Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

ROSCI0093

1.3 Site name

Insulele Stepice Șura Mică - Slimnic

1.4 First Compilation date

2006-12

1.5 Update date

2020-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Address:               
Email:john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2007-12
Date site confirmed as SCI:2009-02
Date site designated as SAC: No information provided
National legal reference of SAC designation: No information provided

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:24.147222
Latitude:45.873403

2.2 Area [ha]

441.2000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
RO12Centru

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
40A0  info      0.00 
6210  info      0.00 
6240  info      0.00 
6410  info      0.00 
6430  info      0.00 
6440  info      0.00 
6510  info      0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
P4068Adenophora lilifolia           
P1617Angelica palustris           
A1193Bombina variegata           
P4091Crambe tataria           
R1220Emys orbicularis           
P4097Iris aphylla subsp. hungarica           
F1145Misgurnus fossilis    50  60 
P6948Pontechium maculatum subsp. maculatum    75  75   
I4043Pseudophilotes bavius          DD       
A1166Triturus cristatus          DD       
A4008Triturus vulgaris ampelensis           
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Adonis vernalis                   
Allium albidum                   
Anacamptis pyramidalis                   
Astragalus dasyanthus                   
Clematis integrifolia             
Dictamnus albus                   
Galium boreale                   
Gentiana pneumonanthe                   
Glaucium flavum                   
Iris pumila                   
Mercurialis ovata                   
Orchis coriophora ssp. coriophora                   
Plantago maxima             
Poa badensis                   
Prunus tenella                   
Silene chlorantha                   
Sisymbrium polymorphum                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N062.76
N078.39
N129.40
N1450.35
N1528.19
N160.13
N210.65
N230.13

Total Habitat Cover

100.00000000000001

Other Site Characteristics

Aspectul general al reliefului este cel al unui podiș vălurit, deluros, compartimentat în fâșii interfluviale pe directia de scurgere a văilor, care s-au adâncit în depozitele neogene și cuaternare. Prezența insulelor de stepă în această regiune se poate explica prin anumite particularități ale climei și reliefului. Astfel, temperatura medie anuală este înjur de +9° C (dar pe versanții însoriți ea este mult mai mare, apreciată la peste +10° C), iar precipitațiile medii anuale în jur de 650 mm. Factorul determinant al repartiției asociațiilor de plante îl constituie însă umiditatea solului, care este determinată la rândul ei de înclinația pantelor, condițiile de insolație și de mișcarea aerului. Astfel, sub acțiunea acestor agenți umiditatea cea mai mică este pe pantele de sud și sud-vest ale dealurilor, care prin înclinația lor sunt expuse toată ziua radiației solare, care vara cad perpendicular pe suprafața solului, încălzindu-le puternic, iar vânturile predominante bat tot din sud, mai ales primăvara, topind devreme zăpada și uscând pantele expuse. Din aceste considerente pantele de sud și sud-vest ale dealurilor supuse conservării în cadrul rețelei Natura 2000 prezintă cel mai mare interes biogeografic, fiind locul de staționare al speciilor xeroterme și xerofile. (Drăgulescu, C., Bude, M.C., 1999 – "Dinamica vegetației din rezervația „Dealul Zakel" (jud. Sibiu)", Acta oecologica, vol. VI, nr. 1-2).;

4.2 Quality and importance

Situl \"șura Mare - șura Mica - Dealul Sibiului\" este desemnat pentru protejarea a patru specii de plante vasculare din Anexa II a Directivei Habitate, și anume: 1. Adenophora lilifolia, 2. Angelica palustris, 3. Crambe tataria, 4. Iris aphylla ssp. hungarica. De asemenea, pajiștile din poligoanele sitului, găzduiesc habitate din Anexa II a Directivei Habitate, precum: - 40A0* Tufărișuri subcontinentale peri-panonice - 6210 Pajiști uscate seminaturale și faciesuri cu tufărișuri pe substrate calcaroase (Festuco Brometalia) - 6240* Pajiști stepice subpanonice - 6430 Comunități de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la câmpie până în etajele montan și alpin - 6410 Pajiști cu Molinia pe soluri calcaroase, turboase sau luto-argiloase (Molinion caeruleae) - 6440 Pajiști aluviale din Cnidion dubii - 6510 Pajiști de altitudine joasă (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis);

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA04No
MA04Ni
ML05Ni
ML05No
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA03Ni
LA03Ni
LA03No
HB01.02Ni
MB01.02No
MB02.03Ni

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

Documentatie specifica: Documentatie habitate: {Observatii în teren(9260)}; {Observatii în teren(9260)}; Documentatie de compilare: Structura de baza SQL server: Sorin Andrei - ROSA, Grigoras Ion -INCDD.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
B100.00
RO983.84

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

• Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 46/2016 privind instituirea regimului de arie naturală protejată și declararea siturilor de importanță comunitară caparte integrantă a rețelei Natura 2000 în România • Ordinul ministrului mediului și dezvoltării durabile nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanță comunitară, ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România • Hotărârea Consiliului Județean Sibiu nr. 12/28.09.1994 privind stabilirea zonelor naturale protejate șia monumentelor naturii de pe teritoriul județului Sibiu

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate (ANANP)
Address:
Email:ananp@ananp.gov.ro

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Planul de management al sitului Natura 2000 ROSCI0142 Pădurea Dălhăuți și al rezervației naturale Pădurea Dălhăuți, cod 2.187
Link: http://ananp.gov.ro/pm-sci-uri-ninja-tables-id22225/

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)

Obiectivele şi măsurile de conservare se regăsesc în planul de management aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 947/2016 privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0142 Pădurea Dălhăuţi şi al rezervaţiei naturale Pădurea Dălhăuţi, cod 2.187

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY