Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

ROSCI0070

1.3 Site name

Drocea

1.4 First Compilation date

2006-12

1.5 Update date

2016-02

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Address:               
Email:john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2007-12
Date site confirmed as SCI:2009-02
Date site designated as SAC: No data
National legal reference of SAC designation: No data

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:22.165169
Latitude:46.184361

2.2 Area [ha]

26112.4000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
RO42Vest

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
9110  info      0.00 
9130  info      0.00 
9170  info      0.00 
9180  info      0.00 
91E0  info      0.00 
91L0  info      0.00 
91M0  info      0.00 
91Y0  info      0.00 
  • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
  • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
  • Cover: decimal values can be entered
  • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N141.09
N151.44
N1694.47
N230.42
N262.48

Total Habitat Cover

99.9

Other Site Characteristics

Teritoriul, un masiv forestier compact și nelocuit, de formă treflată, în suprafață de 25.641 ha, cuprins între 21059’și 22014’ longitudine estică și între 46005’ și 46014’ latitudine nordică, se situează în regiunea biogeografică continentală, în ecoregiunea Munții Apuseni, unde include interfluviul Mureș-Crișul Alb cu sectorul central-estic al Munților Zarand, cu un relief de culmi joase, netede, alcătuit dintr-un mozaic de roci (șisturi cristaline, granite, sienite, calcare, tufuri vulcanice), dezvoltat pe un ecart altitudinal de peste 600 m, între 193 m și 836 m alt. (Vf. Drocea). Pădurile acoperă 24.172 ha (peste 94 %). ;

4.2 Quality and importance

Sit prioritar pentru conservarea biodiversității continentale cu o valoare foarte înaltă a acesteia, centrat pe un nucleu de păduri virgine relictare nealterate constituite din arborete pure și amestecate de gorun (Quercus petraea ssp. polycarpa și Q. petraea ssp. dalechampii) și fag (Fagus sylvatica ssp. moesiaca). Deși domeniul acoperă abia 0,1 % din suprafața țării, totuși concentrează 3 din cele 10 etaje fitoclimatrice (etajul deluros de gorunete, făgete și goruneto-făgete; etajul deluros de cvercete și șleauri de deal; etajul deluros de cvercete cu stejar și cer, gârniță, gorun și amestecuri ale acestora); 29 din cele 212 tipuri de stațiune forestieră identificate; 50 din cele 306 tipuri naturale de pădure grupate în 14 din cele 50 formații forestiere 7 , respectiv 25 % din cele din cele 28 tipuri de habitate naturale forestiere protejate de legislația română și comunitară, din care unul, respectiv 17 %, din cele 6 prioritar protejate; focalizează parte din diversitatea floristică a Munților Zarand constituită din: 607 specii de fungi, 152 specii de licheni, 95 specii de briofite și 1.110 specii de plante vasculare (31% din inventarul plantelor vasculare ale României). Prin inventarul natural intrinsec reprezintă un centru de heterogenitate taxonomică și genetică de mare importanță practică, care: - concentrează asociații vegetale de mare valoare bioistorică ce reflectă interferența elementelor termofile sudice cu cele central-europene; - conservă păduri virgine și cvasivirgine de gorun pure și amestecate de gorun dalmațian și transilvănean și fag balcanic; - reprezintă o stațiune solitară în Europa de gorunete virgine cu arbori de dimensiuni și calitate impresionante; - adăpostește populații durabile de specii animale și vegetale a căror conservare necesită, conform legii, desemnarea ariilor speciale de conservare, ariilor de protecție specială avifaunistică și o protecție strictă;

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
ME03.01NI
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MBNI

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.5 Documentation

Rațiu Flavia, 1974, Mlaștinile eutrofe din Depresiunea Giurgeului. Floră, vegetație, istoricul vegetației. Rezumat teză de doctorat. Univ. \"Babeș-Bolyai\", Cluj-Napoca. Rațiu Flavia, 1974, Considerații generale asupra florei relictare a mlaștinilor eutrofe din Depresiunea Giurgeului, Ocr. nat., 18, 1: 23-27 + 3 foto + un tab. Oprea Ad. 2008. Studii proprii de teren. Documentatie specifica: Documentatie habitate: {Oprea Ad. 2010. Investigatii proprii.(6410)};{Oprea Ad. 2010. Investigatii proprii.(6440)}; Documentatie specii :   Documentatie de compilare: Structura de baza SQL server: Sorin Andrei - ROSA, Grigoras Ion -INCDD.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
RO982.04

5.3 Site designation (optional)

Desemnat pentru valorile naturale deosebite, de către ICAS București, I. Stoiculescu.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:ROSCI0070
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY