Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

ROSCI0102

1.3 Site name

Leaota

1.4 First Compilation date

2006-12

1.5 Update date

2020-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Address:               
Email:john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2007-12
Date site confirmed as SCI:2009-02
Date site designated as SAC: No information provided
National legal reference of SAC designation: No information provided

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:25.326600
Latitude:45.391100

2.2 Area [ha]

1378.4000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
RO12Centru
RO31Sud - Muntenia
RO31Sud - Muntenia

2.6 Biogeographical Region(s)

Alpine (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
4060  info      304.5  0.00 
6150  info      255.5  0.00 
8160  info      0.00 
9410  info      772.5  0.00       
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
A1193Bombina variegata                 
M1352Canis lupus           
M1361Lynx lynx          DD       
M1354Ursus arctos           
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Loiseleuria procumbens                   
Oreochloa disticha                   
Phyteuma confusum                   
Rhododendron myrtifolium                   
2351Salamandra salamandra                   
Soldanella pusilla                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0815.63
N0924.32
N150.12
N162.08
N1757.70
N260.11

Total Habitat Cover

99.96

Other Site Characteristics

Lande, tufărișuri, maquis și garigue, phrygana 40 Pajiști alpine și subalpine 60 Categoria de soluri: Oligotrofice si oligomezotrofice. Tipul de sol: Brun feriiluvial; Podzol; Humicosilicatic; Brun acid.;

4.2 Quality and importance

Comparativ cu alte masive muntoase, Muntele Leaota are o diversitate a habitatelor și ca urmare o diversitate floristica mai redusa, la acest lucru contribuind și pășunatul intensiv de-a lungul anilor. Pajistile din aceasta zona au o valoare pastorala scazută care determina o capacitate de pasunat redusa. Deși zona este pașunată intensiv, fenomenul de eroziune a solului este redus. Importanța Muntelui Leaota ca sit Natura 2000 este dată de prezența a trei tipuri de habitate de interes european: habitatului prioritar 6230* Species-rich Nardus grasslands, in siliceous substrates in mountain areas (and submontan areas, in Continental Europe). Habitatul prioritar, în stare bună de conservare este fragmentat, în numeroase porțiuni de dimensiuni variabile, alternând cu sectoare degradate. Pajiștile de acest tip ocupă o suprafață mare, din teritoriul sitului, dar numai pe aproximativ 25% din sit există nardete nedegradate care pot fi incluse în acest tip de habitat. Prin aplicarea unor măsuri de management adecvate, este posibilă refacerea sectoarelor degradate și creșterea suprafeșei habitatului prioritar. Habitatul 4060 Alpine and Boreal heaths, deține 35 % din suprafața sitului fiind elementul principal pentru care propunem desemnarea Muntelui Leaota ca sit Natura 2000. Acest habitat se găsește într-o stare bună de conservare, conținând marea majoritate a elemetelor floristice tipice. Din acest habitat au fost identificate următoarele (sub)tipuri de habitate conform clasificării românești: R3101 -Tufărișuri pitice sud-est carpatice de azalee (Loiseleuria procumbens), R3104 -Tufărișuri sud-est carpatice de smirdar (Rhododendron myrtifolium) cu afin (Vaccinium myrtillus), R3107 - Tufărișuri sud-est carpatice de coacăză (Bruckenthalia spiculifolia) și ienupăr pitic (Juniperus sibirica), R3108 - Tufărișuri sud-est carpatice de ienupăr pitic (Juniperus sibirica), R3111 - Tufărișuri sud-est carpatice de afin (Vaccinium myrtillus). Habitatul 6150 Siliceous alpine and boreal grassland este reprezentat prin R3603 Pajiști sud-est carpatice de părul porcului (Juncus trifidus) și Oreochloa disticha. Habiatatul ocupă cca. 10% din sit și este destul de fragmentat.;

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA04Ni
LB02.02No
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal29
State/Province0
Local/Municipal41
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private30
Unknown0
sum100

4.5 Documentation (optional)

Documentatie specii : {Elaborarea planului de management integrat pentru ROSPA0009 Beştepe-Mahmudia şi rezervaţia naturală Dealurile Beştepe cod SMIS CSNR 43299 – POS Mediu(A379)}; {Evaluari in teren 2000-2010.Baza de date INCDDD-Tulcea(A031)};{Evaluari in teren in perioada 2000-2010. Baza de date INCDDD-Tulcea.(A072)};{Observatii teren, 2003 - 2010. Baza de date INCDDD(A075)};{Evaluari in teren 2000-2010. Baza de date INCDDD-Tulcea(A081)};{Evaluari in teren 2000-2010. Baza de date INCDDD-Tulcea.(A087)}; {Observatii teren, 2003 - 2010. Baza de date INCDDD(A075)};  Documentatie de compilare: Structura de baza SQL server: Sorin Andrei - ROSA, Grigoras Ion -INCDD.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
RO050.47
RO982.12

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

• Ordinul ministrului mediului și dezvoltării durabile nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanță comunitară, ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate (ANANP)
Address:
Email:ananp@ananp.gov.ro

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Planul de Management al sitului de importanță comunitară ROSCI0233 Someșul Rece
Link: http://ananp.gov.ro/pm-sci-uri-ninja-tables-id22225/

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)

Obiectivele şi măsurile de conservare se regăsesc în planul de management aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 1509/2016 privind aprobarea Planului de management al sitului de importanţă comunitară ROSCI0233 Someşul Rece

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY