowe

1.4 First Compilation date

2009-02

1.5 Update date

2020-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Address:  Polska  52/54    Warszawa    00-922  Wawelska 
Email:kancelaria@gdos.gov.pl

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2009-10
Date site confirmed as SCI:2011-03
Date site designated as SAC: No information provided
National legal reference of SAC designation: No information provided

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:21.784800
Latitude:50.687600

2.2 Area [ha]

76.9500

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
PL33Świętokrzyskie

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3150  info      1.69  0.00 
6210  info      25.18  0.00 
6430  info      0.77  0.00 
9170  info      13.24  0.00 
91E0  info      13.01  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
M1337Castor fiber           
M1355Lutra lutra               
I1084Osmoderma eremita                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N060.44
N1228.98
N1664.22
N214.63
N231.74

Total Habitat Cover

100.01

4.2 Quality and importance


No information provided

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA01i
MA04.03i
LA07i
LA08i
MC01.01.01i
MD01.01i
ME01.03i
ME03.01i
LE03.02i
LF02.03i
MG01.02i
HI01i
HK01.01i
MXb
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA03i
MD01.01i
ME01.03i
LF02.03i
MG01.02i
MXb

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown100
sum100

4.5 Documentation (optional)

1.Alexandrowicz S.W. 1972 Góry Pieprzowe - klasyczne odsłonięcie utworów kambru. Chrońmy Przyr.Ojcz. 28(5-6) 5-102.Anonymus - Kartoteka Faunistyczna Towarzystwa Badań i Ochrony Przyrody 3.Bąk J. 2007 Wystepowanie znamionka różanego Megastigmus aculeatus (SWEDERUS, 1795) (Hymenoptera: Torymidae) w rezerwacie Góry Pieprzowe. Wiadom. entomol. 26 (1) 35-404.Burakowski B. 1957 Występowanie gatunków z rodzaju Dorcadion Dalm. w Polsce (Coleoptera, Cerambycidae). Fragm. faun. 7 289-2955.Dembicka A. , Rozwałka R. 2007 Nowe stanowiska gryziela stepowego Atypus muralis Bertkau, 1980 w dolinie Wisły. Chrońmy Przyr. Ojcz. Z.3 13-296.Dziubałtowski S. 1922 O zbiorowiskach roślinności godnych ochrony w Sandomierskiem i Opatowskiem. Kosmos 47 (1, 2, 3) 30-387.Głazek T. - Projektowany rezerwat stepu ostnicowego "Kamień Plebański" koło Sandomierza. Chrońmy Przyr.Ojcz. 8.Głazek T. 1968a Flora kserotermiczna Wyżyny Sandomierskiej i Przedgórza Iłżeckiego. Kieleckie Towarzystwo Naukowe. 9.Głazek T. 1968b Godne ochrony tereny leśne z reliktową roślinnością w powiecie opatowskim. Chroń. Przyr. Ojcz. 24 (3) 37-4310.Głazek T. 1968c Roślinność kserotermiczna Wyżyny Sandomierskiej i Przedgórza Iłżeckiego. Monogr. Bot. 25 1-13511.Głazek T. 1969b An investigation on the ecology of Cerasus fruticosa (Pal.) Woronow on the basis of materials obtained from Sandomierz Highland and Iłża Foothills. Ekol. Pol. 1-28 Ser. A, 1712.Głazek T. 1978 Flora Gór Pieprzowych pod Sandomierzem. Fragm.. Flor. Geobot. 24 (2) 13.Kostrakiewicz K., Popek R. 1972. Góry Pieprzowe jako przyszły rezerwat przyrody. Chrońmy Przyr. Ojcz. 28,5-6: 11-18.14.Kozik R. 1981 Porosty (Lichenes) Gór Pieprzowych koło Sandomierza. Fragm..Flor.Geobot. 27(4) 15.Krzaczek W. 1967 Materiały rodologiczne z Okręgu sandomiersko-Opatowskiego. Fragm..Flor.Geobot. 13 475-48216.Kuc M. 1959. Mchy Wyżyny Sandomiersko-Opatowskiej (Okręg Sandomierski). Fragm..Flor.Geobot. 5 129-15017.Liana A. 1966 Prostoskrzydłe (Orthoptera) Mazowsza. Fragm. faun. 12 239-28018.Łapczyński K. 1887 Roślinnośc Sandomierza i Gór Pieprzowych. Pam. Fizjogr. 719. Maniarski R., Sępioł B., Przybylska J., Bidas M., Buchholz L. - dane niepublikowane20. Mazur M. 1998a Rozmieszczenie i pochodzenie Dorcadion scopoli (Herbst, 1784) (Coleoptera: Cerambycidae) w Polsce. Wiad. entomol. 16 (3-4) 157-16221.Noskiewicz J. 1953a Fauna łowikowatych (Asilidae, Diptera) Gór Pieprzowych pod Sandomierzem. Pol. Pismo entomol. 23 145-16422.Popek R. 1967 Róże Gór Pieprzowych koło Sandomierza. Cz.1. Fragm.Flor.Geobot. 13 459-47423.Samsonowicz J. 1931 Sprawozdanie z badan geologicznych na arkuszu Sandomierza oraz charakterystyka tektoniczna niecki międzygórskiej. Spraw. Z pos. PIG 30 24.Szymańska H. - Fosforyty Gór Pieprzowych koło Sandomierza. Przegl.geolog. 9 25.Szymczakowski W. 1972. Owady Gór Pieprzowych. Chrońmy Przyr. Ojcz. 28,5-6: 19-26.26.Wójcicki J.J. 1991 Prunus x stacei (Rosaceae), a new spontaneous threefold hybryd of P.fruticosa, P.cerasus and P.avium. Fragm.Flor.Geobot. 35(1-2) 139-14227.Przemyski A. (praca zbiorowa).2018. Ekspertyza przyrodnicza dla obszaru Natura 2000 Góry Pieprzowe na potrzeby projektu POIS.02.04.00-00-0193/16 pn. Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000. Kielce.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
PL0220.51

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
PL02Góry Pieprzowe*20.51

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach
Address:
Email:sekretariat@rdos.kielce.pl

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH260022
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
X
Yes
No

SITE DISPLAY