Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

PLH280044

1.3 Site name

Ostoja nad Oświnem

1.4 First Compilation date

2009-03

1.5 Update date

2020-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Address:  Polska  52/54    Warszawa    00-922  Wawelska 
Email:kancelaria@gdos.gov.pl

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2009-10
Date site confirmed as SCI:2011-03
Date site designated as SAC:2018-05
National legal reference of SAC designation:rozp. Min. Środowiska z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja nad Oświnem (PLH280044)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:21.577400
Latitude:54.302000

2.2 Area [ha]

3356.7000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
PL62Warmińsko-Mazurskie

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3150  info      495.11  0.00 
6510  info      82.57  0.00 
7110  info      1.01  0.00 
9170  info      258.8  0.00 
91D0  info      26.52  0.00 
91E0  info      170.18  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
A1188Bombina bombina    101  250   
M1337Castor fiber    101  250   
F1149Cobitis taenia         
R1220Emys orbicularis         
M1355Lutra lutra    10   
F1145Misgurnus fossilis         
M1318Myotis dasycneme     
I1084Osmoderma eremita         
F5339Rhodeus amarus         
A1166Triturus cristatus    11  50         
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0625.58
N0718.54
N107.90
N1220.49
N1621.90
N171.08
N194.52

Total Habitat Cover

100.00999999999999

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MB01i
LC01.03.01i
LD01.01i
LD01.02i
LD02.01i
LF02.03i
HF03.01i
MF03.02.03i
LI01i
MK02.03i
MK04.02i
MXb
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MB02.01i
LF02.03i
MXb

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown100
sum100

4.5 Documentation

Chybowski Ł., Białokoz W., Krzywosz T. 2005 Ryby (Pisces) i raki (Decapoda) jeziora Oświn. [W:] M. Gromadzki, R.J. Wiśniewski (red.) Jezioro Oświn i okolice. Monografia przyrodniczo-kulturowa. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 165-181Jaworski Z., Mellin M., Płoński J. 2005 Ostoja konika polskiego w rezerwacie Siedem Wysp. [W:] M. Gromadzki, R.J. Wiśniewski (red.) Jezioro Oświn i okolice Monografia przyrodniczo-kulturowa. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 243-258Kloss M., Kucharski L. 1999 Rezerwat Jezioro Siedmiu Wysp - kraina szuwarów, łąk i lasów Parki Narodowe 4 2-4Kloss M., Kucharski L. 2005 Szata roślinna okolic jeziora Oświn. [W:] M. Gromadzki, R.J. Wiśniewski (red.) Jezioro Oświn i okolice. Monografia przyrodniczo-kulturowa Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 97-125Kloss M., Kucharski M. 1999 Charakterystyka roślinności ekosystemów lądowych dla potrzeb planu ochrony rezerwatów przyrody "Jezioro Siedmiu Wysp", "Kałeckie Błota" i "Bajory" (etap II) Instytut Ekologii Polskiej Akademii Nauk, Dziekanów Leśny (msc.) Kucharski L., Kloss M., Pisarek W. 2002 Flora roślin naczyniowych rezerwatów Bajory, Kałeckie Błota, Siedem Wysp i otaczających je terenów Biul. Naukowy 15 189-200Lewandowski K. 2005 Mięczaki (Mollusca) jeziora Oświn. [W:] M. Gromadzki, R.J. Wiśniewski (red.) jezioro Oświn i okolice. Monografia przyrodniczo-kulturowa Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 157-163Mellin M., Mirowska-Ibron I. 2005 Fauna dużych ssaków (Mammalia) okolic jeziora Oświn oraz zagadnienia gospodarki łowieckiej. [W:] M. Gromadzki, R.J. Wiśniewski (red.) Jezioro Oświn i okolice. Monografia przyrodniczo-kulturowa Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 215-241Mierzwiński W. 1953 Jezioro Oświn Łowiec Polski 5 79Mierzwiński W. 1955 Siedem Wysp Chrońmy Przyrodę Ojczystą 11 42-43Mierzwiński W. 1992 Gęś gęgawa Anser anser w rezerwacie "Siedem Wysp" Chrońmy Przyrodę Ojczystą 1 100Nadleśnictwo Srokowo 1978 Plan urządzania gospodarstwa rezerwatowego rezerwatu częściowego Siedem Wysp (msc) Nadleśnictwo Srokowo, Obręb Gierdawy 1989 Plan urządzania rezerwatu częściowego Bajory (msc) Nadleśnictwo Srokowo, Obręb Gierdawy 1989 Plan urządzania rezerwatu częściowego Kałeckie Błota (msc) Okruszko H., Rotkiewicz J., Piaścik H. 1990 Charakterystyka mokradeł w rejonie jeziora Oświn Acta Acad. Agricult. Tech. Olst., Geodaesia et Ruris Regulatio 20 3-14Płoński J. 1996 Projekt denaturalizacji rezerwatu Siedem Wysp Biuletyn Informacyjny Rady Programowej Porozumienia Zielone Płuca Polski 1(6) 11-13Sikora A., Cenian Z., Półtorak W., Ryś A. 2005 Awifauna lęgowa okolic jeziora Oświn oraz jej zmiany w XX wieku. [W:] M. Gromadzki, R.J. Wiśniewski (red.) jezioro Oświn i okolice. Monografia przyrodniczo-kulturowa Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 183-214Sokołowski A.W., Wołk K. 1986 Konieczność korekty granic rezerwatu "Siedem Wysp" Parki Nar. Rez. Przyr. 7,2 39-45Stebel A. 1997 Mszaki okolic Węgorzewa na Pojezierzu Mazurskim Fragm. Flor. Geobot., ser. Polonica 4 235-244Żyliński M. 1999 Roślinność wysp jeziora Oświn Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, praca magisterska, Warszawa (msc.)

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
PL0258.18
PL0492.45

5.2 Relation of the described site with other sites:

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
PL04Jeziora Oświn*92.45
PL02Jezioro Siedmiu Wysp*47.88
PL02Półwysep i wyspy na Jeziorze Rydzewskim+0.24
PL02Bajory*4.58
PL02Kałeckie Błota*5.48

Designated at international level:

Type Site name Type Cover [%]
ramsarRezerwat przyrody "Jezioro Siedmiu Wysp"*47.88

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie
Address:
Email:sekretariat.olsztyn@rdos.gov.pl

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH280044
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY