Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

ROSCI0108

1.3 Site name

Lunca Mureșului Inferior

1.4 First Compilation date

2006-12

1.5 Update date

2019-11

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Address:               
Email:john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2007-12
Date site confirmed as SCI:2009-02
Date site designated as SAC: No data
National legal reference of SAC designation: No data

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:20.988678
Latitude:46.135169

2.2 Area [ha]

17397.4000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
RO42Vest
RO42Vest

2.6 Biogeographical Region(s)

Pannonian (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3130  info      0.00 
3150  info      0.00 
3160  info      0.00 
3270  info      0.00 
40A0  info      0.00 
6430  info      2502.5  0.00 
6510  info      0.00 
91F0  info      0.00 
92A0  info      0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Acer tataricum                   
Adonis aestivalis                   
Adonis vernalis                   
Agrostemma githago                   
2432Anguis fragilis                   
Balea biplicata                   
2361Bufo bufo                   
1201Bufo viridis                   
2644Capreolus capreolus                   
Carassius gibelio    50  500           
Carex liparocarpos                   
Cerambyx cerdo cerdo                   
2645Cervus elaphus                   
Chenopodium rubrum                   
Clematis vitalba                   
1339Cricetus cricetus                   
Cyprinus carpio carpio    500  2000           
2646Dama dama                   
Elatine alsinastrum                   
Elatine triandra                   
Epipactis helleborine                   
Esox lucius    50  500           
Fritillaria orientalis                   
1866Galanthus nivalis                   
Helix lutescens                   
1026Helix pomatia                   
1203Hyla arborea                   
Hyoscyamus niger                   
1261Lacerta agilis                   
Leucanthemella serotina                   
Leucojum aestivum                   
1725Lindernia procumbens                   
Listera ovata                   
Lotus angustissimus                   
Lucanus cervus cervus                   
1341Muscardinus avellanarius                   
1314Myotis daubentonii                   
Najas minor                   
2469Natrix natrix                   
1292Natrix tessellata                   
Neottia nidus-avis                   
Nymphaea alba                   
Onosma arenaria                   
1197Pelobates fuscus                   
1317Pipistrellus nathusii                   
Platanthera bifolia                   
Platanthera chlorantha                   
1326Plecotus auritus                   
Ranatra linearis                   
Rorippa islandica                   
Rumex aquaticus                   
2059Salvinia natans                   
Scilla autumnalis                   
Sedum caespitosum                   
Stratiotes aloides                   
Sus scrofa                   
2165Trapa natans                   
Trifolium angulatum                   
Typha laxmannii                   
Utricularia vulgaris                   
Vaccaria hispanica                   
Vitis vinifera ssp. sylvestris                   
Waldsteinia geoides                   
Wolffia arrhiza                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N067.93
N071.28
N1235.71
N146.03
N155.96
N1639.67
N211.37
N230.63
N261.43

Total Habitat Cover

100.01000000000002

Other Site Characteristics

Situl este format din: cursul râului Mureș cu lunca aferentă, pădurea, culturi agricole, pasuni. Râului Mureș prezintă fenomene de meandrare, cu frecvente zone inundabile si insule acoperite cu padure. Pădurea este caducifoliată (stejarul si frasinul fiind principalele specii). Exista o presiune naturala exercitata de Acer negundo si Amrfa fruticosa care au un impact negativ asupra speciilor autohtone. Nucul negru ;i plopul euroamerican sunt speciile autohtone care in continuare se planteaza in zona, ocupand in anul 2006 cca. 6% din suprafata impadurita. Culturile agricole din vecinatatea sitului sin din ineriorul sitului sunt reprezentate de culturi de cereale păioase, porumb. Exista o suprafata insemnata e pasuni pe care exista suprapasunat cu oi. Activitatile mai importante sunt: extractia de nisip si balast, extractia de titei, agricultura, pasunatul, exploatarea forestiera, pescuitul sportiv, turismul de agrement. Situl contine cel mai mare numar de specii de peste de pe intreg curs (cca. 55 specii) de la somn pana la nisetru care apare accidental. De asemenea se remarca numarul foarte mare de specii de pasari cca. 200, zona continand cea mai mare populatie de Riparia ripria si Merops apiaster de pe intregul curs al Muresului.;

4.2 Quality and importance

Pentru instituirea regimului de arie protejată primi pași au fost realizați în anii 1970 când au fost făcute unele studii ale zonei Prundul Mare de către un grup de plin de entuziasm care cuprindea printre alții pe Ioan Moldovan, Andras Libus și Aurel Ardelean. Astfel în acei ani a fost declarată o suprafață de 91,2 hectare din Prundul Mare ca rezervație naturală, urmărind a se proteja populația de stârci cenuși care cuibăreau acolo. Apoi în anul 1988, 12.000 ha din această zonă a fost declarată ca Zonă de Importanță Avifaunistică. Inițiativa de protejare a fost continuată de reprezentanți de la Agenția de Protecția Mediului din Arad și Direcția Silvică Arad și a culminat în anul 2005 când prin hotărârea de guvern prin care a fost declarat Parcul Natural Lunca Mureșului și în anul 2006 când zona a fost desemnată pentru includerea în Lista Ramsar a Zonelor Umede de Importanță Internațională. Un puternic imbold l-a constituit finanțarea obținută de Regia Națională a Pădurilor – Romsilva, respectiv Direcția Silvică Arad de la comunitatea europeană prin programul PHARE de cooperare transfrontalieră. Prin derularea proiectului Protejarea și dezvoltarea luncii râului Mureș s-a putut realiza infrastructura ariei protejate din care face parte și acest punct de informare turistic. Din finanțarea proprie a Regiei Națională a Pădurilor - Romsilva sau a Uniunii Europene au fost achiziționate numeroase echipamente de cercetare și monitorizare (620.000 euro) și s-au desfășurat și se derulează numeroase activități de educație ecologică sau de promovare a ecoturismului. Din luna noiembrie 2005 aria protejată are și o administrație aflată în subordinea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva, alcătuită din 12 persoane și care funcționează cu un buget anual de cca. 100.000 euro.;

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
M810NI
MA04NI
MA08NI
MB02.03NI
MB02.04NI
MB03NI
MC01.01NI
LC02NI
MD02.01.01NI
ME01NI
HE03.01NI
ME03.01NO
LE06NI
LF03.02.03NI
LF03.02.09NI
LG01.03NI
LG04.01NI
LG05.04NI
MHNI
MI01NI
LJ01NI
LJ02.03.02NI
HJ02.12NI
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LD01.01NI
ME01.01NO
LG03NI
MJ02.04.01NI

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.5 Documentation

ICAS - Amenajamantul Ocolului Silvic Huși, edițiile 1990 și 2003 Documentatie specifica: Documentatie habitate: {ICAS - Amenajamentul Ocolului Silvic Husi, editiile 1990 si 2003(9130)};{ICAS - Amenajamentul Ocolului Silvic Husi, editiile 1990 si 2003(91Y0)}; {ICAS - Amenajamentul Ocolului Silvic Husi, 
 Biris, I.A., 2010, investigatii in teren(40C0)};{Biris, I.A., 2010, investigatii in teren.(62C0)}; Documentatie specii : {Date ICAS(1352)}; Documentatie de compilare: Structura de baza SQL server: Sorin Andrei - ROSA, Grigoras Ion -INCDD.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
RO05196.91
RO983.26

5.3 Site designation (optional)

La desemnarea sitului s-a avut în vedere importanța habitatelor pe lângă importanța avifaunistică.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Asociația Tinerii Ecologi Români din Iași
Address:
Email:florinprisa@yahoo.com

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Planul de management al sitului ROSPA0049 Iazurile de pe Valea Ibănesei-Bașeului-Podrigăi
Link:

No, but in preparation
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:ROSCI0108
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY