Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

PLH300056

1.3 Site name

Buczyna w Długiej Goślinie

1.4 First Compilation date

2009-03

1.5 Update date

2020-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Address:  Polska  52/54    Warszawa    00-922  Wawelska 
Email:kancelaria@gdos.gov.pl

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2009-10
Date site confirmed as SCI:2011-03
Date site designated as SAC: No information provided
National legal reference of SAC designation: No information provided

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:16.977600
Latitude:52.672800

2.2 Area [ha]

703.4900

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
PL41Wielkopolskie

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
6510  info      7.04  0.00 
9110  info      7.04  0.00 
9130  info      211.05  0.00 
9170  info      119.6  0.00 
9190  info      21.11  0.00 
91E0  info      7.04  0.00 
91F0  info      7.04  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
A1188Bombina bombina         
M1337Castor fiber         
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N060.22
N123.55
N1674.26
N174.09
N1917.88

Total Habitat Cover

100

4.2 Quality and importance


No information provided

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MBo
MBi
MD01.01i
MD01.01o
ME01.03o
ME03.01o
ME03.01i
MG02o
MG05.01i
MXb
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MBo
MBi
MXb

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown100
sum100

4.5 Documentation (optional)

Anonymus. 2004 Plan ochrony rezerwatu "Buczyna" położonego na terenie Nadleśnictwa Łopuchówko, obrębu Kąty (województwo wielkopolskie) sporządzony na okres od 01 stycznia 2005 r. Do 31 grudnia 2024 r. Stacja Ekologii Roślin, Gaj Mały 61. Anonymus. 2007 Na terenie Nadleśnictwa Łopuchówko w 2007 roku wykonano inwentaryzację siedlisk przyrodniczych i gatunków roślin oraz zwierząt o znaczeniu europejskim. Bernat T., Dzięcioł A. 1993 Plan urządzenia gospodarstwa rezerwatowego rezerwatu "Buczyna" w Nadleśnictwie Łopuchówko, w obrębie Kąty, oddz. 124 a, b na czas 1.01.1991-31.12.2000 r. BULiGL, Poznań. Borowicki S. 1932 Zespoły florystyczne lasu bukowego w Kątach (Wielkopolska). Acta. Soc. Bot. Pol. 9 (Suppl.) 57-94Brzeg A., Wojterska M. 2001. Zespoły roślinne Wielkopolski, ich stan poznania i zagrożenie. W: M. Wojterska (red.). Szata roślinna Wielkopolski i Pojezierza Południowopomorskiego. Przew. Sesji Ter. 52. Zjazdu PTB, 24-28. 09.01. s. 4-110.Ferchmin J. 1980 Lasy wybranych rezerwatów Wielkopolski. PTPN, Prace Kom. Biol. 55 1-119Król S., Szczepanik-Janyszek M. 1994 Flora i roślinność rezerwatu leśnego "Buczyna" w Kątach. Rocz. AR Pozn. 264 29-48Pacyniak C. 1971 Występowanie i udział buka zwyczajnego (Fagus silvatica L.) w zespołach leśnych na krańcach zasięgu w Polsce. Rocz. WSR Pozn. 31 1-113Stolarski P. 1932 Rozmieszczenie buka w Wielkopolsce. Acta Soc. Bot. Pol. 9 (Suppl.) 35-36Szotkowski J. 1928 Najpiękniejsza buczyna Wielkopolski pod Boguniewem (pow. Obornicki). Ochrona Przyrody 7 7-137Urbański J. 1930 Najpiękniejsza buczyna Wielkopolski pod Boguniewem w pow. Obornickim. Wyd. Okręg. Kom. Ochr. Przyr. Na Wielkopolskę i Pomorze. 1 12-16Wodziczko A., Krawiec F., Urbański J. 1938 Pomniki i zabytki przyrody Wielkopolski Wydawnictwo Okręgowego Komitetu Ochrony Przyrody na Wielkopolskę i Pomorze 8 Żukowski W., Jackowiak B. 1995 List of endangered and threatened vascular plants in Western Pomerania and Wielkopolska (Great Polska). In: W. Żukowski, B. Jackowiak (eds.). Endangered and threatened vascular plants of Western Pomerania and Wielkopolska. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań 3 9-96

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
PL022.23
PL0464.62

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
PL02Buczyna+2.23
PL04Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka*64.62

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu
Address:
Email:sekretariat.poznan@rdos.gov.pl

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH300056
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
X
Yes
No

SITE DISPLAY