Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

ROSCI0129

1.3 Site name

Nordul Gorjului de Vest

1.4 First Compilation date

2006-12

1.5 Update date

2019-11

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Address:               
Email:john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2007-12
Date site confirmed as SCI:2009-02
Date site designated as SAC: No data
National legal reference of SAC designation: No data

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:23.043469
Latitude:45.168755

2.2 Area [ha]

86980.5000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
RO41Sud-Vest Oltenia
RO42Vest

2.6 Biogeographical Region(s)

Alpine (78.12 %) Continental (21.88 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3220  info      209.5  0.00 
3230  info      145.5  0.00 
3240  info      170.5  0.00 
4060  info      227.5  0.00 
4070  info      57.5  0.00 
6170  info      1323.5  0.00 
6210  info      389.5  0.00 
6430  info      1181.5  0.00 
6520  info      1058  0.00 
7220  info      16.05  0.00 
8120  info      456  0.00 
8210  info      760.5  0.00 
9110  info      3010.5  0.00 
9130  info      257.5  0.00 
9150  info      402.25  0.00 
9170  info      152.5  0.00 
9180  info      125.5  0.00 
91E0  info      110  0.00 
91L0  info      153.25  0.00 
91M0  info      532.5  0.00 
91V0  info      577.75  0.00 
91Y0  info      522.75  0.00 
9260  info      359.75  0.00 
9410  info      441.25  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
P4066Asplenium adulterinum           
F5261Barbus balcanicus          DD 
A1188Bombina bombina           
A1193Bombina variegata           
P4070Campanula serrata           
M1352Canis lupus           
I1088Cerambyx cerdo           
I4046Cordulegaster heros             
F6965Cottus gobio all others          DD 
R1220Emys orbicularis           
I6199Euplagia quadripunctaria          DD 
P4097Iris aphylla ssp. hungarica           
I4036Leptidea morsei           
I1083Lucanus cervus           
M1355Lutra lutra           
I1060Lycaena dispar           
M1361Lynx lynx           
M1310Miniopterus schreibersii           
M1307Myotis blythii           
M1316Myotis capaccinii           
M1321Myotis emarginatus           
M1324Myotis myotis           
I1037Ophiogomphus cecilia           
I6966Osmoderma eremita Complex          DD 
P4122Poa granitica ssp. disparilis    10  400  M  
P2093Pulsatilla grandis           
M1305Rhinolophus euryale           
M1304Rhinolophus ferrumequinum           
M1304Rhinolophus ferrumequinum           
M1303Rhinolophus hipposideros           
M1303Rhinolophus hipposideros           
F6145Romanogobio uranoscopus          DD 
I1087Rosalia alpina           
F5197Sabanejewia balcanica          DD 
P4116Tozzia carpathica           
M1354Ursus arctos           
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N120.85
N040.12
N080.67
N094.28
N149.19
N154.14
N1648.16
N172.46
N1924.13
N232.46
N211.50
N261.92

Total Habitat Cover

99.88

Other Site Characteristics

Nordul Gorjului de Vest este constituit dintr-o fasie subcarpatica cu doua aliniamente de dealuri alternand cu depresiuni si dintr-o rama montana a carei morfologie este mult mai impunatoare si complexa. Desi sunt unitati naturale distincte ele se completeaza intr-o armonie perfecta la care contribuie toate componentele naturale precum si asezarile omenisti cu specificul lor economic si etnografic. ICAS - Stoiculescu C (cu unele adaptari): Teritoriul, lipsit de localitai - cu excepia celor dispuse de-a lungul limitei sudice, amplasat într-un vast amfiteatru natural aproape nealterat, se situeaza în regiunea biogeografica alpina, în ecoregiunea Carpailor Meridionali, pe versantul sudic al sectorului de vest al acestora, între grania cu Parcul National Defileul Jiului la rasarit i Culmea Cernei, la apus i între cumpana apelor, la Nord i drumul submontan Apa Neagra - Bumbeti - Racovia, la Sud. Principalele categorii funciare sunt reprezentate de paduri, cu zone întinse virgine i cvasivirgine, pajiti, stâncarii, abrupturi, chei i poieni. Poziia în SV arcului carpatic, cu influene climatice submediteraneene, larga extensiune a calcarelor, expoziia preponderent sudica, corelate cu marea amplitudine altitudinala i fragmentarea accentuata a reliefului, au determinat un specific aparte al covorului vegetal i al lumii animale, aici înregistrându-se o interferena complexa între elementele sudice cu caracter relativ xeroterm (care urca la unele dintre cele mai mari altitudini din ara, de ex. liliacul la 1400 m, scumpia la 1250 m) i elementele arcto-alpine, care coboara destul de mult pe înalimile afectate de efectul de culme. Prin valorile altitudinale extreme i prin ecartul altitudinal amintit, domeniul deine recordul absolut în raport cu toate celelalte arii naturale protejate existente i poteniale din ara i probabil i din Europa, cel puin în banda latitudinala mediana.;

4.2 Quality and importance

Situl se întinde pe suprafaa mare, cuprinzând mare parte din munii Vâlcan si o parte mica din Godeanu. Situat în regiunea alpina cu o mare bogaie de elemente floristice i faunistice. Datorita condiiilor fizico-geografice situl cuprinde un numar mare de ecosisteme prezente toate zonele alpine i subalpine. În hornurile stâncariilor de calcar se dezvolta plante de talie mare, printre care specii de Trollius uropaeus i Lilium martagom, pe stâncile din zona Muntelui Oslea fiind prezenta floarea de col -Leontopodium alpinum i salcia pitica - Salix retusa, alaturi de garofia alba - Dianthus spiculifolius i clopoeii de munte - edraiathus graminifolius. Importana tintifica deosebita se datoreaza existenei alunului turcesc, element sudic cu caracter relict, aflat în arboretul de la Tismana la limita nordica a arealului sau european. Este de remarcat prezena sa atât în asociaia forestiera, cu elemente sudice în patura erbacee, cât i în tufariurile de liliac cu scumpie de tip carpato-balcanic. Prezena speciilor Ruscus aculeatus i Dictamnus albus maresc valoarea tiinifica i peisagistica a zonei. Aici îi gasesc habitatul propice 3 specii din carnivorele mari protejate în întreaga Europa (urs, lup, râs), precum i alte specii de mamifere i pasari de asemenea protejate prin legislaia internaionala. ICAS - Stoiculescu C (comentariul realizat pentru Nordul Gorjului): Cercetarile româno-germane (Stoiculescu, 2005) releva apartenena sitului la puinele teritorii cu o valoare foarte înalta a biodiversitaii. Astfel, cu toate ca ocupa sub 0,64 % din suprafaa arii, focalizeaza o considerabila diversitate ecologica i biologica. Aceasta, în curs de cercetare, e reprezentata prin: 6 tipuri de ecosisteme (de padure, de pajite, saxicol, acvatic, riparian i cavernicol); 17, respectiv 18 %, din cele 92 habitate naturale protejate de legislaia româna i comunitara, din care 6, respectiv 23 %, din cele protejate, 12, respectiv 43 %, din cele 28 habitate naturale forestiere protejate de aceiai legislaie, din care 3, respectiv 50 %, din cele 6 prioritar protejate, dispuse în 8 din cele 11 etaje bioclimatice ale României; 28 unitai edafice forestiere grupate în 9 tipuri de sol i 6 clase de soluri; 62 din cele 212 tipuri de staiune forestiera identificate în ara 22 din cele 50 formaii forestiere, cu 84 din cele 306 tipuri de padure ; 1.758 specii, din care: 703 specii animale (mamifere – 45, pasari – 139, reptile – 23, amfibieni – 14, peti – 11, nevertebrate – 471); 808 specii vegetale (spermatofite - 679, pteridofite –19, briofite 110) i 247 specii de fungi i licheni (fungi – 234, licheni - 13). Din acestea, 242 specii (14 %) sunt protejate prin legi române i comunitare, din care: 193 specii animale (mamifere – 19, pasari – 132, reptile – 14, amfibieni – 11, peti – 3, nevertebrate - 14) i 49 specii vegetale (spermatofite); 3 specii noi pentru România (coleopterele Metaclisa aurea, Eubrachium hispidulum i Protaetia angustata); 20 specii de coleoptere relicte ale padurii virgine; 11 taxoni endemici, din care 3 animali (reptile – 1, peti – 1, nevertebrate 1) i 8 vegetali (spermatofite); 4 taxoni vegetali (spermatofite) subendemici; 27 specii vegetale (spermatofite) foarte rare. Din totalul speciilor provizoriu inventariate, 50 se încadreaza în Anexa 3 din Legea nr. 462/2001 Specii de plante i animale a caror conservare necesita desemnarea ariilor speciale de conservare i a ariilor de protecie speciala avifaunistica, alte 104 specii se încadreaza în Anexa 4 Specii de animale i plante care necesita o protecie stricta, iar alte 21 specii în Anaxa 5 Specii de plante i animale de interes comunitar ale caror prelevare din natura i exploatare fac obiectul masurilor de management.;

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LB03NI
LF02.03NI
LF03.02.03NI
LE01NO
LE01.03NI
LG02.08NI
LG05NO
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LBNO
MBNI
LB02.01NI

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.5 Documentation

1.Studiu asupra vegetatiei mlastinii Balbaitoarea publicat in limba germana, in anul 1978,la Viena, de prof.Constantin Parvu. 2.Cercetari hidrochimice asupra mlastinilor Balbaitoarea, Stegardin si Faget publicate in sesiunea de Comunicari si Referate a Muzeului Judetean de St.Naturii Prahova, in anul 1979, de Ileana Hurghisiu si Constantin Parvu. 3.Flora si Fauna mlastinii Balbaitoarea-problema ocrotirii ei, publicata in sesiunea de Comunicari si Referate a Muzeului Judetean de St.Naturii Prahova, in anul 1995, de prof. Constantin Parvu 4.Academia Romana,Institutul de Biologie - Lista Rosie a Plantelor Superioare din Romania, nr.1/1994 5.Academia Romana,Muzeul National de Istorie Naturala Grigore Antipa - Cartea Rosie a Vertebratelor din Romania, Bucuresti 2005 6.G.Dihoru - Briofite din mlastina Balbaitoarea - Seria biologie vegetala,t.36,nr.2-Bucuresti 1984 Documentatie specifica: Documentatie habitate: {cerectari in teren, Prof. Constantin Parvu, 1978-1995(6410)};{cerectari in teren, Prof. Constantin Parvu, 1970-1995(7110)}; Documentatie specii : {Prof. Constantin Parvu - Flora si fauna Mlastinii Balbaitoarea, problema ocrotirii ei(1193)}; {Planul de management al sitului Natura 2000 ROSCI0096 Lacul Bâlbâitoarea (aprobat prin OM 1935/2015, publicat în MO 14/06.01.2017)(1193)}; Documentatie de compilare: Structura de baza SQL server: Sorin Andrei - ROSA, Grigoras Ion -INCDD.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
RO030.16
RO040.08
RO080.09
RO983.59
RO022.07

5.3 Site designation (optional)

Cuprinde arii naturale protejate declarate prin Legea 5/2000.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Nu are structură de administrare
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Planul de management al sitului Natura 2000 ROSCI0064 Defileul Mure?ului ?i al ariilor naturale protejate conexe
Link:

No, but in preparation
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:ROSCI0129
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY