Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

ROSCI0137

1.3 Site name

Pădurea Bogății

1.4 First Compilation date

2006-12

1.5 Update date

2019-11

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Address:               
Email:john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2007-12
Date site confirmed as SCI:2009-02
Date site designated as SAC: No data
National legal reference of SAC designation: No data

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:25.412911
Latitude:45.907575

2.2 Area [ha]

6340.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
RO12Centru

2.6 Biogeographical Region(s)

Alpine (98.08 %) Continental (1.92 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
9110  info      0.00 
9130  info      0.00 
9150  info      0.00 
9170  info      0.00 
9180  info      0.00 
91E0  info      0.00 
91V0  info      0.00 
91Y0  info      0.00       
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
M1308Barbastella barbastellus             
A1193Bombina variegata    10000  50000  G  
M1352Canis lupus       
I1086Cucujus cinnaberinus    100  500  M        
I1074Eriogaster catax           
I1065Euphydryas aurinia    500  1500  G  
I6199Euplagia quadripunctaria    1000  1500  G  
I4036Leptidea morsei    100  500  M        
I1083Lucanus cervus    100  500  G        
M1355Lutra lutra            G  
I1060Lycaena dispar    100  1500  G  
M1361Lynx lynx       
M1323Myotis bechsteinii             
M1324Myotis myotis             
M1304Rhinolophus ferrumequinum           
M1303Rhinolophus hipposideros           
I4026Rhysodes sulcatus          DD       
I1087Rosalia alpina    10  100  G        
A1166Triturus cristatus    50  100  M        
A4008Triturus vulgaris ampelensis            P  
M1354Ursus arctos    10     
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
2644Capreolus capreolus                   
2645Cervus elaphus                   
1281Elaphe longissima                   
1363Felis silvestris                   
Liparus glabrirostris                   
1213Rana temporaria                   
2351Salamandra salamandra                   
Waldsteinia geoides                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N141.70
N1695.06
N170.73
N262.37

Total Habitat Cover

99.86

Other Site Characteristics

Siteul este situat in partea centrala a muntilor Persani. Sub aspect climatic se caracterizeaza printr-un climat caracteristic muntilor josi si a unui climat al dealurilor inalte, specific Podisului Transilvaniei, in partea vestica a siteului. Apele regiunii fac parte din bazinul Oltului, drenate de paraul Bogata. Solurile fac parte din clasa solurilor cambice , regasindu-se soluri brune podzolite, brune acide, brune acide podzolite. In NV-ul siteului apar regosolurile si solurile slab erodate. Natura din cuprinsul ariei protejate prin curiozitaile sale geologice,botanice i zoologice,prin pitorescul peisajelor,prin climatul reconfortant,constituie i un important obiectiv de atracie turistica. ;

4.2 Quality and importance

Padurea Bogatii este una dintre cele mai reprezentative paduri de foioase din tara fiind alcatuita predominant din fag, carpen si gorun. Unele studii botanice (Ularu, 1972) au aratat ca in distributia vegetatiei se remarca fenomenul de inversiune, adica gorunul apare pe o pozitie superioara fata de fagete, care ocupa de regula baza versantilor. Padurea Bogatii este cunoscuta si ca o importanta arie cinegetica, cu o fauna variata. Sub aspect geologic teritoriul ariei protejate Padurea Bogaii reflecta bine complexitatea tectonica,stratigrafica i petrografica caracteristica întregului masiv muntos al Peranilor.Aproximativ 2/3 din aria siteului,respectiv treimea estica i centrala,sunt ocupate de depozite sedimentare-conglomerate i gresii-de fli cretacic(predominant apiene i albiene),în timp ce restul teritoriului-adica treimea vestica –este dominata de eruptivul bazaltic pus în loc la finele Neogenului i începutul Quaternarului,reprezentând ultimele manifestari ale magmatismului vulcanic din ara noastra.Aceste roci afloreaza în numeroase puncte din cuprinsul ariei,ivirile reprezentând adeseori înfaiari de stânci spectaculoase care introduc în peisaj o nota de pitoresc deosebit i care, prin poziia lor în apropierea imediata a oselei,sunt foarte batatoare la ochi i uor accesibile. În seria acestor aflorimente-care pot fi considerate ca monumente ale naturii-se înscriu succesiv,dinspre est spre vest: stânca de conglomerat poligen( fragmente de calcar biogen,,gresie,cuarit,gnais,ist cloritos, ist sericitos etc.) de vis-a-vis deFântâna Alba ; stâncile brune- roietice de gresii feruginoase,din dreptul km.47,avâd în aval de Fântâna Rece ; deschiderile de gresie calcaroasa alba, dintre km.47 i 49,unde roca ia forme de stânci impunatoare,cu perei verticali,între care,pe unele poriuni Valea Bogaii se îngusteata pâna la profil de chei; ivirile de bazalt( culoare cenuie închisa, structura microlitica, textura masiva pâna la vacuolara ), dintre kilometrii 49 ,i 52, prezentând în câteva locuri, admirabile coloane prismatice (pentagonale). Interesani sunt i bolovanii poliedrici de bazalt risipii pe sub arboret, rezultai din fragmentarea i dislocarea pânzelor bazaltice din zona ; între kilometrii 49 i 50 , alaturi de bazalt apare la zi i tuful dacitic,roca vulcanogen-sedimentara de vârsta tortoniana, care se separa uor în placi subiri i friabile de culoare verde. ;

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HBNI
HC01.01NI
ME03.01NI
ME03.01NO
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.5 Documentation

R. Mo (Greenlight Services), M. Popa ( ICAS Braov), P. Nechifor-Morar (Garda Naionala de Mediu), R. Jurj (Fundaia Carpai), A.V. Indreica (Facultatea de Silvicultura i Exploatari Forestiere – Braov) - Raport de cercetare privind desemnarea de situri Natura 2000 pentru constituirea unei reele ecologice funcionale între Munii Apuseni i Carpaii Meridionali, 2010; Ramon Jurj (Fundaia Carpai) - Comunicari personale, 2010; Radu Mo (Greenlight Services), Petru Nechifor-Morar (Garda Naionala de Mediu) - Evaluari în teren, 2010; ICAS Braov, Distribuia speciilor de interes cinegetic pe fonduri de vânatoare, 2009; ICAS Braov - Studiul privind estimarea populaiilor de carnivore mari i pisica salbatica din România, 2006 – 2010; Bibliografie reele ecologice pentru carnivorele mari: V. Salvatori (2004). Mapping conservation areas for large carnivores in the Carpathian Mountains; Maanen, E. van, G. Predoiu, R. Klaver, M. Soule, M. Popa, O. Ionescu, R. Jurj, S. Negus, G. Ionescu, W. Altenburg (2006). Safeguarding the Romanian Carpathian Ecological Network. A vision for large carnivores and biodiversity in Eastern Europe. A&W ecological consultants, Veenwouden, The Nederlands. Icas Wildlife Unit, Braov, Romania; J. Linnell, V. Salvatori & L. Boitani (2008). Guidelines for population level management plans for large carnivores in Europe. A Large Carnivore Initiative for Europe report prepared for the European Commission (contract 070501/2005/424162/MAR/B2); A. Ardeleanu, I. Mirea (2009). Modelarea GIS a unei reele ecologice, instrument pentru dezvoltarea durabila: ghid practic. Editura Silvica; Documentatie specifica: Documentatie habitate: {Raport CORINE Biotopes, 1998(91M0)}; {invrstigatii proprii de teren august 2008.(91F0)};{amenajamentele silvice, investigatii de teren ICAS 2008.(91L0)}; {Planul de management al sitului Natura 2000 ROSCI0064 Defileul Mureului i al ariilor naturale protejate conexe (aprobat prin OM 1155/2016, publicat în MO 699/08.09.2016)(91L0)};{Planul de management al sitului Natura 2000 ROSCI0064 Defileul Mureului i al ariilor naturale protejate conexe (aprobat prin OM 1155/2016, publicat în MO 699/08.09.2016)(91M0)}; Documentatie specii : {Dr. Doru Banaduc, Muzeul de Istorie Naturala Sibiu(1159)};{Dr. Doru Banaduc, Muzeul de Istorie Naturala Sibiu(1160)}; {* Teza de doctorat Ionescu, G. - \"Reintroducerea castorului (Castor fiber) in Romania\", Universitatea Transilvania Brasov, 2006
 * Proiect BEAVER - \"Cercetari privind eco-etologia castorului in Romania\", ICAS, 2007-2010
 (1337)}; {* Teza de doctorat Ionescu, G. - \"Reintroducerea castorului (Castor fiber) in Romania\", Universitatea Transilvania Brasov, 2006
 * Proiect BEAVER - \"Cercetari privind eco-etologia castorului in Romania\", ICAS, 2007-2010
 (1337)}; {Dr. Doru Banaduc, Muzeul de Istorie Naturala Sibiu(5197)};{Planul de management al sitului Natura 2000 ROSCI0064 Defileul Mureului i al ariilor naturale protejate conexe (aprobat prin OM 1155/2016, publicat în MO 699/08.09.2016)(5266)};{Planul de management al sitului Natura 2000 ROSCI0064 Defileul Mureului i al ariilor naturale protejate conexe (aprobat prin OM 1155/2016, publicat în MO 699/08.09.2016)(5329)};{Planul de management al sitului Natura 2000 ROSCI0064 Defileul Mureului i al ariilor naturale protejate conexe (aprobat prin OM 1155/2016, publicat în MO 699/08.09.2016)(5339)};{Planul de management al sitului Natura 2000 ROSCI0064 Defileul Mureului i al ariilor naturale protejate conexe (aprobat prin OM 1155/2016, publicat în MO 699/08.09.2016)(6143)};{Planul de Management al Parcului Natural Defileul Mureului Superior i al ariilor naturale protejate conexe (aprobat prin OM 1556/2016, publicat în MO 1041/23.12.2016)(6169)};{Planul de management al sitului Natura 2000 ROSCI0064 Defileul Mureului i al ariilor naturale protejate conexe (aprobat prin OM 1155/2016, publicat în MO 699/08.09.2016)(6963)}; {Planul de management al sitului Natura 2000 ROSCI0064 Defileul Mureului i al ariilor naturale protejate conexe (aprobat prin OM 1155/2016, publicat în MO 699/08.09.2016)(1130)};{Planul de management al sitului Natura 2000 ROSCI0064 Defileul Mureului i al ariilor naturale protejate conexe (aprobat prin OM 1155/2016, publicat în MO 699/08.09.2016)(1145)};{Planul de management al sitului Natura 2000 ROSCI0064 Defileul Mureului i al ariilor naturale protejate conexe (aprobat prin OM 1155/2016, publicat în MO 699/08.09.2016)(1159)};{Planul de management al sitului Natura 2000 ROSCI0064 Defileul Mureului i al ariilor naturale protejate conexe (aprobat prin OM 1155/2016, publicat în MO 699/08.09.2016)(1160)};{Planul de management al sitului Natura 2000 ROSCI0064 Defileul Mureului i al ariilor naturale protejate conexe (aprobat prin OM 1155/2016, publicat în MO 699/08.09.2016)(1166)};{Planul de management al sitului Natura 2000 ROSCI0064 Defileul Mureului i al ariilor naturale protejate conexe (aprobat prin OM 1155/2016, publicat în MO 699/08.09.2016)(1188)};{Planul de management al sitului Natura 2000 ROSCI0064 Defileul Mureului i al ariilor naturale protejate conexe (aprobat prin OM 1155/2016, publicat în MO 699/08.09.2016)(1193)};{Planul de management al sitului Natura 2000 ROSCI0064 Defileul Mureului i al ariilor naturale protejate conexe (aprobat prin OM 1155/2016, publicat în MO 699/08.09.2016)(1220)};{Planul de management al sitului Natura 2000 ROSCI0064 Defileul Mureului i al ariilor naturale protejate conexe (aprobat prin OM 1155/2016, publicat în MO 699/08.09.2016)(1303)};{Planul de management al sitului Natura 2000 ROSCI0064 Defileul Mureului i al ariilor naturale protejate conexe (aprobat prin OM 1155/2016, publicat în MO 699/08.09.2016)(1304)};{Planul de management al sitului Natura 2000 ROSCI0064 Defileul Mureului i al ariilor naturale protejate conexe (aprobat prin OM 1155/2016, publicat în MO 699/08.09.2016)(1310)};{Planul de management al sitului Natura 2000 ROSCI0064 Defileul Mureului i al ariilor naturale protejate conexe (aprobat prin OM 1155/2016, publicat în MO 699/08.09.2016)(1324)};{Planul de management al sitului Natura 2000 ROSCI0064 Defileul Mureului i al ariilor naturale protejate conexe (aprobat prin OM 1155/2016, publicat în MO 699/08.09.2016)(1337)};{Planul de management al sitului Natura 2000 ROSCI0064 Defileul Mureului i al ariilor naturale protejate conexe (aprobat prin OM 1155/2016, publicat în MO 699/08.09.2016)(1352)};{Planul de management al sitului Natura 2000 ROSCI0064 Defileul Mureului i al ariilor naturale protejate conexe (aprobat prin OM 1155/2016, publicat în MO 699/08.09.2016)(1355)};{Planul de management al sitului Natura 2000 ROSCI0064 Defileul Mureului i al ariilor naturale protejate conexe (aprobat prin OM 1155/2016, publicat în MO 699/08.09.2016)(1361)};{Planul de management al sitului Natura 2000 ROSCI0064 Defileul Mureului i al ariilor naturale protejate conexe (aprobat prin OM 1155/2016, publicat în MO 699/08.09.2016)(1428)};{Planul de management al sitului Natura 2000 ROSCI0064 Defileul Mureului i al ariilor naturale protejate conexe (aprobat prin OM 1155/2016, publicat în MO 699/08.09.2016)(2522)};{Planul de management al sitului Natura 2000 ROSCI0064 Defileul Mureului i al ariilor naturale protejate conexe (aprobat prin OM 1155/2016, publicat în MO 699/08.09.2016)(4008)}; {Cogalniceanu, D., Aioanei, F., Matei, B., 2000. Amfibienii din Romania – determinator. Ed. Ars Docendi, Bucuresti.(1166)};{Cogalniceanu, D., Aioanei, F., Matei, B., 2000. Amfibienii din Romania – determinator. Ed. Ars Docendi, Bucuresti.(1188)};{Cogalniceanu, D., Aioanei, F., Matei, B., 2000. Amfibienii din Romania – determinator. Ed. Ars Docendi, Bucuresti.(1193)};{I.Ghira, M.Venczel, S.Covaciu-Marcov, G.Mara, P.Ghile, T.Hartel, Z.Torok, L.Farkas, T.Racz, Z.Farkas, T.Brad, 2002, \"Mapping of Transilvanian Herpetofauna\", In: \"Nymphaea. Folia naturae Bihariae\" XXIX, p. 145-201, Oradea(1220)};{Date ICAS(1352)};{Date ICAS(1361)};  Documentatie de compilare: Structura de baza SQL server: Sorin Andrei - ROSA, Grigoras Ion -INCDD.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
RO9899.64

5.3 Site designation (optional)

arealul a fost declarat ca zona protejata printr-o HCJ din 1971, pe o suprafata de 8500 ha, dar ulterior a aparut în Legea 5/2000 cu suprafa?a de 8,5 ha. Suprafa?a reala a siteului este de 6329,6 ha ( prin masuratori GPS)CRUTA Bucure?ti.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Asociaţia Biounivers
Address:
Email:biounivers2009@gmail.com

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Planul de management al sitului Natura 2000 ROSCI0148 Padurea de stejar pufos de la Peti?
Link:

No, but in preparation
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:ROSCI0137
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY