Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

ROSCI0012

1.3 Site name

Brațul Măcin

1.4 First Compilation date

2006-12

1.5 Update date

2019-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Address:               
Email:john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2007-12
Date site confirmed as SCI:2008-12
Date site designated as SAC: No data
National legal reference of SAC designation: No data

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:28.118842
Latitude:44.867642

2.2 Area [ha]

10433.2000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
RO22Sud-Est
RO22Sud-Est
RO22Sud-Est

2.6 Biogeographical Region(s)

Steppic (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3130  info      0.00 
3140  info      0.00 
3270  info      0.00 
62C0  info      0.00 
6430  info      0.00 
6440  info      0.00 
6510  info      0.00 
92A0  info      0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
F4127Alosa tanaica           
F1130Aspius aspius           
A1188Bombina bombina           
F6963Cobitis taenia Complex          DD 
R1220Emys orbicularis           
F1157Gymnocephalus schraetzer           
M1355Lutra lutra           
P1428Marsilea quadrifolia           
F1145Misgurnus fossilis           
M2633Mustela eversmanii            M  
F2522Pelecus cultratus           
F5339Rhodeus amarus          DD 
F6143Romanogobio kesslerii          DD 
F5347Sabanejewia bulgarica          DD 
M1335Spermophilus citellus           
R1219Testudo graeca           
A1993Triturus dobrogicus           
F1160Zingel streber           
F1159Zingel zingel           
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Echinops ritro ssp. ruthenicus                   
6928Hirudo verbana    10000  10000             
Ornithogalum amphibolum                   
Thymus zygioides                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0626.19
N072.69
N127.57
N145.74
N150.54
N1656.65
N230.59

Total Habitat Cover

99.97

Other Site Characteristics

suprafaa sitului este de 10303ha intreg situl se incadreaza în bioregiunea stepica Clase de habitat ape dulci continentale - 26,79%; mlatini (vegetaie de centura)- 6,4%, stepe - 3,8%; pajiti seminaturale umede, preerii mezofile – 4,6% paduri caducifoliate - 19,41% padurile de monocultura (plopi) - 40% Total = 100% ;

4.2 Quality and importance

Situl prezinta importana în primul rând pentru conservarea habitatului 92A0 Salix alba and Populus alba galleries, ce ocupa aproximativ 19,41% din sit, respectiv 4% din suprafaa habitatului la nivel naional. Habitatul este reprezentat pe suprafee mai mult sau mai puin reduse i prin arborete asupra carora nu s-au facut intervenii silvice, înca de la formare, suprafee ce pot fi considerate paduri vigine (în prezent sau poteniale). Nu au fost însa identificate pâna în prezent arborete seculare din acest habitat. Pe locul secund ca importana se situeaza habitatul prioritar 62C0* Ponto-Sarmatic steppes, ce ocupa o suprafaa de aproximativ 4% din suprafaa naionala a habitatului, reprezentat prin stepe cu graminee pe soluri balane (asociaia Agropyretum pectiniformae), întâlnite în ara predominant în Dobrogea, i stepe petrofile pe isturi paleozoice (asociaia Sedo hillebrandtii- Polytrichetum piliferi) încadrate în aliana endemica pentru Dobrogea Pimpinello-Thymion zygioidi (Sanda, Arcu, 1999). In sit a fost citata (Savulescu, 1976) specia de interes comunitar Marsilea quadrifolia, din zona lacului Iglia, care exista i în prezent (însa ca amenajare piscicola), fapt pentru care se poate presupune ca specia respectiva nu a disparut. Situl reprezinta partea nordica a coridorului de migraie a speciilor de plante din Peninsula Balcanica spre dobrogea de nord i Delta Dunarii. În plus acesta constituie i o importanta cale de migraie pentru pasari (fiind propus i ca SPA), precum i pentru anumite specii de peti, inclusiv sturioni. Includerea Cursului Dunarii în sit este eseniala pentru asigurarea continuitaii cît i pentru transportul de catre apele fluviului a organelor de reproducere (semine, lastari etc. ) ale diferitelor specii de plante, ce favorizeaza propagarea acestora spre nordul Dobrogei i Delta Dunarii. ;

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA04NI
MB01.01NI
MB02.04NI
LJ01NI
MF03.01NI
LF03.02.01NI
MF03.02.03NI
LC01.01.01NI
LE01.03NI
LD03.02NI
LG02.08NI
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.5 Documentation

R. Mo (Greenlight Services), M. Popa ( ICAS Braov), P. Nechifor-Morar (Garda Naionala de Mediu), R. Jurj (Fundaia Carpai), A.V. Indreica (Facultatea de Silvicultura i Exploatari Forestiere – Braov) - Raport de cercetare privind desemnarea de situri Natura 2000 pentru constituirea unei reele ecologice funcionale între Munii Apuseni i Carpaii Meridionali, 2010; Ramon Jurj (Fundaia Carpai) - Comunicari personale, 2010; Radu Mo (Greenlight Services), Petru Nechifor-Morar (Garda Naionala de Mediu) - Evaluari în teren, 2010; ICAS Braov, Distribuia speciilor de interes cinegetic pe fonduri de vânatoare, 2009; ICAS Braov - Studiul privind estimarea populaiilor de carnivore mari i pisica salbatica din România, 2006 – 2010; Bibliografie reele ecologice pentru carnivorele mari: V. Salvatori (2004). Mapping conservation areas for large carnivores in the Carpathian Mountains; Maanen, E. van, G. Predoiu, R. Klaver, M. Soule, M. Popa, O. Ionescu, R. Jurj, S. Negus, G. Ionescu, W. Altenburg (2006). Safeguarding the Romanian Carpathian Ecological Network. A vision for large carnivores and biodiversity in Eastern Europe. A&W ecological consultants, Veenwouden, The Nederlands. Icas Wildlife Unit, Braov, Romania; J. Linnell, V. Salvatori & L. Boitani (2008). Guidelines for population level management plans for large carnivores in Europe. A Large Carnivore Initiative for Europe report prepared for the European Commission (contract 070501/2005/424162/MAR/B2); A. Ardeleanu, I. Mirea (2009). Modelarea GIS a unei reele ecologice, instrument pentru dezvoltarea durabila: ghid practic. Editura Silvica; Pop I. (coord.), 1978, Flora i vegetaia Munilor Zarand, Cluj-Napoca: Contrib. Bot.: 5-215 Trasare limite GIS: Marius Popa - ICAS Braov Documentatie specii : {Rezultatele proiectului POS Mediu: „Elaborarea seturilor de masuri de management, la nivel naional, pentru speciile Castor fiber, Lutra lutra i Mustela lutreola”, cod proiect SMIS-CSNR 36515, Contract de finantare nr.128261/01.03.2012(1355)}; {Date teren E. Nitu in cadrul contractului CEEX-NATFORMAN/2008(1083)};{Contract CEEX-Natforman, 2008, Leg. Nitu E.(4014)}; {Ghira, I., et al., 2002, Nymphaea 29: 145-201.(1166)};{Ghira, I., et al., 2002, Nymphaea 29: 145-201.(1193)}; Documentatie de compilare: Structura de baza SQL server: Sorin Andrei - ROSA, Grigoras Ion -INCDD.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
RO050.03

5.3 Site designation (optional)

Ord. MMDD nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturala protejata a siturilor de inportanta comunitara, ca parte integranta a retelei ecologice europene Natura 2000 in Romania prin care au fost declarate toate siturile de importanta comunitara din tara.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:ROSCI0012
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY