Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

PLH320018

1.3 Site name

Ujście Odry i Zalew Szczeciński

1.4 First Compilation date

2001-05

1.5 Update date

2020-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Address:  Polska  52/54    Warszawa    00-922  Wawelska 
Email:kancelaria@gdos.gov.pl

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2004-04
Date site confirmed as SCI:2008-02
Date site designated as SAC: No information provided
National legal reference of SAC designation: No information provided

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:14.454300
Latitude:53.768100

2.2 Area [ha]

52611.9900

2.3 Marine area [%]

81.9300

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
PL42Zachodniopomorskie

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
1130  info      49.34  0.00 
1150  info      42075.2  0.00 
1230  info      4.1  0.00 
1310  info      0.26  0.00 
1330  info      21.22  0.00 
1340  info      23.64  0.00 
2180  info      44.92  0.00 
2330  info      6.15  0.00 
3150  info      19.21  0.00 
3270  info      263.06  0.00 
6410  info      2.07  0.00 
6430  info      8.9  0.00 
6510  info      526.12  0.00 
7140  info      10.52  0.00 
7230  info      5.26  0.00 
9160  info      5.91  0.00 
9190  info      44.7  0.00 
91D0  info      105.22  0.00 
91E0  info      34.8  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
F1103Alosa fallax         
F1103Alosa fallax         
F1130Aspius aspius         
M1308Barbastella barbastellus               
A1188Bombina bombina               
M1337Castor fiber               
F1099Lampetra fluviatilis         
M1355Lutra lutra               
M1324Myotis myotis               
F2522Pelecus cultratus         
F1095Petromyzon marinus         
F1106Salmo salar               
A1166Triturus cristatus               
I1032Unio crassus               
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0181.93
N020.20
N040.02
N060.18
N070.74
N1010.38
N124.09
N161.30
N170.50
N190.60
N210.03
N230.04

Total Habitat Cover

100.01

4.2 Quality and importance


No information provided

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HD03.02i
ME02.02o
ME03.01i
HF03.02.03i
MG01i
LG01.01i
MH04i
MJ02.11o
HJ02.11i
LK01.02i
MXb
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LG01.01i
MXb

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown100
sum100

4.5 Documentation (optional)

Anonymus. 1961. Zarośla woskownicy europejskiej Myricaria gale w basenie torfowym nad Zalewem Szczecińskim. Przyr. Pol. Zach. Anonymus. 1974. Wartości Przyrodnicze Ziemi Szczecińskiej. Zarząd Okr. LOP, Szczecin. Anonymus. 1980. Zalew Szczeciński. IMGW, WKŁ, Warszawa. Anonymus. 1998. Rozporz. Nr 2/98 Wojewody Szczecińskiego w sprawie uznania za użytek ekologiczny obszaru położonego w gminie Wolin. Dz. Urz. Wojew. Szczecin. Antoszek O. 2002. Informacja ustna (personal information) - ichtiofauna. Szczecin. Dyduch-Falniowska A., Kaźmierczakowa R., Makomaska-Juchiewicz M., Perzanowska-Sucharska J., Zając K. 1999. Ostoje przyrody w Polsce. Inst. Ochr. Przyr. PAN, Kraków. Dylawerska J.K. 2002. Plan ochrony rezerwatu częściowego Łuniewo. UBLiTZ Acer, Szczecin. Msc. Głowaciński Z. (red.). 1992. Polska czerwona księga zwierząt. PWRiL, Warszawa. 1-352.Gołębiecki K., Jakuczun B., Winter M., Zyska P. 1998. Waloryzacja przyrodnicza miasta Świnoujście. PUE Ekoserwis, Msc. Jakuczun B. 1997. Waloryzacja przyrodnicza gminy Wolin. Międzyzdroje. Msc. Jankowski A. 1960. Plan właściwej sieci rezerwatów torfowiskowych na Pomorzu Szczecińskim. Przyr. Pol. Zach. 11-14: 79-92.Jasnowska J. 1968. Wpływ zaburzeń warunków wodnych na roślinność torfowiskową w lasach czarnocińskich. Rozprawy. WSR, Szczecin. 7: 1-68.Jasnowski M. 1962a. Budowa i roślinność torfowisk Pomorza Szczecińskiego. Szcz. Tow. Nauk., Wydz. Nauk Przyr.-Rol. 10(1): 3-340.Jasnowski M. i in. 1975. Inwentaryzacja ekologiczna strefy brzegowej Zalewu Wielkiego na odcinku Trzebież - Nowe Warpno. WSR, Szczecin. Msc. Jasnowski M. i in. 1977. Inwentaryzacja ekologiczna strefy brzegowej Zalewu Wielkiego na odcinku Stepnica - Wolin. WSR, Szczecin. Msc. Jasnowski M., Jasnowska J., Markowski S. 1968. Ginące torfowiska wysokie i przejściowe w pasie nadbałtyckim. Ochr. Przyr. 33: 69-124.Olszanowski K. i in. 1996. Plan ochrony i zagospodarowania terenu półwyspu Rów. Szczecin. Msc. Piotrowska H. 1966a. Rośliny naczyniowe wysp Wolina i południowo-wschodniego Uznamu. PTPN, Prace Kom. Biol. 30,4: 1-283.Piotrowska H. 1979. Specific aspects of the cliff-flora of Wolin Island. Fragm. Flor. Geobot. 25(1): 17-31.Piotrowski S. 1998. Analiza jakościowo-ilościowa mięczaków słodkowodnych z obszaru Roztoki Odrzańskiej i Domiąży. Biuro Konserw. Przyr., Szczecin. Msc. Sikora S. 1984. Występowanie wydry Lutra lutra (L.) w Polsce. PTPN, Prace Kom. Nauk Rol. i Leśn. 57: 252-268.Wiraszka P. i in. 1997. Waloryzacja przyrodnicza gminy Wolin, operat generalny. Szczecin. Msc. Wiraszka P. i in. 1998. Waloryzacja przyrodnicza gminy Świnoujście. Operat generalny. Szczecin. Msc. Zarzycki K., Wojewoda W., Heinrich Z. 1992. Lista roślin zagrożonych w Polsce. Wyd. 2. Inst. Bot. PAN, Kraków.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
PL010.00
PL020.83

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
PL02Białodrzew Kopicki+0.02
PL01Woliński Park Narodowy*0.00
PL02Czarnocin+0.81

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Urząd Morski w Szczecinie/Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH320018
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
X
Yes
No

SITE DISPLAY