Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

ROSCI0060

1.3 Site name

Dealurile Agighiolului

1.4 First Compilation date

2006-12

1.5 Update date

2020-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Address:               
Email:john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2007-12
Date site confirmed as SCI:2008-12
Date site designated as SAC: No information provided
National legal reference of SAC designation: No information provided

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:0.000000
Latitude:0.000000

2.2 Area [ha]

0.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
RO22Sud-Est

2.6 Biogeographical Region(s)

Steppic (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
40C0  info      29  0.00 
62C0  info      633  0.00 
91AA  info      290  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
P2236Campanula romanica           
R5194Elaphe sauromates          DD 
M2609Mesocricetus newtoni           
M1335Spermophilus citellus    15  40 
R1219Testudo graeca    450  450 
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Thymus zygioides                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0944.00
N1218.05
N145.65
N151.75
N1621.14
N219.33

Total Habitat Cover

99.92

Other Site Characteristics

situl are o suprafață de 1476ha, fiind încadrat în totalitate în bioregiunea stepică Clase de habitat Tufărișuri - 0,67% Stepe - 60,97% Păduri caducifoliate – 33,87% Plantații de arbori – 5,5% Total = 100% În cadrul sitului este inclusă o rezervație naturală legiferată la nivel național (Legea 5/2000), respectiv Locul Fosilifer Agighiol;

4.2 Quality and importance

Este de remarcat faptul că toate cele 3 habitate din sit sunt prioritare. În cadrul habitatului celui mai important din sit, respectiv 62C0* Ponto-Sarmatic steppes, ce ocupă aproximativ 0,9% din suprafața națională a habitatului, o valoare remarcabilă prezintă asociația Agropyro brandzae – Thymetum zygioidi, endemică pentru Dobrogea (Sanda, Arcuș, 1999), ce ocupă suprafețe apreciabile, de ordinul sutelor de hectare. În cadrul acestei asociații este de subliniat prezența unor populații importante ale speciei Euphorbia myrsinites, inclusă în lista roșie națională (Oltean et al. 1994), foarte rară în Dobrogea, singura regiune din țară în care este întâlnit acest taxon. Locul secund ca importanță îl deține habitatul 91AA* Vegetație forestieră ponto-sarmatică cu stejar pufos, reprezentat prin asociația Paeonio peregrinae – Carpinetum orientalis răspândită în țară predominant în Dobrogea. În sit mai sunt întâlnite și alte specii din lista roșie națională (Oltean et al., 1994), respectiv:Agropyron brandzae, Koeleria lobata, Thymus zygioides etc, din care primul taxon este menționat și în lista roșie europeană. ;

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LA04i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal12.13
State/Province0
Local/Municipal69.77
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private18.1
Unknown0
sum100

4.5 Documentation (optional)

Documentatie specifica: Documentatie habitate: {Amenajamentele silvice, Harta Forestiera a Romaniei - 2008(9180)};{investigatii in teren.(9180)};{Amenajamentele silvice, Harta Forestiera a Romaniei - 2008(91V0)};{investigatii in teren.(91V0)}; {WWF, 2008, Documentatia pentru propunerea spre aprobare a ariei protejate \\\"Padurile seculare de la Strambu baiut - Grosii Tiblesului\\\"
 investigatii in teren in 2009(6430)};{Cercetari in teren 2007-2009(6520)};{WWF, 2008, Documentatia pentru propunerea spre aprobare a ariei protejate \\\"Padurile seculare de la Strambu baiut - Grosii Tiblesului\\\"
 ICAS, 2007, Amenajamentul OS Strambu Baiut.
 investigatii in teren in anul 2009.(7110)};{WWF, 2008, Documentatia pentru propunerea spre aprobare a ariei protejate \\\"Padurile seculare de la Strambu baiut - Grosii Tiblesului\\\"
 investigatii in teren in anul 2009.(91D0)};{Amenajamentul OS Strambu-Baiut, ICAS, 2007. Cercetari in teren 2007-2009.(91V0)};{Amenajamentul silvic al OS Strambu-Baiut, ICAS, 2007. Cercetari teren, 2007-2009(9410)}; Documentatie specii : {Date teren E. Nitu (2009)(1087)};{Date teren E. Nitu (2009)(4012)};{Date teren E. Nitu (2009)(4014)};{Date teren E. Nitu (2009)(4015)}; {Ghira, I., Venczel, M., Covaciu-Marcov, S., Mara G., Ghile P., Hartel T., Torok Zs., Farkas L., Racz T., Farkas Z., Brad T., 2002. Mapping of Transsylvanian Herpetofauna. Nymphaea – Folia naturae Bihariae, 29: 145-201, Oradea(1193)}; {Evaluarea carnivorelor mari efectuată de gestionarul fondului de vânătoare nr. 51 Strâmbu din 2015(1352)};{Evaluarea carnivorelor mari efectuată de gestionarul fondului de vânătoare nr. 51 Strâmbu din 2015(1354)};{Evaluarea carnivorelor mari efectuată de gestionarul fondului de vânătoare nr. 51 Strâmbu din 2015(1361)}; Documentatie de compilare: Structura de baza SQL server: Sorin Andrei - ROSA, Grigoras Ion -INCDD.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
B100.00
RO981.74

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

• Ordinul ministrului mediului și dezvoltării durabile nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanță comunitară ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România • Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a – zone protejate

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate
Address:
Email:ananp@ananp.gov.ro

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Planul de management pentru situl de importanta comunitara ROSCI0285 - Codrii Seculari de la Strâmbu - Băiuț
Link:

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY