Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

ROSCI0110

1.3 Site name

Măgurile Băiței

1.4 First Compilation date

2006-12

1.5 Update date

2020-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Address:               
Email:john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2007-12
Date site confirmed as SCI:2009-02
Date site designated as SAC: No information provided
National legal reference of SAC designation: No information provided

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:0.000000
Latitude:0.000000

2.2 Area [ha]

0.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
RO42Vest

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
6520  info      0.00       
8210  info      0.00 
9180  info      0.00 
91Y0  info      0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
A1193Bombina variegata           
I1065Euphydryas aurinia           
P4097Iris aphylla subsp. hungarica           
I1060Lycaena dispar           
M1316Myotis capaccinii          DD       
M1303Rhinolophus hipposideros                 
A4008Triturus vulgaris ampelensis           
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Agrimonia eupatoria ssp. eupatoria                   
2432Anguis fragilis                   
Asplenium adulterinum ssp. adulterinum                   
Asplenium ceterach                   
Asplenium trichomanes                   
2361Bufo bufo                   
2644Capreolus capreolus                   
Centaurea atropurpurea                   
1283Coronella austriaca                   
Crocus banaticus                   
Felis silvestris silvestris                   
Gentiana cruciata                   
1026Helix pomatia                   
1203Hyla arborea                   
1261Lacerta agilis                   
1263Lacerta viridis                   
Maculinea alcon                   
1058Maculinea arion                   
2631Meles meles                   
2634Mustela nivalis                   
1358Mustela putorius                   
Myotis blythii omari                   
2469Natrix natrix                   
1309Pipistrellus pipistrellus                   
1256Podarcis muralis                   
1209Rana dalmatina                   
2351Salamandra salamandra                   
Sedum hispanicum                   
Seseli elatum ssp. austriacum                   
Silene nutans ssp. dubia                   
1295Vipera ammodytes                   
Vulpes vulpes                   
1053Zerynthia polyxena                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N1421.60
N151.28
N1663.74
N2313.39

Total Habitat Cover

100.00999999999999

Other Site Characteristics

Calcarele de vârstă oxfordian-tihtonice sunt în strânsă legătură cu rocile magmatice din jur, dovadă fiind geodele cu frecvență mare. Adâncimea mare a fragmentării a fost favorizată de accidentele tectonice care au permis formarea văilor în chei. Relieful natural este completat de doline în platou carstic suspendat, peșteri, conuri de grohotiș, relief ruiniform. Existența carstului de tip Klippă calcaroasă a impus o dezvoltare predominantă a peșterilor de versant. Expoziția diferită a versanților și extinderea trenelor de grohotiș, suprafețele împădurite sau lipsa vegetației determină alternanța regiunilor cu insolație mare (stâncării, trene de grohotiș) cu cele cu umiditate excesivă (apariții de izvoare permanente, de zone umede). Caracteristicile peisagistice și biogeografice ale ariei naturale protejate sunt impuse de substratul geologic. Abundența de specii și specificul acestora arată rolul determinant al biotopului-albedolu mare determinat de calcare și temperatura medie anuală de aproape 10 grd.C. Golurile carstice păstrează dovezi paleontologice și arheologice datând din paleolitic până în perioada feudală. Atât cavitățile naturale cât și unele cavități antropice constituie habitatul faunei cavernicole specifice și temporar, al faunei nespecifice. A fost identificată specia Rhinolophus hipposideras, în urma unor observații și înregistrări expediționale. (Informații furnizate de către custodele rezervației naturale);

4.2 Quality and importance

Caracteristicile peisagistice și biogeografice ale ariei naturale protejate sunt impuse de substratul geologic. Golurile carstice păstrează dovezi paleontologice și arheologice datând din paleolitic până în perioada feudală. Atât cavitățile naturale cât și unele cavități antropice constituie habitatul faunei cavernicole specifice și temporar, al faunei nespecifice. A fost identificată specia Rinolophus hiposideras, în urma unor observații expediționale.;

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LA03Ni
LA04Ni
LB03No
HC01.01.01Ni
HC01.01.01No
MC01.04No
LE02.01No
LE03.01Ni
LE03.01No
LE03.03Ni
LF03.01Ni
LF03.02Ni
LF03.02.03No
LF04Ni
LH04No
LH05No
LH06.01No
LK01.01Ni
LL05Ni
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MBNo
MB02.02No
LD01.01Ni
LG01Ni
LG01.04Ni

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

SOR-Buletin AIA iunie 2002 nr.12,Grigore Antipa- Regiunea inundabila a Dunarii. Documentatie specii : {baza de date incddd(A179)}; {Baza de date SOR 2010(A020)};{Baza de date SOR 2010(A511)}; Documentatie de compilare: Structura de baza SQL server: Sorin Andrei - ROSA, Grigoras Ion -INCDD.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
RO98166.44

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

Situl cuprinde aria naturală protejată de importanță națională declarată conform legii 5/2000.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:RNP-ROMSILVA-Direcția Silvică Constanța
Address:
Email:office@constanta.rosilva.ro

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Planul de management al siturilor Natura 2000 ROSCI0149 Pădurea Esechioi-Lacul Bugeac și ROSPA0053 Lacul Bugeac și ale ariilor naturale protejate de interes național 2.365 Pădurea Esechioi și IV.28 Lacul Bugeac
Link:

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY