Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

PLH300049

1.3 Site name

Grądy w Czerniejewie

1.4 First Compilation date

2006-10

1.5 Update date

2021-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Address:  Polska  52/54    Warszawa    00-922  Wawelska 
Email:kancelaria@gdos.gov.pl

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2009-10
Date site confirmed as SCI:2011-03
Date site designated as SAC: No information provided
National legal reference of SAC designation: No information provided

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:17.466900
Latitude:52.454100

2.2 Area [ha]

1212.8700

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
PL41Wielkopolskie

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
6510  info      12.13  0.00 
9170  info      474.24  0.00 
9190  info      3.64  0.00 
91E0  info      80.05  0.00 
91F0  info      107.95  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
A1188Bombina bombina         
M1337Castor fiber         
I1084Osmoderma eremita         
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N103.72
N120.66
N1660.83
N179.24
N1925.54

Total Habitat Cover

99.99

4.2 Quality and importance


No information provided

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA01o
MA08o
MB01o
LB02.02i
MB02.02o
LB02.03i
LD02.01i
LE03.01i
LF03.02.03i
LG01i
LG05.04i
LH04o
LH06.01o
LI01o
LI01i
LJ02.01.03i
MK01.03i
MK02.03o
LK02.03i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LA03i
MA03o
LB02.01i
LF03.01o

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown100
sum100

4.5 Documentation (optional)

Celka Z. 1999. Rośliny naczyniowe grodzisk Wielkopolski. Prace ZTR UAM, Bogucki WN, Poznań. 9. ss.160.Chmiel J. 2004 Materiały do flory Równiny Wrzesińskiej. Część 1. Bad. Fizjogr. nad Polską Zach., ser. B 53 121-136Chmiel J. 2006a Zróżnicowanie przestrzenne flory jako podstawa ochrony przyrody w krajobrazie rolniczym Prace Zakładu Taksonomii Roślin UAM w Poznaniu, Bogucki Wydawnictwo Naukowe 14 ss. 250Chmiel J. 2006b Rośliny specjalnej troski i wartościowe obszary przyrodnicze w północno-wschodniej Wielkopolsce Prace Zakładu Taksonomii Roślin UAM w Poznaniu, Bogucki Wydawnictwo Naukowe 15 ss. 95Chmiel J. 2008 Informacje ustne i materiały niepublikowane w zakresie siedlisk przyrodniczych i gatunków roślin z I i II Załącznika Dyr. Rady 92/43/EWG Natura 2000 na obszarze projektowanej Ostoi SOO Grądy w Czerniejewie Zakład Taksonomii Roślin UAM w Poznaniu Chylarecki H. 2000 Modrzewie w Polsce. Dynamika wzrostu, rozwój i ekologia wybranych gatunków i ras Bogucki Wyd. Naukowe ss. 148Danielewicz W., Maliński T. 1999 Próba okreslenia przynależności systematycznej modrzewi z rezerwatów leśnych Wielkopolski Rocz. Dendrol. 47 29-44Janyszek S. 2007 Inwentaryzacja siedlisk przyrodniczych i gatunków roślin z I i II Załącznika Dyr. Rady 92/43/EWG Natura 2000 na obszarze Nadleśnictwa Czerniejewo. Opracowanie wykonane na zlecenie Nadleśniczego Nadleśnictwa Czerniejewo Krotoska T. 1966 Lasy dębowo-grabowe Wielkopolski PTPN, Wydz. Mat.-Przyr. Prace Kom. Biol. ss. 145Pawłow M., Czech L. 1959 Zespoły leśne uroczyska Nowy Las pod Czerniejewem Zesz. Nauk. UAM w Poznaniu, Biologia 2 27-78Pfuhl F. 1896 Die bisher in der Provinz nachgewiesenen Gefäßpflanzen. Zeitsschr Der Bot. Abteil. Naturwiss. Verein 3(1) 1-70Pfuhl F. 1899 Der Wald bei Czerniejewo im Kreise Witkowo. Zeitsschr Der Bot. Abteil. Naturwiss. Verein 6(2) 33-47Szwed W. 1980 Zespoły leśne okolic Nekli w lasach czerniejewskich (środkowa Wielkopolska) Bad. Fizjogr. nad Polską Zach. T 31, ser. B 211-219Teichert K. 1906 Beitrag zur Flora des Kreises Wreschen. Zeitsschr Der Bot. Abteil. Naturwiss. Verein 12(3) 86-86Wąsala R. 2008 Uzupełniająca inwentaryzacja owadów Natura 2000 na na terenie Nadleśnictwa Czerniejewo Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Wodziczko A., Krawiec F., Urbański J. 1938 Pomniki i zabytki przyrody Wielkopolski Wydawnictwo Okręgowego Komitetu Ochrony Przyrody na Wielkopolskę i Pomorze 8 Żukowski W., Jackowiak B. 1995. Ginące i zagrożone rośliny naczyniowe Pomorza Zachodniego i Wielkopolski. Cz. 1. Poznań.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
PL022.31

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
PL02Wiązy w Nowym Lesie*0.56
PL02Modrzew Polski w Noskowie+0.09
PL02Bielawy*1.66

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu
Address:
Email:sekretariat.poznan@rdos.gov.pl

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH300049
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
X
Yes
No

SITE DISPLAY