Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

ROSCI0137

1.3 Site name

Pădurea Bogății

1.4 First Compilation date

2006-12

1.5 Update date

2020-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Address:               
Email:john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2007-12
Date site confirmed as SCI:2009-02
Date site designated as SAC: No information provided
National legal reference of SAC designation: No information provided

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:25.412911
Latitude:45.907575

2.2 Area [ha]

6340.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Alpine (98.08 %) Continental (1.92 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
9110  info      0.00 
9130  info      0.00 
9150  info      0.00 
9170  info      0.00 
9180  info      0.00 
91E0  info      0.00 
91V0  info      0.00 
91Y0  info      0.00       
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
M1308Barbastella barbastellus             
A1193Bombina variegata    10000  50000 
M1352Canis lupus       
I1086Cucujus cinnaberinus    100  500       
I1074Eriogaster catax           
I1065Euphydryas aurinia    500  1500 
I6199Euplagia quadripunctaria    1000  1500 
I4036Leptidea morsei    100  500       
I1083Lucanus cervus    100  500       
M1355Lutra lutra           
I1060Lycaena dispar    100  1500 
M1361Lynx lynx       
M1323Myotis bechsteinii             
M1324Myotis myotis             
M1304Rhinolophus ferrumequinum           
M1303Rhinolophus hipposideros           
I4026Rhysodes sulcatus          DD       
I1087Rosalia alpina    10  100       
A1166Triturus cristatus    50  100       
A4008Triturus vulgaris ampelensis           
M1354Ursus arctos    10     
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
2644Capreolus capreolus                   
2645Cervus elaphus                   
1281Elaphe longissima                   
1363Felis silvestris                   
Liparus glabrirostris                   
1213Rana temporaria                   
2351Salamandra salamandra                   
Waldsteinia geoides                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N141.70
N1695.06
N170.73
N262.37

Total Habitat Cover

99.86

Other Site Characteristics

Siteul este situat in partea centrala a muntilor Persani. Sub aspect climatic se caracterizeaza printr-un climat caracteristic muntilor josi si a unui climat al dealurilor inalte, specific Podisului Transilvaniei, in partea vestica a siteului. Apele regiunii fac parte din bazinul Oltului, drenate de paraul Bogata. Solurile fac parte din clasa solurilor cambice , regasindu-se soluri brune podzolite, brune acide, brune acide podzolite. In NV-ul siteului apar regosolurile si solurile slab erodate. Natura din cuprinsul ariei protejate prin curiozitățile sale geologice,botanice și zoologice,prin pitorescul peisajelor,prin climatul reconfortant,constituie și un important obiectiv de atracție turistică. ;

4.2 Quality and importance

Padurea Bogatii este una dintre cele mai reprezentative paduri de foioase din tara fiind alcatuita predominant din fag, carpen si gorun. Unele studii botanice (Ularu, 1972) au aratat ca in distributia vegetatiei se remarca fenomenul de inversiune, adica gorunul apare pe o pozitie superioara fata de fagete, care ocupa de regula baza versantilor. Padurea Bogatii este cunoscuta si ca o importanta arie cinegetica, cu o fauna variata. Sub aspect geologic teritoriul ariei protejate Pădurea Bogății reflectă bine complexitatea tectonică,stratigrafică și petrografică caracteristică întregului masiv muntos al Perșanilor.Aproximativ 2/3 din aria siteului,respectiv treimea estică și centrală,sunt ocupate de depozite sedimentare-conglomerate și gresii-de fliș cretacic(predominant apțiene și albiene),în timp ce restul teritoriului-adică treimea vestică –este dominată de eruptivul bazaltic pus în loc la finele Neogenului și începutul Quaternarului,reprezentând ultimele manifestări ale magmatismului vulcanic din țara noastră.Aceste roci aflorează în numeroase puncte din cuprinsul ariei,ivirile reprezentând adeseori înfățișări de stânci spectaculoase care introduc în peisaj o notă de pitoresc deosebit și care, prin poziția lor în apropierea imediată a șoselei,sunt foarte bătătoare la ochi și ușor accesibile. În seria acestor aflorimente-care pot fi considerate ca monumente ale naturii-se înscriu succesiv,dinspre est spre vest: stânca de conglomerat poligen( fragmente de calcar biogen,,gresie,cuarțit,gnais,șist cloritos, șist sericitos etc.) de vis-a-vis deFântâna Albă ; stâncile brune- roșietice de gresii feruginoase,din dreptul km.47,avâd în aval de Fântâna Rece ; deschiderile de gresie calcaroasă albă, dintre km.47 și 49,unde roca ia forme de stânci impunătoare,cu pereți verticali,între care,pe unele porțiuni Valea Bogății se îngusteată până la profil de chei; ivirile de bazalt( culoare cenușie închisă, structură microlitică, textură masivă până la vacuolară ), dintre kilometrii 49 ,și 52, prezentând în câteva locuri, admirabile coloane prismatice (pentagonale). Interesanți sunt și bolovanii poliedrici de bazalt risipiți pe sub arboret, rezultați din fragmentarea și dislocarea pânzelor bazaltice din zonă ; între kilometrii 49 și 50 , alături de bazalt apare la zi și tuful dacitic,rocă vulcanogen-sedimentară de vârstă tortoniană, care se separă ușor în plăci subțiri și friabile de culoare verde. ;

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HBNi
HC01.01Ni
ME03.01Ni
ME03.01No
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal20
State/Province0
Local/Municipal57
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private23
Unknown0
sum100

4.5 Documentation (optional)

R. Moț (Greenlight Services), M. Popa ( ICAS Brașov), P. Nechifor-Morar (Garda Națională de Mediu), R. Jurj (Fundația Carpați), A.V. Indreica (Facultatea de Silvicultură și Exploatări Forestiere – Brașov) - Raport de cercetare privind desemnarea de situri Natura 2000 pentru constituirea unei rețele ecologice funcționale între Munții Apuseni și Carpații Meridionali, 2010; Ramon Jurj (Fundația Carpați) - Comunicări personale, 2010; Radu Moț (Greenlight Services), Petru Nechifor-Morar (Garda Națională de Mediu) - Evaluări în teren, 2010; ICAS Brașov, Distribuția speciilor de interes cinegetic pe fonduri de vânătoare, 2009; ICAS Brașov - Studiul privind estimarea populațiilor de carnivore mari și pisică sălbatică din România, 2006 – 2010; Bibliografie rețele ecologice pentru carnivorele mari: V. Salvatori (2004). Mapping conservation areas for large carnivores in the Carpathian Mountains; Maanen, E. van, G. Predoiu, R. Klaver, M. Soule, M. Popa, O. Ionescu, R. Jurj, S. Negus, G. Ionescu, W. Altenburg (2006). Safeguarding the Romanian Carpathian Ecological Network. A vision for large carnivores and biodiversity in Eastern Europe. A&W ecological consultants, Veenwouden, The Nederlands. Icas Wildlife Unit, Brașov, Romania; J. Linnell, V. Salvatori & L. Boitani (2008). Guidelines for population level management plans for large carnivores in Europe. A Large Carnivore Initiative for Europe report prepared for the European Commission (contract 070501/2005/424162/MAR/B2); A. Ardeleanu, I. Mirea (2009). Modelarea GIS a unei rețele ecologice, instrument pentru dezvoltarea durabilă: ghid practic. Editura Silvică; Documentatie specifica: Documentatie habitate: {Nitu E. 2010. Investigatii de teren.(6120)}; {Raport CORINE Biotopes, 1998(91M0)}; {invrstigatii proprii de teren august 2008.(91F0)};{amenajamentele silvice, investigatii de teren ICAS 2008.(91L0)}; {Planul de management al sitului Natura 2000 ROSCI0064 Defileul Mureșului și al ariilor naturale protejate conexe (aprobat prin OM 1155/2016, publicat în MO 699/08.09.2016)(6120)};{Planul de management al sitului Natura 2000 ROSCI0064 Defileul Mureșului și al ariilor naturale protejate conexe (aprobat prin OM 1155/2016, publicat în MO 699/08.09.2016)(91F0)};{Planul de management al sitului Natura 2000 ROSCI0064 Defileul Mureșului și al ariilor naturale protejate conexe (aprobat prin OM 1155/2016, publicat în MO 699/08.09.2016)(91L0)};{Planul de management al sitului Natura 2000 ROSCI0064 Defileul Mureșului și al ariilor naturale protejate conexe (aprobat prin OM 1155/2016, publicat în MO 699/08.09.2016)(91M0)}; Documentatie specii : {Dr. Doru Banaduc, Muzeul de Istorie Naturala Sibiu(1159)};{Dr. Doru Banaduc, Muzeul de Istorie Naturala Sibiu(1160)}; {* Teza de doctorat Ionescu, G. - \"Reintroducerea castorului (Castor fiber) in Romania\", Universitatea Transilvania Brasov, 2006
 * Proiect BEAVER - \"Cercetari privind eco-etologia castorului in Romania\", ICAS, 2007-2010
 (1337)}; {* Teza de doctorat Ionescu, G. - \"Reintroducerea castorului (Castor fiber) in Romania\", Universitatea Transilvania Brasov, 2006
 * Proiect BEAVER - \"Cercetari privind eco-etologia castorului in Romania\", ICAS, 2007-2010
 (1337)}; {Dr. Doru Banaduc, Muzeul de Istorie Naturala Sibiu(5197)};{Planul de management al sitului Natura 2000 ROSCI0064 Defileul Mureșului și al ariilor naturale protejate conexe (aprobat prin OM 1155/2016, publicat în MO 699/08.09.2016)(5266)};{Planul de management al sitului Natura 2000 ROSCI0064 Defileul Mureșului și al ariilor naturale protejate conexe (aprobat prin OM 1155/2016, publicat în MO 699/08.09.2016)(5329)};{Planul de management al sitului Natura 2000 ROSCI0064 Defileul Mureșului și al ariilor naturale protejate conexe (aprobat prin OM 1155/2016, publicat în MO 699/08.09.2016)(5339)};{Planul de management al sitului Natura 2000 ROSCI0064 Defileul Mureșului și al ariilor naturale protejate conexe (aprobat prin OM 1155/2016, publicat în MO 699/08.09.2016)(6143)};{Planul de Management al Parcului Natural Defileul Mureșului Superior și al ariilor naturale protejate conexe (aprobat prin OM 1556/2016, publicat în MO 1041/23.12.2016)(6169)};{Planul de management al sitului Natura 2000 ROSCI0064 Defileul Mureșului și al ariilor naturale protejate conexe (aprobat prin OM 1155/2016, publicat în MO 699/08.09.2016)(6963)}; {Planul de management al sitului Natura 2000 ROSCI0064 Defileul Mureșului și al ariilor naturale protejate conexe (aprobat prin OM 1155/2016, publicat în MO 699/08.09.2016)(1130)};{Planul de management al sitului Natura 2000 ROSCI0064 Defileul Mureșului și al ariilor naturale protejate conexe (aprobat prin OM 1155/2016, publicat în MO 699/08.09.2016)(1145)};{Planul de management al sitului Natura 2000 ROSCI0064 Defileul Mureșului și al ariilor naturale protejate conexe (aprobat prin OM 1155/2016, publicat în MO 699/08.09.2016)(1159)};{Planul de management al sitului Natura 2000 ROSCI0064 Defileul Mureșului și al ariilor naturale protejate conexe (aprobat prin OM 1155/2016, publicat în MO 699/08.09.2016)(1160)};{Planul de management al sitului Natura 2000 ROSCI0064 Defileul Mureșului și al ariilor naturale protejate conexe (aprobat prin OM 1155/2016, publicat în MO 699/08.09.2016)(1166)};{Planul de management al sitului Natura 2000 ROSCI0064 Defileul Mureșului și al ariilor naturale protejate conexe (aprobat prin OM 1155/2016, publicat în MO 699/08.09.2016)(1188)};{Planul de management al sitului Natura 2000 ROSCI0064 Defileul Mureșului și al ariilor naturale protejate conexe (aprobat prin OM 1155/2016, publicat în MO 699/08.09.2016)(1193)};{Planul de management al sitului Natura 2000 ROSCI0064 Defileul Mureșului și al ariilor naturale protejate conexe (aprobat prin OM 1155/2016, publicat în MO 699/08.09.2016)(1220)};{Planul de management al sitului Natura 2000 ROSCI0064 Defileul Mureșului și al ariilor naturale protejate conexe (aprobat prin OM 1155/2016, publicat în MO 699/08.09.2016)(1303)};{Planul de management al sitului Natura 2000 ROSCI0064 Defileul Mureșului și al ariilor naturale protejate conexe (aprobat prin OM 1155/2016, publicat în MO 699/08.09.2016)(1304)};{Planul de management al sitului Natura 2000 ROSCI0064 Defileul Mureșului și al ariilor naturale protejate conexe (aprobat prin OM 1155/2016, publicat în MO 699/08.09.2016)(1305)};{Planul de management al sitului Natura 2000 ROSCI0064 Defileul Mureșului și al ariilor naturale protejate conexe (aprobat prin OM 1155/2016, publicat în MO 699/08.09.2016)(1310)};{Planul de management al sitului Natura 2000 ROSCI0064 Defileul Mureșului și al ariilor naturale protejate conexe (aprobat prin OM 1155/2016, publicat în MO 699/08.09.2016)(1324)};{Planul de management al sitului Natura 2000 ROSCI0064 Defileul Mureșului și al ariilor naturale protejate conexe (aprobat prin OM 1155/2016, publicat în MO 699/08.09.2016)(1335)};{Planul de management al sitului Natura 2000 ROSCI0064 Defileul Mureșului și al ariilor naturale protejate conexe (aprobat prin OM 1155/2016, publicat în MO 699/08.09.2016)(1337)};{Planul de management al sitului Natura 2000 ROSCI0064 Defileul Mureșului și al ariilor naturale protejate conexe (aprobat prin OM 1155/2016, publicat în MO 699/08.09.2016)(1352)};{Planul de management al sitului Natura 2000 ROSCI0064 Defileul Mureșului și al ariilor naturale protejate conexe (aprobat prin OM 1155/2016, publicat în MO 699/08.09.2016)(1355)};{Planul de management al sitului Natura 2000 ROSCI0064 Defileul Mureșului și al ariilor naturale protejate conexe (aprobat prin OM 1155/2016, publicat în MO 699/08.09.2016)(1361)};{Planul de management al sitului Natura 2000 ROSCI0064 Defileul Mureșului și al ariilor naturale protejate conexe (aprobat prin OM 1155/2016, publicat în MO 699/08.09.2016)(1428)};{Planul de management al sitului Natura 2000 ROSCI0064 Defileul Mureșului și al ariilor naturale protejate conexe (aprobat prin OM 1155/2016, publicat în MO 699/08.09.2016)(2522)};{Planul de management al sitului Natura 2000 ROSCI0064 Defileul Mureșului și al ariilor naturale protejate conexe (aprobat prin OM 1155/2016, publicat în MO 699/08.09.2016)(4008)};{Planul de management al sitului Natura 2000 ROSCI0064 Defileul Mureșului și al ariilor naturale protejate conexe (aprobat prin OM 1155/2016, publicat în MO 699/08.09.2016)(5197)};{Planul de management al sitului Natura 2000 ROSCI0064 Defileul Mureșului și al ariilor naturale protejate conexe (aprobat prin OM 1155/2016, publicat în MO 699/08.09.2016)(5266)}; {Cogalniceanu, D., Aioanei, F., Matei, B., 2000. Amfibienii din Romania – determinator. Ed. Ars Docendi, Bucuresti.(1166)};{Cogalniceanu, D., Aioanei, F., Matei, B., 2000. Amfibienii din Romania – determinator. Ed. Ars Docendi, Bucuresti.(1188)};{Cogalniceanu, D., Aioanei, F., Matei, B., 2000. Amfibienii din Romania – determinator. Ed. Ars Docendi, Bucuresti.(1193)};{I.Ghira, M.Venczel, S.Covaciu-Marcov, G.Mara, P.Ghile, T.Hartel, Z.Torok, L.Farkas, T.Racz, Z.Farkas, T.Brad, 2002, \"Mapping of Transilvanian Herpetofauna\", In: \"Nymphaea. Folia naturae Bihariae\" XXIX, p. 145-201, Oradea(1220)};{Date ICAS(1352)};{Date ICAS(1361)};  Documentatie de compilare: Structura de baza SQL server: Sorin Andrei - ROSA, Grigoras Ion -INCDD.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
B100.00
RO9899.64

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

• Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică, ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România • Ordinul ministrului mediului și dezvoltării durabile nr. 1964/2007 privind instituirea integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România • Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a – zone protejate

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate
Address:
Email:ananp@ananp.gov.ro

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Planul de management pentru ariile protejate ROCI0310 Lacurile Fălticeni, ROSCI0389 Sărăturile de la Gura Ialomiței - Mihai Bravu, ROSPA0051 Iezerul Călărași, ROSPA0061 Lacul Techirghiol, ROSPA0101 Stepa Saraiu Horea, ROSPA0111 Berteștii de Sus - Gura Ialomiței
Link:

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)

Nu exista un Plan de Management aprobat.

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY