Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

PLH280055

1.3 Site name

Mazurska Ostoja Żółwia Baranowo

1.4 First Compilation date

2008-02

1.5 Update date

2022-01

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Address:  Polska  52/54    Warszawa    00-922  Wawelska 
Email:kancelaria@gdos.gov.pl

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2009-10
Date site confirmed as SCI:2011-03
Date site designated as SAC: No information provided
National legal reference of SAC designation: No information provided

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:21.452600
Latitude:53.835400

2.2 Area [ha]

4305.1000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):

13.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
PL62Warmińsko-Mazurskie

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3150  info      113.22  0.00 
6210  info      1.29  0.00 
6510  info      48.65  0.00 
7230  info      9.47  0.00 
9170  info      133.46  0.00 
91D0  info      22.39  0.00 
91E0  info      6.03  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
A1188Bombina bombina    251  500   
R1220Emys orbicularis    80  100   
P6216Hamatocaulis vernicosus           
P1903Liparis loeselii           
I1060Lycaena dispar               
I1084Osmoderma eremita               
A1166Triturus cristatus    101  250   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N061.92
N103.52
N1271.38
N164.83
N1710.32
N198.02
N061.92
N103.52
N1271.38
N164.83
N1710.32
N198.02

Total Habitat Cover

199.97999999999996

4.2 Quality and importance


No information provided

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA01i
HA02o
MA05.01i
MA07i
HA08i
MBi
ME01o
HE01.03i
ME03i
ME03.01i
MF01i
MF02.02.02i
MF02.03i
HG05o
MH05i
MJ01i
MJ02.02i
MJ02.10i
MXb
MA01i
HA02o
MA05.01i
MA07i
HA08i
MBi
ME01o
HE01.03i
ME03i
ME03.01i
MF01i
MF02.02.02i
MF02.03i
HG05o
MH05i
MJ01i
MJ02.02i
MJ02.10i
MXb
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MXb
MXb

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown200
sum200

4.5 Documentation (optional)

1.Ciechanowski M., Duriasz J. 2005 Nietoperze (Chiroptera) Parku Krajobrazowego Wzgórz Dylewskich Nietoperze VI. 1-2 25-36 2.Ciechanowski M., Koziróg L., Duriasz J., Przesmycka A., Świątkowska A., Kisicka J., Kasprzyk K. 2002 Bat fauna of the Iława Lakeland Landscape Park (northern Polska). Myotis 40: 33-45.3.Dziedzic J. 1985 Primary production of vascular plants in lakes Jorzec and Kociołek. (Produkcja pierwotna zbiorowisk roślin naczyniowych jeziora Jorzec i Kociołek). Pol. ecol. Stud. 11(2) 287-3044.European Commission DG XI.D.2. 1994-1995. Council Directive 79/409/EEC on the conservation of wild birds and Council Directive 92/43/EEC on the conservation of natural habitats and of wild fauna and flora. Standard Data Form, Eur 15 version 5.Fruziński B. 1981 Liczebność, rozmieszczenie i ekologia cietrzewia (Lyrurus tetrix) na Mazurach w roku 1968 Acta Ornithol. 291-305 18, 46.Fuszara E., Fuszara M., Wojciechowski M. 2002 Monitoring liczebności nietoperzy w zimowiskach na Pojezierzu Mazurskim w latach 1992-1999 Nietoperze 3 65-757.Głowaciński Z. (red.) 1992 Czerwona lista zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce. Zakład Ochrony Przyrody i Zasobów Naturalnych PAN, Kraków. 8.Głowaciński Z. (red.) 2002 Czerwona Lista zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków 9.Głowaciński Z. (red.). 1992. Polska czerwona księga zwierząt. PWRiL, Warszawa. 1-352.10.Głowaciński Z. (red.). 2001. Polska czerwona księga zwierząt. Kręgowce. PWRiL, Warszawa. 11.Gromadzki M., Błaszkowska B., Chylarecki P., Gromadzka J., Sikora A., Wieloch M., Wójcik B. 2002 Sieć ostoi ptaków w Polsce. Wdrażanie Dyrektywy Unii Europejskiej o Ochronie Dzikich Ptaków OTOP, Gdańsk 12.Kloss M., Wilpiszewska I. 1985 Vegetation of hollows without runoff in the Jorka watershed. (Roślinność zagłębień bezodpływowych zlewni rzeki Jorki). Pol. ecol. Stud. 11(2) 209-21413.konferencje 2001 Bat Research Conference, Gdańsk-Sobieszewo 9-11 XI 2001 r. PTOP "Salamandra", Gdańsk 64 pp 14.Kotowska J. 1985 The vegetation of road verges and midfield balks in the agricultural landscape of the Jorka river watershed. (Roślinność przydroży i miedz śródpolnych w krajobrazie rolniczym zlewni rzeki Jorki). Pol. ecol. Stud. 11(2) 215-22715.Liro A., Dyduch-Falniowska A. 1999. Natura 2000 - Europejska Sieć Ekologiczna. MOŚZNIL, Warszawa. ss. 93.16.Liro A., Dyduch-Falniowska A., Makomaska-Juchniewicz M. 2002 Natura 2000. Europejska sieć ekologiczna. Ministerstwo Środowiska, Warszawa. 17.Łachacz A. 1996 Obszary cenne przyrodniczo na Pojezierzu Mazurskim i ich ochrona Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 431 77-9918.Łachacz A., Szymkiewicz M. 1995 Nietlickie Bagna - ostoja ginącej przyrody Znad Pisy 53-55 219.Łachacz A., Szymkiewicz M. w druku Przyrodnicze walory Nietlickiego Bagna Chrońmy Przyr. Ojcz. 20.Polakowski B., Dziedzic J., Hołdyński Cz., Korniak T., Pietraszewski W., Szarejko T. 1985 Real vegetation of the Jorka river watershed (Dzisiejsza roślinność rzeczywista zlewni rzeki Jorki). Polish Ecological Studies 11(2) 201-20821.Sachanowicz K., Ciechanowski M., Piksa K. 2006 Distribution patterns, species richness and status of bats in Polska Vespertilio 151-173 9-1022.Srokowski S. 1930 Jeziora i moczary Prus Wschodnich Wojskowy Istytut Naukowo Wydawniczy, Warszawa 23.Szarejko T., Pietraszewski W. 1985 Primary production of cultivated grasslands in the Jorka river watershed.(Produkcja pierwotna użytków zielonych zlewni rzeki Jorki). Pol. ecol. Stud. 11(2) 277-28624.Górecki G., Ciecierska H. 2011. Projekt planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Mazurska Ostoja żółwia Baranowo PLH280055 w województwie warmińsko-mazurskim. RDOŚ w Olsztynie. Msc. 25.Kołodziej P. 2020. Ekspertyza na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy dla przedmiotów ochrony na obszarze Natura 2000 Mazurska Ostoja Żółwia Baranowo PLH280055 Rośliny. Dendrospec. RDOŚ w Olsztynie. Msc. 26.Górecki G., Zaborowska A., Milewska I. 2020. Uzupełnienie stanu wiedzy dla żółwia błotnego na obszarze Natura 2000 Mazurska Ostoja Żółwia Baranowo PLH280055. Zakład Innowacji Przyrodniczych Ecoexpert Sp. z o.o. RDOŚ w Olsztynie. Msc.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
PL0454.66

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
PL04Jezior Legińsko-Mrągowskich*12.62
PL04Krainy Wielkich Jezior Mazurskich*41.98
PL04Otuliny Mazurskiego Parku Krajobrazowego - Zachód*0.06

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie
Address:
Email:sekretariat.olsztyn@rdos.gov.pl

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 20 maja 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Mazurska Ostoja Żółwia Baranowo PLH280055
Link: http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/legalact/2016/2210/

Name: Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Mazurska Ostoja Żółwia Baranowo PLH280055
Link: http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/legalact/2015/1038/

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH280055
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
X
Yes
No

SITE DISPLAY