Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

PLH300026

1.3 Site name

Pojezierze Gnieźnieńskie

1.4 First Compilation date

2001-03

1.5 Update date

2021-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Address:  Polska  52/54    Warszawa    00-922  Wawelska 
Email:kancelaria@gdos.gov.pl

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2007-08
Date site confirmed as SCI:2009-03
Date site designated as SAC:2018-07
National legal reference of SAC designation:rozp. Min. Środowiska z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Pojezierze Gnieźnieńskie (PLH300026)
Explanation(s):Powiększenie - 10.2009 r.

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:17.731300
Latitude:52.528200

2.2 Area [ha]

15922.1200

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
PL41Wielkopolskie
PL61Kujawsko-Pomorskie

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3140  info      2276.86  0.00 
3150  info      1034.94  0.00 
6210  info      7.96  0.00 
6410  info      73.24  0.00 
6440  info      1.59  0.00 
6510  info      264.31  0.00 
7140  info      351.88  0.00 
7150  info      46.17  0.00 
7210  info      54.14  0.00 
9170  info      124.19  0.00 
9190  info      49.36  0.00 
91E0  info      385.31  0.00 
91F0  info      39.81  0.00 
91I0  info      536.57  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
P1516Aldrovanda vesiculosa    11  60   
I4056Anisus vorticulus         
P1614Apium repens    10  160  area   
A1188Bombina bombina         
P6216Hamatocaulis vernicosus         
P1903Liparis loeselii    51  100   
M1355Lutra lutra         
F1145Misgurnus fossilis         
A1166Triturus cristatus         
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0618.60
N071.91
N102.65
N1231.33
N1611.49
N1720.18
N1913.75
N230.11
N0618.60
N071.91
N102.65
N1231.33
N1611.49
N1720.18
N1913.75
N230.11
N0618.60
N071.91
N102.65
N1231.33
N1611.49
N1720.18
N1913.75
N230.11

Total Habitat Cover

300.06000000000006

4.2 Quality and importance


No information provided

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA01i
MA01o
HA04.03i
MA08o
MA08i
MB01i
LB02.01i
LB02.02i
MB02.02o
LB02.03i
LC01.01i
HC01.04.01o
ME01.03i
LE03.01i
LF02.03i
LF03.02.03i
LG01.01i
HG02i
LG05.04i
LI01i
MK01.03i
MK02.03i
MA01i
MA01o
HA04.03i
MA08o
MA08i
MB01i
LB02.01i
LB02.02i
MB02.02o
LB02.03i
LC01.01i
HC01.04.01o
ME01.03i
LE03.01i
LF02.03i
LF03.02.03i
LG01.01i
HG02i
LG05.04i
LI01i
MK01.03i
MK02.03i
MA01i
MA01o
HA04.03i
MA08o
MA08i
MB01i
LB02.01i
LB02.02i
MB02.02o
LB02.03i
LC01.01i
HC01.04.01o
ME01.03i
LE03.01i
LF02.03i
LF03.02.03i
LG01.01i
HG02i
LG05.04i
LI01i
MK01.03i
MK02.03i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA03o
LA04o
LB02.01i
MA03o
LA04o
LB02.01i
MA03o
LA04o
LB02.01i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown300
sum300

4.5 Documentation (optional)

1. Boiński M., Giemza M., Gugnacka W. 1974. Rośliny rzadziej spotykane na Pałukach. Acta Univ. N. Copernici, Biol., ser. F. 16 (33): 41–47.2. Brzeg A., Sikora S., Janyszek S., Kuświk H., Rempinski M., Wyrzykiewicz-Raszewska. 1999. Walory przyrodnicze Powidzkiego Parku Krajobrazowego. Biul. Parków Krajobr. Wielkopolski. 5(7): 30–56.3. Celka Z. 1999. Rośliny naczyniowe grodzisk Wielkopolski. Prace ZTR UAM, Bogucki WN, Poznań. 9. ss.160.4. Chmiel J. 1986. Stanowisko brzozy niskiej Betula humilis w Brzozowcu pod Trzemesznem. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 6: 61–65.5. Chmiel J. 1987. Nowe i rzadsze gatunki we florze wschodniej części Pojezierza Gnieźnieńskiego. Część 2. Bad. Fizjogr. Pol. Zach., ser. B. 38: 67–79.6. Chmiel J. 1987. Zaraza niebieska Orobanche purpurea (= Orobanche coerulea) nad Jeziorem Suszewskim na Pojezierzu Gnieźnieńskim. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 1: 52–54.7. Chmiel J. 1993a. Flora roślin naczyniowych wschodniej części Pojezierza Gnieźnieńskiego i jej antropogeniczne przeobrażenia w wieku XIX i XX. Część 1. Prace Zakł. Taks. Roś. UAM, Sorus, Poznań. 1: 1–202.8. Chmiel J. 1993b. Flora roślin naczyniowych wschodniej części Pojezierza Gnieźnieńskiego i jej antropogeniczne przeobrażenia w wieku XIX i XX. Część 2. Prace Zakł. Taks. Roś. UAM, Sorus, Poznań. 1: 1–212.9. Chmiel J. 1993c. Stan obecny i perspektywy zachowania gatunków prawnie chronionych na obszarze wschodniej części Pojezierza Gnieźnieńskiego. W: A. Biderman, B. Wiśniowski. Utrzymanie i restytucja ginących gatunków roślin i zwierząt w parkach narodowych i rezerwatach. Prądnik, Prace Muz. Szafera. 7–8: 61–62.10. Chmiel J. 1995. Ostoje rzadkich i zagrożonych roślin naczyniowych w krajobrazie rolniczym Pojezierza Gnieźnieńskiego. Prace Zakł. Taks. Roś., Poznań. 3: 127–136.\11. Chmiel J. 1997d. Nowe i rzadsze gatunki we florze wschodniej części Pojezierza Gnieźnieńskiego . Część 3. Bad. Fizjogr. Pol. Zach. 46: 107–129.12. Chmiel J. 1998. Refuges of forest species in the agricultural landscape (exemplified by the Gniezno Lake District). In: J.B. Faliński, W. Adamowski, B. Jackowiak (red.). Supplementum Cartographiae Geobotanicae. Synanthropization of plant cover in new Polish research. Phytocoenosis. 9: 229–236.13. Chmiel J. 2006a. Zróżnicowanie przestrzenne flory jako podstawa ochrony przyrody w krajobrazie rolniczym Prace Zakładu Taksonomii Roślin UAM w Poznaniu, Bogucki Wydawnictwo Naukowe 14 ss. 250.14. Chmiel J. 2006b. Rośliny specjalnej troski i wartościowe obszary przyrodnicze w północno-wschodniej Wielkopolsce Prace Zakładu Taksonomii Roślin UAM w Poznaniu, Bogucki Wydawnictwo Naukowe 15 ss. 95.15. Chmiel J. 2007. Inwentaryzacja gatunków roślin i siedlisk przyrodniczych na terenach nieleśnych PLH 300026 Pojezierze Gnieźnieńskie. Opracowanie wykonane na zlecenie BULiGL w Poznaniu.16. Chmiel J. 2007. Inwentaryzacja gatunków roślin i siedlisk przyrodniczych Natura 2000 na obszarze Nadleśnictwa Gołąbki. Opracowanie wykonane na zlecenie Nadleśniczego Nadleśnictwa Gołąbki.17. Chmiel J. 2007. Inwentaryzacja gatunków roślin i siedlisk przyrodniczych Natura 2000 na obszarze Nadleśnictwa Miradz. Opracowanie wykonane na zlecenie Nadleśniczego Nadleśnictwa Miradz.18. Chmiel J. 2007. Inwentaryzacja siedlisk przyrodniczych i gatunków roślin z I i II Załącznika Dyr. Rady 92/43/EWG Natura 2000 na obszarze Nadleśnictwa Gniezno. Opracowanie wykonane na zlecenie Nadleśniczego Nadleśnictwa Gniezno.19. Chmiel J., Jackowiak B. 2001. Apium repens (Jacq.) Lag. - pęczyna błotna. W: R. Kaźmierczakowa, K. Zarzycki (red.). Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. Inst. Bot. PAN, Inst. Ochr. Przyr. PAN, Kraków.20. Chmiel J. 2013. Regionalna strategia zarządzania zasobami selerów błotnych Apium repens (Jacq.) Lag. Opracowanie na zlecenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu. Mscr. Poznań.21. Florkowski K. 2019. Informacja o zasobach selerów błotnych w Polsce. E-mail z 19 listopada przesłany do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu.22. Gawroński A. 2007. Inwentaryzacja gatunków zwierząt z II Załącznika Dyr. Rady 92/43/EWG Natura 2000 na obszarze Nadleśnictwa Gniezno. Opracowanie wykonane na zlecenie Nadleśniczego Nadleśnictwa Gniezno.23. Gąbka M., Owsianny P. 2008. Inwentaryzacja gatunków ramienic i twardowodnych oligo- i mezotroficznych zbiorników wodnych z podwodnymi łąkami ramienic Charetea (kod siedliska 3140) na obszarze PLH 300026 Pojezierze Gnieźnieńskie.24. Kamiński R. 2001. Aldrovanda vesiculosa L. W: R. Kaźmierczakowa, K. Zarzycki (red.), Polska czerwona księga roślin Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków 176–178.25. Krotoska T. 1966. Lasy dębowo-grabowe Wielkopolski PTPN, Wydz. Mat.-Przyr. Prace Kom. Biol. ss. 145.26. Kucharski L. 2001. Liparis Loeselii (L.) Rich - Lipiennik Loesela. W: Polska czerwona księga roślin (red. Zarzycki K., Kaźmierczakowa R.) Instytut Botaniki im. W. Szafera, PAN Kraków. s. 574–575.27. Kulesza W. 1937a. Z fizjografii nadleśnictwa Miradz na Kujawach. Wyd. Okr. Kom. Ochr. Przyr. na Wielkopolskę i Pomorze 7: 130–133.28. Kulesza W. 1937b. Stare dęby w nadleśnictwie Miradz na Kujawach. Wyd. Okr. Kom. Ochr. Przyr. na Wielkopolskę i Pomorze 7: 201–202.29. Kupczyk M. 2007. Inwentaryzacja gatunków zwierząt z II Załącznika Dyr. Rady 92/43/EWG Natura 2000 na obszarze Nadleśnictwa Miradz. Opracowanie wykonane na zlecenie Nadleśniczego Nadleśnictwa Miradz.30. Marek S., Zabawski J. 196.0 Interesujące spostrzeżenia florystyczne poczynione w Województwie Poznańskim w czasie dokumentacji torfowisk w latach 1995, 1966. Przyr. Polski Zach. 133–139 4 (1–4).31. Mazurkiewicz J., Golski J. 2008. Informacje ustne i materiały niepublikowane w zakresie ichtiofauny na obszarze PLH 300026 Pojezierze Gnieźnieńskie. Katedra Rybactwa Śródlądowego i Akwakultury UP w Poznaniu.32. Mielewczyk S. 1971. Aldrowanda pęcherzykowata (Aldrovanda vesiculosa) w powiecie gnieźnieńskim. Przyr. Pol. Zach. 9: 92–93.33. Pałczyński A., Wąs S. 1964. Notatki florystyczne z torfowisk wschodniej Wielkopolski Bad. Fizj. nad Polską Zach., B 14: 163–169.34. Rusińska A. 2008. Informacje ustne i materiały niepublikowane w zakresie bryoflory na obszarze PLH 300026 Pojezierze Gnieźnieńskie. Zbiory Przyrodnicze UAM w Poznaniu.35. Wodziczko A., Krawiec F., Urbański J. 1938. Pomniki i zabytki przyrody Wielkopolski Wydawnictwo Okręgowego Komitetu Ochrony Przyrody na Wielkopolskę i Pomorze 8 36. Żukowski W. 1961. Materiały do znajomości flory wschodniej Wielkopolski. PTPN, Prace Kom. Biol. 22 (3) 30.37. Żukowski W., Jackowiak B. 1995. List of endangered and threatened vascular plants in Western Pomerania and Wielkopolska (Great Polska). In: W. Żukowski, B. Jackowiak (eds.). Endangered and threatened vascular plants of Western Pomerania and Wielkopolska. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań 3: 9–96.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
PL020.09
PL0363.56
PL0488.07

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
PL03Powidzki Park Krajobrazowy*63.56
PL02Czapliniec Ostrowo*0.09
PL04Lasów Miradzkich*23.48
PL04Powidzko-Bieniszewski*64.59

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
Address:
Email:kancelaria.bydgoszcz@rdos.gov.pl
Organisation:Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu
Address:
Email:sekretariat.poznan@rdos.gov.pl

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 2 września 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Pojezierze Gnieźnieńskie PLH300026 (Dz. Urz. Woj. Wielk. poz. 5276, Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2772)
Link: http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2015/5276/

Name: Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 2 września 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Pojezierze Gnieźnieńskie PLH300026)
Link: http://www.edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/WDU_C/2015/2772/akt.pdf

Name: Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Pojezierze Gnieźnieńskie PLH300026 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1291)
Link: http://www.edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/WDU_C/2014/1291/akt.pdf

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH300026
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
X
Yes
No

SITE DISPLAY