Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

ROSCI0011

1.3 Site name

Braniștea Catârilor

1.4 First Compilation date

2006-12

1.5 Update date

2020-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Address:               
Email:john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2007-12
Date site confirmed as SCI:2009-02
Date site designated as SAC: No information provided
National legal reference of SAC designation: No information provided

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:0.000000
Latitude:0.000000

2.2 Area [ha]

0.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
RO41Sud-Vest Oltenia

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
40C0  info      7.5  0.00 
91I0  info      156.5  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
I1088Cerambyx cerdo    10  15 
I1083Lucanus cervus    50  80 
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N121.63
N1698.37

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Pădurea Braniștea Catârilor este așezată în partea de sud-vest a Câmpiei Romanațiului, în Câmpul Leu - Rotunda, aproape de limita inferioară a silvostepei, pe teritoriul comunei Obârșia. Terenul pe care se află așezată pădurea este situat la altitudine medie de 63 m. Se prezintă sub forma unui câmp slab fragmentat, acoperit de cernoziom cambic tipic și psamosol molic. Vegetația lemnoasă este dominată de stejarul brumăriu (Quercus pedunculiflora) cu vârsta cuprinsă între 150 - 190 ani. Aproximativ 5% din suprafața sitului îl reprezintă categoria „Alte terenuri" unde sunt incluse suprafețele aferente cantoanelor silvice, pepinierelor, terenuri în curs de împădurire și terenurilor lipsite de vegetație forestieră folosite pentru hrana vânatului (ochiuri de pajiști). Habitatul prioritar este bine reprezentat și conservat în special în zona centrala a sitului, speciile arborescente edificatoare fiind stejarul brumariu (majoritar) și cel pufos (acoperirea realizată de coronamentul lor fiind între 50% și 80%). Habitatul este mărginit de păduri tinere (în zona limitrofă a sitului în vecinătatea terenurilor agricole), în majoritate plantații de salcâm.;

4.2 Quality and importance

Se remarcă structura naturală foarte bine conservată reprezentată prin diversitatea de vârste și dimensiuni, vigoarea de creștere a speciilor arborescente edificatoare (exemplare de stejar brumăriu de până la 90 cm, în mod excepțional 200 cm și înălțimi de 25 - 28 m) și alternanța porțiunilor cu subarboret bine dezvoltat cu cele inierbate. Pădurea reprezintă un relict al pădurilor vechi xerofite formate la sfârșitul subborealului, favorizate de încălzirea ușoară a climei. Roasă de timp, ea și-a pierdut din caracterul de pădure deasă, în prezent fiind o pădure poieniță. Trebuie menționată prezența stejarului pufos diseminat sau grupat și existența unor exemplare de dimensiuni deosebite (în special Q. virgiliana). Pădurea poate fi considerată unică în partea sudică a țării nu numai prin suprafața mare ocupată ci și prin fondul genetic valoros. S-au identificat exemplare hibridogene între stejarul brumariu și stejari pufosi (Q. pubescens, Q. virgiliana). Prin amenajamentul silvic arboretelor din habitatul prioritar li s-a atribuit funcția speciala de protectie fiind supuse regimului de conservare deosebită.;

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MI01Ni
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HBNi

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

-la baza întocmirii documentației au stat observațiile făcute în teren precum de catre APM Sf. Gheorghe precum si bibliografia existentă -Emil Pop-Mlaștinele de turbă din RPR Documentatie specifica: Documentatie habitate: {Cercetari în teren cu specialisti olandezi(7140)}; Documentatie specii :  Documentatie de compilare: Structura de baza SQL server: Sorin Andrei - ROSA, Grigoras Ion -INCDD.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
B100.00
RO9853.39

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

• Ordinul ministrului mediului și dezvoltării durabile nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanță comunitară, ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România • Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate • Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 5/22.06.1995

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Asociația Carpaterra,Ocolul Silvic Privat Baraolt,Asociația Speo-Turistică și de Protecția Naturii Lumea Pierdută
Address:
Email:ocolbaraolt@yahoo.com

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Planul de management al siturilor Natura 2000 ROSPA0027 Dealurile Homoroadelor și ROSCI0036 Cheile Vârghișului
Link:

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY