Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

ROSCI0076

1.3 Site name

Dealul Mare - Hârlău

1.4 First Compilation date

2006-12

1.5 Update date

2016-02

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Address:               
Email:john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2007-12
Date site confirmed as SCI:2009-02
Date site designated as SAC: No data
National legal reference of SAC designation: No data

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:26.748000
Latitude:47.503222

2.2 Area [ha]

25062.6000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
RO21Nord-Est
RO21Nord-Est
RO21Nord-Est

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
9130  info      0.00 
9170  info      0.00 
91E0  info      0.00 
91F0  info      0.00 
91Y0  info      0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
I4027Arytrura musculus           
A1193Bombina variegata           
P1902Cypripedium calceolus           
R1220Emys orbicularis           
M1355Lutra lutra            G  
I1060Lycaena dispar             
M1335Spermophilus citellus           
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
2644Capreolus capreolus                   
Cardamine glanduligera                   
Cephalanthera damasonium                   
Cephalanthera longifolia                   
2645Cervus elaphus                   
Dactylorhiza maculata                   
Epipactis helleborine                   
1363Felis silvestris                   
Felis silvestris silvestris                   
1866Galanthus nivalis                   
Gentiana asclepiadea                   
Gentianella ciliata                   
1357Martes martes                   
Melampyrum bihariense                   
Mustela putorius putorius                   
Orchis purpurea                   
Platanthera bifolia                   
2607Sciurus vulgaris                   
Silene vulgaris                   
Symphytum cordatum                   
Taxus baccata                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N060.23
N120.37
N144.48
N150.61
N1691.73
N170.21
N262.29

Total Habitat Cover

99.92000000000001

Other Site Characteristics

Situl Dealul Mare-Hârlau ocupa Podiul Central Moldovenesc, bazinul mijlociu al râului Siret i o parte din bazinul râului Prut, cuprinzând toate formele de relief specifice podiului. Din punct de vedere al administraiei publice, situl este situat în judeele Iai (Sireel, Hârlau, Deleni, Lespezi), Botoani (Cristesti, Vorona, Tudora, Corni, Curtesti, Vladeni, Flamanzi, Frumusica, Copalau, Cosula)), Suceava (Dolhasca). Din punct de vedere al administraiei silvice, situl este situat parial în Direcia Silvica Iai în raza Ocolului Silvic Pacani (UP IV Sireel), Ocolul Silvic Hârlau (UP II Maxut, UP III Humosu, UP IV Deleni), Direcia Silvica Botoani în raza Ocolul Silvic Flamânzi (UP I Flamânzi, UP II Coula, UP III Bahlui), Ocolul Silvic Mihai Eminescu (UP I Tudora, UP II Vorona, UP III Corni), Direcia Silvica Suceava în raza Ocolului Silvic Dolhasca (UP V Dolhasca). Din punct de vedere geologic, situl se caracterizeaza prin existena la suprafaa de depozite sarmaiene cvasiorizontale, iar la adâncime de depozite neozoice, mezozoice i paleozoice. Toate acestea apar dispuse sub forma de fâii de diferite laimi având în compoziie strate de gresii, argile, nisipuri i pe alocuri calcare eolitice, care au o extindere mare i sunt caracterizate prin existena a doua nivele, unul format din eolite mai mari i cenuii, unul din gresie eolitica friabila, denumita unul de gresii de Criveti i unul de gresie eolitica de Harmaneti. Unitaile de relief frecvente sunt versanii, cu înclinare uoara pâna la repezi (predominani sunt versanii slab la moderat înclinai). Situl se caracterizeaza printr-o energie de relief cu variaii de altitudine de la cca. 80 la 600 m i o framântare a terenului, determinata de reeaua hidrografica densa. În lungul Siretului lunca are laimea sub 1 km, plana i inundabila. Pe suprafee înclinate (versani), se întâlnesc procese de eroziune, de transport i de alunecari, care genereaza un microrelief caracteristic. Aceste fenomene sunt frecvente pe terenurile cu înclinari mai pronunate i sunt condiionate de substratul litologic (nisipuri, argile). Sunt întâlnite i fenomene de alunecari, acestea capatând o amploare mai mare în anii cu precipitaii abundente i cu caracter de torenialitate. Principalii aflueni ai Siretului sunt Gârla Morii (dreneaza pari din UP I Tudora i UP II Vorona), Vorona cu afluenii sai: Teiu, Moscalu, Iezeru, Chicovata, Tudora, Fundoaia, Plea, Tisa, Râpa Dracului, Turbaica, etc. Principalul afluient ai Prutului este Jijia cu afluentii Miletinul i Bahlui. Apele care brazdeaza situl sunt aflueni atât ai Siretului cât i al Prutului, având direcia principala de scurgere de la NV spre SE, framântând teritoriul în culmi cu aceeai orientare. Expoziia generala este determinata de orientarea pâraielor i vailor. Majoritatea padurilor se gasesc amplasate între 200 – 600 maltitudine, beneficiind de condiii climatice favorabile pentru speciile principale din zona (fag, gorun, stejar, tei, frasin, carpen, etc). Din punct de vedere climatic teritoriul sitului se încadreaza în inutul podiului împadurit al Moldovei II.B.p.1 (climat de dealuri cu paduri de gorun i stejar, cu temperaturi ridicate i sarac în precipitaii), iar din punctul de vedere al raionarii climatice Koppen, face parte din provincia climatica D.f.b.x., caracterizata printr-o clima temperata cu precipitaii medii anuale suficiente pentru vegetaia forestiera, constituite dintr-un mare numar de specii. Temperaturile medii anuale variaza de la cca. 8ºC la 9ºC, în funcie de altitudine. Media precipitaiilor se situeaza în jurul a 550 – 700 mm. Repartiia precipitaiilor în cursul anului este de asemenea neuniforma, ceea mai mare cantitate înregistrându-se în lunile aprilie-septembrie, deci în sezonul de vegetaie. Vara ploile cad sub forma de averse, iar când sunt însoite de grindina, provoaca daune însemnate vegetaiei forestiere, prin distrugerea lujerilor i a frunzelor care sunt în plina cretere.;

4.2 Quality and importance

Situl Dealu Mare-Hârlau acopera o suprafaa compacta i întinsa de padure la grania judeelor Iai i Botoani. Se remarca procentul însemnat ocupat de paduri (peste 97%). Situl este important deoarece asigura acoperirea geografica în aceasta zona a arii pentru urmatoarele habitate prioritare forestiere: 9130 -Paduri de fag de tip Asperulo-Fagetum, 91Y0 -Paduri dacice de stejar i carpen, 9170 -Paduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum, 91F0 -Paduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, din lungul marilor râuri (Ulmenion minoris), 91E0* -Paduri  aluviale cu Alnus glutinosa i Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae). ;

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA04NI
MA04NO
HA10NI
MA10NO
MBNI
MB01.02NI
HB02.02NI
HB02.04NI
LB02.04NI
LB02.04NO
MB02.04NI
HB03NO
LF03.01NI
MF03.02.03NI
MF03.02.03NO
LD01.02NO
LG01NO
LG01.08NO
MG01.08NI
MK01.01NI
MK01.01NO
ML05NI
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MBNI
MBNO
HB02.02NO
MB02.02NO

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.5 Documentation

Micu D., 2008. Open Sea and Tidal Areas. In: Gafta D. and Mountford J.O. (eds.) Natura 2000 Habitat Interpretation Manual for Romania. EU publication no. EuropeAid/121260/D/SV/RO, 101pp. ISBN 978-973-751-697-8. (in Romanian) Micu D., Zaharia T., Todorova V., 2008. Natura 2000 habitat types from the Romanian Black Sea. In: Zaharia T., Micu D., Todorova V., Maximov V., Nia V. The development of an indicative ecologically coherent network of marine protected areas in Romania (6-21), Romart Design Publishing, Constanta, 32 pp. ISBN 978-973-88628-8-3. Documentatie specifica: Documentatie habitate: {Observatii in teren Dragos Micu, rapoarte INCDM
 (1110)};{Observatii in teren Dragos Micu, rapoarte INCDM(1140)};{Obs teren D.Micu, Rap.INCDM
 Micu D., 2007. Recent records of Pholas dactylus L. 1758 (Bivalvia: Myoida: Pholadidae) from the Romanian Black Sea, with considerations on its habitat and proposed IUCN regional status. Acta Zoologica Bulgarica,59(3):267-273(1170)};{Observatii în teren.
 (8330)}; {Observatii în teren.
 (8330)}; Documentatie specii : {Observatii in teren INCDM
 ACCOBAMS(1349)};{Obs. teren INCDM
 ACCOBAMS(1351)};{Observatii in teren si rapoarte INCDM(4125)};{Observatii in teren si rapoarte INCDM(4127)}; Documentatie de compilare: Structura de baza SQL server: Sorin Andrei - ROSA, Grigoras Ion -INCDD.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
RO981.93

5.3 Site designation (optional)

Rezerva?ia forestiera Fagetul Seculat Humosu a fost declarata prin Legea nr. 5/2000.Sta?iunea de tisa Tudora a fost semnalata înca din anul 1937 de V Tufescu. Actul de declarare la nivel local este HCJ nr.5/1995,iar ultimul act de declarare la nivel na?ional este Legea nr.5/2000

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:ROSCI0076
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY